Shyamala Sathsanga Mandali

Devi Mahatmyam

Devi Mahatmyam Kavacham

தே³வீ கவசம்   அஸ்ய ஶ்ரீசண்டீ³கவசஸ்ய ப்³ரஹ்மா ருʼஷி꞉ , அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ சாமுண்டா³ தே³வதா , அங்க³ந்யாஸோக்தமாதரோ பீ³ஜம் தி³க்³ப³ந்த⁴தே³வதாஸ்தத்வம் , ஶ்ரீஜக³த³ம்பா³ப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ . ௐ நமஶ்சண்டி³காயை . மார்கண்டே³ய உவாச . ௐ யத்³கு³ஹ்யம்ʼ பரமம்ʼ லோகே ஸர்வரக்ஷாகரம்ʼ ந்ருʼணாம் . யன்ன கஸ்யசிதா³க்²யாதம்ʼ தன்மே ப்³ரூஹி பிதாமஹ .. 1..   ப்³ரஹ்மோவாச . அஸ்தி கு³ஹ்யதமம்ʼ விப்ர ஸர்வபூ⁴தோபகாரகம் . தே³வ்யாஸ்து[…]

Argala Stotram

அர்க³லாஸ்தோத்ரம் ..   ௐ அஸ்ய ஶ்ரீஅர்க³லாஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய விஷ்ணுர்ருʼஷி꞉, அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீர்தே³வதா, ஶ்ரீஜக³த³ம்பா³ப்ரீதயே ஸப்தஶதிபாடா²ங்க³த்வேன ஜபே விநியோக³꞉ .   ௐ நமஶ்சண்டி³காயை .   மார்கண்டே³ய உவாச . ௐ ஜய த்வம்ʼ தே³வி சாமுண்டே³ ஜய பூ⁴தாபஹாரிணி . ஜய ஸர்வக³தே தே³வி காலராத்ரி நமோ(அ)ஸ்து தே .. 1..   ஜயந்தீ மங்க³லா காலீ ப⁴த்³ரகாலீ கபாலினீ . து³ர்கா³ ஶிவா க்ஷமா தா⁴த்ரீ[…]

keelaka stotram

கீலகஸ்தோத்ரம்   ௐ அஸ்ய ஶ்ரீகீலகமந்த்ரஸ்ய ஶிவருʼஷி꞉, அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ தே³வதா, ஶ்ரீஜக³த³ம்பா³ப்ரீத்யர்த²ம்ʼ ஸப்தஶதீபாடா²ங்க³த்வேன ஜபே விநியோக³꞉ . ௐ நமஶ்சண்டி³காயை . மார்கண்டே³ய உவாச . ௐ விஶுத்³த⁴ஜ்ஞானதே³ஹாய த்ரிவேதீ³தி³வ்யசக்ஷுஷே . ஶ்ரேய꞉ப்ராப்திநிமித்தாய நம꞉ ஸோமார்த⁴தா⁴ரிணே .. 1..   ஸர்வமேதத்³விஜானீயான்மந்த்ராணாமபி கீலகம் . ஸோ(அ)பி க்ஷேமமவாப்னோதி ஸததம்ʼ ஜப்யதத்பர꞉ .. 2..   ஸித்³த்⁴யந்த்யுச்சாடநாதீ³னி கர்மாணி ஸகலான்யபி . ஏதேன ஸ்துவதாம்ʼ தே³வீம்ʼ ஸ்தோத்ரவ்ருʼந்தே³ன ப⁴க்தித꞉[…]

Ratri Suktam

ராத்ரிஸூக்த ராத்ரீதி ஸூக்தஸ்ய குஶிக꞉ ருʼஷி꞉ ராத்ரிர்தே³வதா, கா³யத்ரீச்ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீஜக³த³ம்வா ப்ரீத்யர்தே² ஸப்தஶதீபாடா²தௌ³ ஜபே விநியோக³꞉ . ௐ ராத்ரீ வ்யக்²யதா³யதி புருத்ரா தே³வ்யக்ஷபி⁴꞉ . விஶ்வா அதி⁴ ஶ்ரியோ(அ)தி⁴த .. 1..   ஓர்வப்ரா அமர்த்யா நிவதோ தே³வ்யுத்³வத꞉ . ஜ்யோதிஷா வாத⁴தே தம꞉ .. 2..   நிரு ஸ்வஸாரம்ஸ்க்ருʼதோஷஸம்ʼ தே³வ்யாயதீ . அபேது³ஹாஸதே தம꞉ .. 3..   ஸா நோ அத்³ய யஸ்யா வயம்ʼ[…]

Devi Aparadha Kshamapana Stotram

Devi Aparadha Kshamapana Stotram அத² அபராத⁴க்ஷமாபணஸ்தோத்ரம்   ௐ அபராத⁴ஶதம்ʼ க்ருʼத்வா ஜக³த³ம்பே³தி சோச்சரேத் . யாம்ʼ க³திம்ʼ ஸமவாப்னோதி ந தாம்ʼ ப்³ரஹ்மாத³ய꞉ ஸுரா꞉ .. 1..   ஸாபராதோ⁴(அ)ஸ்மி ஶரணம்ʼ ப்ராப்தஸ்த்வாம்ʼ ஜக³த³ம்பி³கே . இதா³னீமனுகம்ப்யோ(அ)ஹம்ʼ யதே²ச்ச²ஸி ததா² குரு .. 2..   அஜ்ஞாநாத்³விஸ்ம்ருʼதேர்ப்⁴ராந்த்யா யந்ந்யூனமதி⁴கம்ʼ க்ருʼதம் . தத்ஸர்வம்ʼ க்ஷம்யதாம்ʼ தே³வி ப்ரஸீத³ பரமேஶ்வரி .. 3..   காமேஶ்வரி ஜக³ன்மாத꞉ ஸச்சிதா³னந்த³விக்³ரஹே[…]

Chandi Navakshari Nyasa Mantra

Chandi Navakshari Maha Mantram ஸ்ரீ சண்டி நவாக்ஷரி மஹா மந்த்ரம் அஸ்ய ஸ்ரீ சண்டி நவாக்ஷரி மஹா மந்த்ரஸ்ய மார்க்கண்டேய ருஷி: ஜகதீச் சந்த: ஸ்ரீ துர்கா லக்ஷ்மி சரஸ்வதி தேவதா   ஹ்ராம் பீஜம் ஹ்ரீம் சக்தி: ஹ்ரூம் கீலகம்   ஸ்ரீ துர்கா லக்ஷ்மி சரஸ்வதி பிரசாத ஸித்யர்த்தே  ஜபே விநியோக:   கர ந்யாஸம் ஹ்ராம் அங்குஷ்டப்யாம்  நம: ஹ்ரீம் தர்ஜனீப்யாம் நம: ஹ்ரூம்[…]

Devi Mahatmyam Chapter 1

தே³வீ மாஹாத்ம்யம்  ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉   அஸ்ய ஶ்ரீ ப்ரத²மசரித்ரஸ்ய . ப்³ரஹ்மா ருʼஷி꞉ . மஹாகாலீ தே³வதா . கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉ . நந்தா³ ஶக்தி꞉ . ரக்தத³ந்திகா பீ³ஜம் . அக்³நிஸ்தத்த்வம் . ருʼக்³வேத³꞉ ஸ்வரூபம் . ஶ்ரீமஹாகாலீப்ரீத்யர்தே² ப்ரத²மசரித்ரஜபே விநியோக³꞉ . . த்⁴யானம் . ௐ க²ட்³க³ம்ʼ சக்ரக³தே³ஷுசாபபரிகா⁴ஞ்சூ²லம்ʼ பு⁴ஶுண்டீ³ம்ʼ ஶிர꞉ ஶங்க²ம்ʼ ஸந்த³த⁴தீம்ʼ கரைஸ்த்ரிநயனாம்ʼ ஸர்வாங்க³பூ⁴ஷாவ்ருʼதாம் . நீலாஶ்மத்³யுதிமாஸ்யபாத³த³ஶகாம்ʼ ஸேவே மஹாகாலிகாம்ʼ யாமஸ்தௌத்ஸ்வபிதே ஹரௌ[…]

Devi Mahatmyam Chapter 2

Devi Mahatmyam Chapter 2  த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉   அஸ்ய ஶ்ரீ மத்⁴யமசரித்ரஸ்ய விஷ்ணுர்ருʼஷி꞉ . ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீர்தே³வதா . உஷ்ணிக் ச²ந்த³꞉ . ஶாகம்ப⁴ரீ ஶக்தி꞉ . து³ர்கா³ பீ³ஜம் . வாயுஸ்தத்த்வம் . யஜுர்வேத³꞉ ஸ்வரூபம் . ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீப்ரீத்யர்தே² மத்⁴யமசரித்ரஜபே விநியோக³꞉ . . த்⁴யானம் . ௐ அக்ஷஸ்ரக்பரஶூ க³தே³ஷுகுலிஶம்ʼ பத்³மம்ʼ த⁴னு꞉ குண்டி³காம்ʼ த³ண்ட³ம்ʼ ஶக்திமஸிம்ʼ ச சர்ம ஜலஜம்ʼ க⁴ண்டாம்ʼ ஸுராபா⁴ஜனம் . ஶூலம்ʼ பாஶஸுத³ர்ஶனே[…]

Devi Mahatmyam Chapter 3

த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉   ௐ ருʼஷிருவாச .. 1..   நிஹன்யமானம்ʼ தத்ஸைன்யமவலோக்ய மஹாஸுர꞉ . ஸேனானீஶ்சிக்ஷுர꞉ கோபாத்³யயௌ யோத்³து⁴மதா²ம்பி³காம் .. 2..   ஸ தே³வீம்ʼ ஶரவர்ஷேண வவர்ஷ ஸமரே(அ)ஸுர꞉ . யதா² மேருகி³ரே꞉ ஶ்ருʼங்க³ம்ʼ தோயவர்ஷேண தோயத³꞉ .. 3..   தஸ்ய சி²த்வா ததோ தே³வீ லீலயைவ ஶரோத்கரான் . ஜகா⁴ன துரகா³ன்பா³ணைர்யந்தாரம்ʼ சைவ வாஜினாம் .. 4..   சிச்சே²த³ ச த⁴னு꞉ ஸத்³யோ த்⁴வஜம்ʼ[…]

Devi Mahatmyam Chapter 4

சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉   ௐ ருʼஷிருவாச .. 1..   ஶக்ராத³ய꞉ ஸுரக³ணா நிஹதே(அ)திவீர்யே தஸ்மிந்து³ராத்மனி ஸுராரிப³லே ச தே³வ்யா . தாம்ʼ துஷ்டுவு꞉ ப்ரணதினம்ரஶிரோத⁴ராம்ʼஸா வாக்³பி⁴꞉ ப்ரஹர்ஷபுலகோத்³க³மசாருதே³ஹா꞉ .. 2..   தே³வ்யா யயா ததமித³ம்ʼ ஜக³தா³த்மஶக்த்யா நி꞉ஶேஷதே³வக³ணஶக்திஸமூஹமூர்த்யா . தாமம்பி³காமகி²லதே³வமஹர்ஷிபூஜ்யாம்ʼ ப⁴க்த்யா நதா꞉ ஸ்ம வித³தா⁴து ஶுபா⁴னி ஸா ந꞉ .. 3..   யஸ்யா꞉ ப்ரபா⁴வமதுலம்ʼ ப⁴க³வானனந்தோ ப்³ரஹ்மா ஹரஶ்ச ந ஹி வக்துமலம்ʼ ப³லம்ʼ ச[…]

Stay up to date!