Shyamala Sathsanga Mandali

From the blog

Devi Mahatmyam Chapter 3

த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉   ௐ ருʼஷிருவாச .. 1..   நிஹன்யமானம்ʼ தத்ஸைன்யமவலோக்ய மஹாஸுர꞉ . ஸேனானீஶ்சிக்ஷுர꞉ கோபாத்³யயௌ யோத்³து⁴மதா²ம்பி³காம் .. 2..   ஸ தே³வீம்ʼ ஶரவர்ஷேண வவர்ஷ ஸமரே(அ)ஸுர꞉ . யதா² மேருகி³ரே꞉ ஶ்ருʼங்க³ம்ʼ தோயவர்ஷேண தோயத³꞉ .. 3..   தஸ்ய சி²த்வா ததோ தே³வீ லீலயைவ ஶரோத்கரான் . ஜகா⁴ன துரகா³ன்பா³ணைர்யந்தாரம்ʼ சைவ வாஜினாம் .. 4..   சிச்சே²த³ ச த⁴னு꞉ ஸத்³யோ த்⁴வஜம்ʼ[…]

Devi Mahatmyam Chapter 4

சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉   ௐ ருʼஷிருவாச .. 1..   ஶக்ராத³ய꞉ ஸுரக³ணா நிஹதே(அ)திவீர்யே தஸ்மிந்து³ராத்மனி ஸுராரிப³லே ச தே³வ்யா . தாம்ʼ துஷ்டுவு꞉ ப்ரணதினம்ரஶிரோத⁴ராம்ʼஸா வாக்³பி⁴꞉ ப்ரஹர்ஷபுலகோத்³க³மசாருதே³ஹா꞉ .. 2..   தே³வ்யா யயா ததமித³ம்ʼ ஜக³தா³த்மஶக்த்யா நி꞉ஶேஷதே³வக³ணஶக்திஸமூஹமூர்த்யா . தாமம்பி³காமகி²லதே³வமஹர்ஷிபூஜ்யாம்ʼ ப⁴க்த்யா நதா꞉ ஸ்ம வித³தா⁴து ஶுபா⁴னி ஸா ந꞉ .. 3..   யஸ்யா꞉ ப்ரபா⁴வமதுலம்ʼ ப⁴க³வானனந்தோ ப்³ரஹ்மா ஹரஶ்ச ந ஹி வக்துமலம்ʼ ப³லம்ʼ ச[…]

Devi Mahatmyam Chapter 5

பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉   அஸ்ய ஶ்ரீ உத்தரசரித்ரஸ்ய ருத்³ர ருʼஷி꞉ . ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ தே³வதா . அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ . பீ⁴மா ஶக்தி꞉ . ப்⁴ராமரீ பீ³ஜம் . ஸூர்யஸ்தத்த்வம் . ஸாமவேத³꞉ ஸ்வரூபம் . ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீப்ரீத்யர்தே² உத்தரசரித்ரபாடே² விநியோக³꞉ . த்⁴யானம் க⁴ண்டாஶூலஹலானி ஶங்க²முஸலே சக்ரம்ʼ த⁴னு꞉ ஸாயகம்ʼ ஹஸ்தாப்³ஜைர்த³த⁴தீம்ʼ க⁴னாந்தவிலஸச்சீ²தாம்ʼஶுதுல்யப்ரபா⁴ம் . கௌ³ரீதே³ஹஸமுத்³ப⁴வாம்ʼ த்ரிஜக³தாமாதா⁴ரபூ⁴தாம்ʼ மஹா- பூர்வாமத்ர ஸரஸ்வதீமனுப⁴ஜே ஶும்பா⁴தி³தை³த்யார்தி³னீம் ..   ௐ க்லீம்ʼ ருʼஷிருவாச ..[…]

Devi Mahatmyam Chapter 6

ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉   ௐ ருʼஷிருவாச .. 1..   இத்யாகர்ண்ய வசோ தே³வ்யா꞉ ஸ தூ³தோ(அ)மர்ஷபூரித꞉ . ஸமாசஷ்ட ஸமாக³ம்ய தை³த்யராஜாய விஸ்தராத் .. 2..   தஸ்ய தூ³தஸ்ய தத்³வாக்யமாகர்ண்யாஸுரராட் தத꞉ . ஸக்ரோத⁴꞉ ப்ராஹ தை³த்யாநாமதி⁴பம்ʼ தூ⁴ம்ரலோசனம் .. 3..   ஹே தூ⁴ம்ரலோசநாஶு த்வம்ʼ ஸ்வஸைன்யபரிவாரித꞉ . தாமானய ப³லாத்³து³ஷ்டாம்ʼ கேஶாகர்ஷணவிஹ்வலாம் .. 4..   தத்பரித்ராணத³꞉ கஶ்சித்³யதி³ வோத்திஷ்ட²தே(அ)பர꞉ . ஸ ஹந்தவ்யோ(அ)மரோ வாபி[…]

Devi Mahatmyam Chapter 7

ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉   ௐ ருʼஷிருவாச .. 1..   ஆஜ்ஞப்தாஸ்தே ததோ தை³த்யாஶ்சண்ட³முண்ட³புரோக³மா꞉ . சதுரங்க³ப³லோபேதா யயுரப்⁴யுத்³யதாயுதா⁴꞉ .. 2..   த³த்³ருʼஶுஸ்தே ததோ தே³வீமீஷத்³தா⁴ஸாம்ʼ வ்யவஸ்தி²தாம் . ஸிம்ʼஹஸ்யோபரி ஶைலேந்த்³ரஶ்ருʼங்கே³ மஹதி காஞ்சனே .. 3..   தே த்³ருʼஷ்ட்வா தாம்ʼ ஸமாதா³துமுத்³யமம்ʼ சக்ருருத்³யதா꞉ . ஆக்ருʼஷ்டசாபாஸித⁴ராஸ்ததா²ன்யே தத்ஸமீபகா³꞉ .. 4..   தத꞉ கோபம்ʼ சகாரோச்சைரம்பி³கா தானரீன்ப்ரதி . கோபேன சாஸ்யா வத³னம்ʼ மஷீவர்ணமபூ⁴த்ததா³ .. 5..[…]

Devi Mahatmyam Chapter 8

அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉   ௐ ருʼஷிருவாச .. 1..   சண்டே³ ச நிஹதே தை³த்யே முண்டே³ ச விநிபாதிதே . ப³ஹுலேஷு ச ஸைன்யேஷு க்ஷயிதேஷ்வஸுரேஶ்வர꞉ .. 2..   தத꞉ கோபபராதீ⁴னசேதா꞉ ஶும்ப⁴꞉ ப்ரதாபவான் . உத்³யோக³ம்ʼ ஸர்வஸைன்யானாம்ʼ தை³த்யாநாமாதி³தே³ஶ ஹ .. 3..   அத்³ய ஸர்வப³லைர்தை³த்யா꞉ ஷட³ஶீதிருதா³யுதா⁴꞉ . கம்பூ³னாம்ʼ சதுரஶீதிர்நிர்யாந்து ஸ்வப³லைர்வ்ருʼதா꞉ .. 4..   கோடிவீர்யாணி பஞ்சாஶத³ஸுராணாம்ʼ குலானி வை . ஶதம்ʼ[…]

Devi Mahatmyam Chapter 9

நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉   ௐ ராஜோவாச .. 1..   விசித்ரமித³மாக்²யாதம்ʼ ப⁴க³வன் ப⁴வதா மம . தே³வ்யாஶ்சரிதமாஹாத்ம்யம்ʼ ரக்தபீ³ஜவதா⁴ஶ்ரிதம் .. 2..   பூ⁴யஶ்சேச்சா²ம்யஹம்ʼ ஶ்ரோதும்ʼ ரக்தபீ³ஜே நிபாதிதே . சகார ஶும்போ⁴ யத்கர்ம நிஶும்ப⁴ஶ்சாதிகோபன꞉ .. 3..   ருʼஷிருவாச .. 4..   சகார கோபமதுலம்ʼ ரக்தபீ³ஜே நிபாதிதே . ஶும்பா⁴ஸுரோ நிஶும்ப⁴ஶ்ச ஹதேஷ்வன்யேஷு சாஹவே .. 5..   ஹன்யமானம்ʼ மஹாஸைன்யம்ʼ விலோக்யாமர்ஷமுத்³வஹன் . அப்⁴யதா⁴வந்நிஶும்போ⁴(அ)த²[…]

Devi Mahatmyam Chapter 10

த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉   ௐ ருʼஷிருவாச .. 1..   நிஶும்ப⁴ம்ʼ நிஹதம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ப்⁴ராதரம்ʼ ப்ராணஸம்மிதம் . ஹன்யமானம்ʼ ப³லம்ʼ சைவ ஶும்ப⁴꞉ க்ருத்³தோ⁴(அ)ப்³ரவீத்³வச꞉ .. 2..   ப³லாவலேபது³ஷ்டே த்வம்ʼ மா து³ர்கே³ க³ர்வமாவஹ . அந்யாஸாம்ʼ ப³லமாஶ்ரித்ய யுத்³த்⁴யஸே சாதிமானினீ .. 3..   தே³வ்யுவாச .. 4..   ஏகைவாஹம்ʼ ஜக³த்யத்ர த்³விதீயா கா மமாபரா . பஶ்யைதா து³ஷ்ட மய்யேவ விஶந்த்யோ மத்³விபூ⁴தய꞉ ..[…]

Devi Mahatmyam Chapter 11

ஏகாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉   ௐ ருʼஷிருவாச .. 1..   தே³வ்யா ஹதே தத்ர மஹாஸுரேந்த்³ரே ஸேந்த்³ரா꞉ ஸுரா வஹ்னிபுரோக³மாஸ்தாம் . காத்யாயனீம்ʼ துஷ்டுவுரிஷ்டலாபா⁴த்³ விகாஶிவக்த்ராப்³ஜவிகாஶிதாஶா꞉ .. 2..   தே³வி ப்ரபன்னார்திஹரே ப்ரஸீத³ ப்ரஸீத³ மாதர்ஜக³தோ(அ)கி²லஸ்ய . ப்ரஸீத³ விஶ்வேஶ்வரி பாஹி விஶ்வம்ʼ த்வமீஶ்வரீ தே³வி சராசரஸ்ய .. 3..   ஆதா⁴ரபூ⁴தா ஜக³தஸ்த்வமேகா மஹீஸ்வரூபேண யத꞉ ஸ்தி²தாஸி . அபாம்ʼ ஸ்வரூபஸ்தி²தயா த்வயைத- தா³ப்யாயதே க்ருʼத்ஸ்னமலங்க்⁴யவீர்யே .. 4..[…]

Devi Mahatmyam Chapter 12

த்³வாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉   ௐ தே³வ்யுவாச .. 1..   ஏபி⁴꞉ ஸ்தவைஶ்ச மாம்ʼ நித்யம்ʼ ஸ்தோஷ்யதே ய꞉ ஸமாஹித꞉ . தஸ்யாஹம்ʼ ஸகலாம்ʼ பா³தா⁴ம்ʼ ஶமயிஷ்யாம்யஸம்ʼஶயம் .. 2..   மது⁴கைடப⁴நாஶம்ʼ ச மஹிஷாஸுரகா⁴தனம் . கீர்தயிஷ்யந்தி யே தத்³வத்³வத⁴ம்ʼ ஶும்ப⁴நிஶும்ப⁴யோ꞉ .. 3..   அஷ்டம்யாம்ʼ ச சதுர்த³ஶ்யாம்ʼ நவம்யாம்ʼ சைகசேதஸ꞉ . ஶ்ரோஷ்யந்தி சைவ யே ப⁴க்த்யா மம மாஹாத்ம்யமுத்தமம் .. 4..   ந தேஷாம்ʼ[…]

Stay up to date!