Shyamala Sathsanga Mandali

From the blog

Devi Mahatmyam Kavacham

தே³வீ கவசம்

 

அஸ்ய ஶ்ரீசண்டீ³கவசஸ்ய ப்³ரஹ்மா ருʼஷி꞉ , அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ சாமுண்டா³ தே³வதா , அங்க³ந்யாஸோக்தமாதரோ பீ³ஜம்

தி³க்³ப³ந்த⁴தே³வதாஸ்தத்வம் , ஶ்ரீஜக³த³ம்பா³ப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ .

ௐ நமஶ்சண்டி³காயை .

மார்கண்டே³ய உவாச .

ௐ யத்³கு³ஹ்யம்ʼ பரமம்ʼ லோகே ஸர்வரக்ஷாகரம்ʼ ந்ருʼணாம் .

யன்ன கஸ்யசிதா³க்²யாதம்ʼ தன்மே ப்³ரூஹி பிதாமஹ .. 1..

 

ப்³ரஹ்மோவாச .

அஸ்தி கு³ஹ்யதமம்ʼ விப்ர ஸர்வபூ⁴தோபகாரகம் .

தே³வ்யாஸ்து கவசம்ʼ புண்யம்ʼ தச்ச்²ருʼணுஷ்வ மஹாமுனே .. 2..

 

ப்ரத²மம்ʼ ஶைலபுத்ரீதி த்³விதீயம்ʼ ப்³ரஹ்மசாரிணீ .

த்ருʼதீயம்ʼ சந்த்³ரக⁴ண்டேதி கூஷ்மாண்டே³தி சதுர்த²கம் .. 3..

 

பஞ்சமம்ʼ ஸ்கந்த³மாதேதி ஷஷ்ட²ம்ʼ காத்யாயனீ ததா² .

ஸப்தமம்ʼ காலராத்ரிஶ்ச மஹாகௌ³ரீதி சாஷ்டமம் .. 4..

 

நவமம்ʼ ஸித்³தி⁴தா³த்ரீ ச நவது³ர்கா³꞉ ப்ரகீர்திதா꞉ .

உக்தான்யேதானி நாமானி ப்³ரஹ்மணைவ மஹாத்மனா .. 5..

 

அக்³னினா த³ஹ்யமானாஸ்து ஶத்ருமத்⁴யக³தா ரணே .

விஷமே து³ர்க³மே சைவ ப⁴யார்தா꞉ ஶரணம்ʼ க³தா꞉ .. 6.

ந தேஷாம்ʼ ஜாயதே கிஞ்சித³ஶுப⁴ம்ʼ ரணஸங்கடே .

ஆபத³ம்ʼ ந ச பஶ்யந்தி ஶோகது³꞉க²ப⁴யங்கரீம் .. 7..

 

யைஸ்து ப⁴க்த்யா ஸ்ம்ருʼதா நித்யம்ʼ தேஷாம்ʼ வ்ருʼத்³தி⁴꞉ ப்ரஜாயதே .

யே த்வாம்ʼ ஸ்மரந்தி தே³வேஶி ரக்ஷஸி தான்ன ஸம்ʼஶய꞉ .. 8..

 

ப்ரேதஸம்ʼஸ்தா² து சாமுண்டா³ வாராஹீ மஹிஷாஸனா .

ஐந்த்³ரீ க³ஜஸமாரூடா⁴ வைஷ்ணவீ க³ருடா³ஸனா .. 9..

 

நாரஸிம்ʼஹீ மஹாவீர்யா ஶிவதூ³தீ மஹாப³லா .

மாஹேஶ்வரீ வ்ருʼஷாரூடா⁴ கௌமாரீ ஶிகி²வாஹனா .. 10..

 

லக்ஷ்மீ꞉ பத்³மாஸனா தே³வீ பத்³மஹஸ்தா ஹரிப்ரியா .

ஶ்வேதரூபத⁴ரா தே³வீ ஈஶ்வரீ வ்ருʼஷவாஹனா .. 11..

 

ப்³ராஹ்மீ ஹம்ʼஸஸமாரூடா⁴ ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா .

இத்யேதா மாதர꞉ ஸர்வா꞉ ஸர்வயோக³ஸமன்விதா꞉ .. 12..

 

நாநாப⁴ரணஶோபா⁴ட்⁴யா நாநாரத்னோபஶோபி⁴தா꞉ .

ஶ்ரைஷ்டை²ஶ்ச மௌக்திகை꞉ ஸர்வா தி³வ்யஹாரப்ரலம்பி³பி⁴꞉ .. 13..

 

இந்த்³ரநீலைர்மஹாநீலை꞉ பத்³மராகை³꞉ ஸுஶோப⁴னை꞉ .

த்³ருʼஶ்யந்தே ரத²மாரூடா⁴ தே³வ்ய꞉ க்ரோத⁴ஸமாகுலா꞉ .. 14..

 

ஶங்க²ம்ʼ சக்ரம்ʼ க³தா³ம்ʼ ஶக்திம்ʼ ஹலம்ʼ ச முஸலாயுத⁴ம் .

கே²டகம்ʼ தோமரம்ʼ சைவ பரஶும்ʼ பாஶமேவ ச .. 15..

 

குந்தாயுத⁴ம்ʼ த்ரிஶூலம்ʼ ச ஶார்ங்க³மாயுத⁴முத்தமம் .

தை³த்யானாம்ʼ தே³ஹநாஶாய ப⁴க்தாநாமப⁴யாய ச .. 16..

 

தா⁴ரயந்த்யாயுதா⁴னீத்த²ம்ʼ தே³வானாம்ʼ ச ஹிதாய வை .

நமஸ்தே(அ)ஸ்து மஹாரௌத்³ரே மஹாகோ⁴ரபராக்ரமே .. 17..

 

மஹாப³லே மஹோத்ஸாஹே மஹாப⁴யவிநாஶினி .

த்ராஹி மாம்ʼ தே³வி து³ஷ்ப்ரேக்ஷ்யே ஶத்ரூணாம்ʼ ப⁴யவர்தி⁴னி .. 18..

 

ப்ராச்யாம்ʼ ரக்ஷது மாமைந்த்³ரீ ஆக்³னேய்யாமக்³னிதே³வதா .

த³க்ஷிணே(அ)வது வாராஹீ நைர்ருʼத்யாம்ʼ க²ட்³க³தா⁴ரிணீ .. 19..

 

ப்ரதீச்யாம்ʼ வாருணீ ரக்ஷேத்³வாயவ்யாம்ʼ ம்ருʼக³வாஹினீ .

உதீ³ச்யாம்ʼ பாது கௌபே³ரீ ஈஶான்யாம்ʼ ஶூலதா⁴ரிணீ .. 20..

 

ஊர்த்⁴வம்ʼ ப்³ரஹ்மாணீ மே ரக்ஷேத³த⁴ஸ்தாத்³வைஷ்ணவீ ததா² .

ஏவம்ʼ த³ஶ தி³ஶோ ரக்ஷேச்சாமுண்டா³ ஶவவாஹனா .. 21..

 

ஜயா மாமக்³ரத꞉ பாது விஜயா பாது ப்ருʼஷ்ட²த꞉ .

அஜிதா வாமபார்ஶ்வே து த³க்ஷிணே சாபராஜிதா .. 22..

 

ஶிகா²ம்ʼ மே த்³யோதினீ ரக்ஷேது³மா மூர்த்⁴னி வ்யவஸ்தி²தா .

மாலாத⁴ரீ லலாடே ச ப்⁴ருவௌ ரக்ஷேத்³யஶஸ்வினீ .. 23..

 

நேத்ரயோஶ்சித்ரநேத்ரா ச யமக⁴ண்டா து பார்ஶ்வகே .

த்ரிநேத்ரா ச த்ரிஶூலேன ப்⁴ருவோர்மத்⁴யே ச சண்டி³கா .. 24..

 

ஶங்கி²னீ சக்ஷுஷோர்மத்⁴யே ஶ்ரோத்ரயோர்த்³வாரவாஸினீ .

கபோலௌ காலிகா ரக்ஷேத் கர்ணமூலே து ஶங்கரீ .. 25..

 

நாஸிகாயாம்ʼ ஸுக³ந்தா⁴ ச உத்தரோஷ்டே² ச சர்சிகா .

அத⁴ரே சாம்ருʼதாபா³லா ஜிஹ்வாயாம்ʼ ச ஸரஸ்வதீ .. 26..

 

த³ந்தான் ரக்ஷது கௌமாரீ கண்ட²தே³ஶே து சண்டி³கா .

க⁴ண்டிகாம்ʼ சித்ரக⁴ண்டா ச மஹாமாயா ச தாலுகே .. 27..

 

காமாக்ஷீ சிபு³கம்ʼ ரக்ஷேத்³வாசம்ʼ மே ஸர்வமங்க³லா .

க்³ரீவாயாம்ʼ ப⁴த்³ரகாலீ ச ப்ருʼஷ்ட²வம்ʼஶே த⁴னுர்த⁴ரீ .. 28..

 

நீலக்³ரீவா ப³ஹி꞉ கண்டே² நலிகாம்ʼ நலகூப³ரீ .

ஸ்கந்த⁴யோ꞉ க²ட்³கி³னீ ரக்ஷேத்³ பா³ஹூ மே வஜ்ரதா⁴ரிணீ .. 29..

 

ஹஸ்தயோர்த³ண்டி³னீ ரக்ஷேத³ம்பி³கா சாங்கு³லீஷு ச .

நகா²ஞ்சூ²லேஶ்வரீ ரக்ஷேத் குக்ஷௌ ரக்ஷேன்னரேஶ்வரீ .. 30..

 

ஸ்தனௌ ரக்ஷேன்மஹாதே³வீ மன꞉ஶோகவிநாஶினீ .

ஹ்ருʼத³யே லலிதா தே³வீ உத³ரே ஶூலதா⁴ரிணீ .. 31..

 

நாபௌ⁴ ச காமினீ ரக்ஷேத்³ கு³ஹ்யம்ʼ கு³ஹ்யேஶ்வரீ ததா² .

மேட்⁴ரம்ʼ ரக்ஷது து³ர்க³ந்தா⁴ பாயும்ʼ மே கு³ஹ்யவாஹினீ .. 32..

 

கட்யாம்ʼ ப⁴க³வதீ ரக்ஷேதூ³ரூ மே மேக⁴வாஹனா .

ஜங்கே⁴ மஹாப³லா ரக்ஷேத் ஜானூ மாத⁴வநாயிகா .. 33..

 

கு³ல்ப²யோர்நாரஸிம்ʼஹீ ச பாத³ப்ருʼஷ்டே² து கௌஶிகீ .

பாதா³ங்கு³லீ꞉ ஶ்ரீத⁴ரீ ச தலம்ʼ பாதாலவாஸினீ .. 34..

 

நகா²ன் த³ம்ʼஷ்ட்ரகராலீ ச கேஶாம்ʼஶ்சைவோர்த்⁴வகேஶினீ .

ரோமகூபேஷு கௌமாரீ த்வசம்ʼ யோகீ³ஶ்வரீ ததா² .. 35..

 

ரக்தமஜ்ஜாவஸாமாம்ʼஸான்யஸ்தி²மேதா³ம்ʼஸி பார்வதீ .

அந்த்ராணி காலராத்ரிஶ்ச பித்தம்ʼ ச முகுடேஶ்வரீ .. 36..

 

பத்³மாவதீ பத்³மகோஶே கபே² சூடா³மணிஸ்ததா² .

ஜ்வாலாமுகீ² நக²ஜ்வாலாமபே⁴த்³யா ஸர்வஸந்தி⁴ஷு .. 37..

 

ஶுக்ரம்ʼ ப்³ரஹ்மாணீ மே ரக்ஷேச்சா²யாம்ʼ ச²த்ரேஶ்வரீ ததா² .

அஹங்காரம்ʼ மனோ பு³த்³தி⁴ம்ʼ ரக்ஷேன்மே த⁴ர்மதா⁴ரிணீ .. 38..

 

ப்ராணாபானௌ ததா² வ்யானமுதா³னம்ʼ ச ஸமானகம் .

வஜ்ரஹஸ்தா ச மே ரக்ஷேத் ப்ராணான் கல்யாணஶோப⁴னா .. 39..

 

ரஸே ரூபே ச க³ந்தே⁴ ச ஶப்³தே³ ஸ்பர்ஶே ச யோகி³னீ .

ஸத்த்வம்ʼ ரஜஸ்தமஶ்சைவ ரக்ஷேந்நாராயணீ ஸதா³ .. 40..

 

ஆயூ ரக்ஷது வாராஹீ த⁴ர்மம்ʼ ரக்ஷது பார்வதீ .

யஶ꞉ கீர்திம்ʼ ச லக்ஷ்மீம்ʼ ச ஸதா³ ரக்ஷது வைஷ்ணவீ .. 41..

 

கோ³த்ரமிந்த்³ராணீ மே ரக்ஷேத் பஶூன் ரக்ஷேச்ச சண்டி³கா .

புத்ரான் ரக்ஷேன்மஹாலக்ஷ்மீர்பா⁴ர்யாம்ʼ ரக்ஷது பை⁴ரவீ .. 42..

 

த⁴னேஶ்வரீ த⁴னம்ʼ ரக்ஷேத் கௌமாரீ கன்யகாம்ʼ ததா² .

பந்தா²னம்ʼ ஸுபதா² ரக்ஷேன்மார்க³ம்ʼ க்ஷேமங்கரீ ததா² .. 43..

 

ராஜத்³வாரே மஹாலக்ஷ்மீர்விஜயா ஸதத ஸ்தி²தா .

ரக்ஷாஹீனம்ʼ து யத் ஸ்தா²னம்ʼ வர்ஜிதம்ʼ கவசேன து .. 44..

 

தத்ஸர்வம்ʼ ரக்ஷ மே தே³வி ஜயந்தீ பாபநாஶினீ .

ஸர்வரக்ஷாகரம்ʼ புண்யம்ʼ கவசம்ʼ ஸர்வதா³ ஜபேத் .. 45..

 

இத³ம்ʼ ரஹஸ்யம்ʼ விப்ரர்ஷே ப⁴க்த்யா தவ மயோதி³தம் ..

 

பாத³மேகம்ʼ ந க³ச்சே²த் து யதீ³ச்சே²ச்சு²ப⁴மாத்மன꞉ .. 46..

 

கவசேனாவ்ருʼதோ நித்யம்ʼ யத்ர யத்ரைவ க³ச்ச²தி .

தத்ர தத்ரார்த²லாப⁴ஶ்வ விஜய꞉ ஸார்வகாலிக꞉ .. 47..

 

யம்ʼ யம்ʼ சிந்தயதே காமம்ʼ தம்ʼ தம்ʼ ப்ராப்னோதி நிஶ்சிதம் .

பரமைஶ்வர்யமதுலம்ʼ ப்ராப்ஸ்யதே பூ⁴தலே புமான் .. 48..

 

நிர்ப⁴யோ ஜாயதே மர்த்ய꞉ ஸங்க்³ராமேஷ்வபராஜித꞉ .

த்ரைலோக்யே து ப⁴வேத்பூஜ்ய꞉ கவசேனாவ்ருʼத꞉ புமான் .. 49..

 

இத³ம்ʼ து தே³வ்யா꞉ கவசம்ʼ தே³வாநாமபி து³ர்லப⁴ம் .

ய꞉ படே²த்ப்ரயதோ நித்யம்ʼ த்ரிஸந்த்⁴யம்ʼ ஶ்ரத்³த⁴யான்வித꞉ .. 50..

 

தை³வீகலா ப⁴வேத்தஸ்ய த்ரைலோக்யே சாபராஜித꞉ .

ஜீவேத்³வர்ஷஶதம்ʼ ஸாக்³ரமபம்ருʼத்யுவிவர்ஜித꞉ .. 51..

 

நஶ்யந்தி வ்யாத⁴ய꞉ ஸர்வே லூதாவிஸ்போ²டகாத³ய꞉ .

ஸ்தா²வரம்ʼ ஜங்க³மம்ʼ சைவ க்ருʼத்ரிமம்ʼ சைவ யத்³விஷம் .. 52..

 

அபி⁴சாராணி ஸர்வாணி மந்த்ரயந்த்ராணி பூ⁴தலே .

பூ⁴சரா꞉ கே²சராஶ்சைவ குலஜாஶ்சௌபதே³ஶிகா꞉ .. 53..

 

ஸஹஜா குலஜா மாலா டா³கினீ ஶாகினீ ததா² .

அந்தரிக்ஷசரா கோ⁴ரா டா³கின்யஶ்ச மஹாரவா꞉ .. 54..

 

க்³ரஹபூ⁴தபிஶாசாஶ்ச யக்ஷக³ந்த⁴ர்வராக்ஷஸா꞉ .

ப்³ரஹ்மராக்ஷஸவேதாலா꞉ கூஷ்மாண்டா³ பை⁴ரவாத³ய꞉ .. 55..

 

நஶ்யந்தி த³ர்ஶனாத்தஸ்ய கவசேனாவ்ருʼதோ ஹி ய꞉ .

மானோன்னதிர்ப⁴வேத்³ராஜ்ஞஸ்தேஜோவ்ருʼத்³தி⁴꞉ பரா ப⁴வேத் .. 56..

 

யஶோவ்ருʼத்³தி⁴ர்ப⁴வேத் பும்ʼஸாம்ʼ கீர்திவ்ருʼத்³தி⁴ஶ்ச ஜாயதே .

தஸ்மாத் ஜபேத் ஸதா³ ப⁴க்த꞉ கவசம்ʼ காமத³ம்ʼ முனே .. 57..

 

ஜபேத் ஸப்தஶதீம்ʼ சண்டீ³ம்ʼ க்ருʼத்வா து கவசம்ʼ புரா .

நிர்விக்⁴னேன ப⁴வேத் ஸித்³தி⁴ஶ்சண்டீ³ஜபஸமுத்³ப⁴வா .. 58..

 

யாவத்³பூ⁴மண்ட³லம்ʼ த⁴த்தே ஸஶைலவனகானனம் .

தாவத்திஷ்ட²தி மேதி³ன்யாம்ʼ ஸந்ததி꞉ புத்ரபௌத்ரிகீ .. 59..

 

தே³ஹாந்தே பரமம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ ஸுரைரபி ஸுது³ர்லப⁴ம் .

ப்ராப்னோதி புருஷோ நித்யம்ʼ மஹாமாயாப்ரஸாத³த꞉ .. 60..

 

தத்ர க³ச்ச²தி க³த்வாஸௌ புனஶ்சாக³மனம்ʼ நஹி .

லப⁴தே பரமம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ ஶிவேன ஸமதாம்ʼ வ்ரஜேத் .. 61..

 

.. இதி ஶ்ரீமார்கண்டே³யபுராணே ஹரிஹரப்³ரஹ்மவிரசிதம்ʼ

தே³வீகவசம்ʼ ஸமாப்தம் ..

 

 

॥ देवी कवचम् ॥

अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः ,

अनुष्टुप् छन्दः ,चामुण्डा देवता , अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् ,

दिग्बन्धदेवतास्तत्वम् , श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ।

ॐ नमश्चण्डिकायै ।मार्कण्डेय उवाच ।

ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् ।

यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १॥

ब्रह्मोवाच ।

अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् ।

देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने ॥ २॥

प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी ।

तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् ॥ ३॥

पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा ।

सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमम् ॥ ४॥

नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः ।

उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना ॥ ५॥

अग्निना दह्यमानास्तु शत्रुमध्यगता रणे ।

विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः ॥ ६।

न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे ।

आपदं न च पश्यन्ति शोकदुःखभयङ्करीम् ॥ ७॥

यैस्तु भक्त्या स्मृता नित्यं तेषां वृद्धिः प्रजायते ।

ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसि तान्न संशयः ॥ ८॥

प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ।

ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना ॥ ९॥

नारसिंही महावीर्या शिवदूती महाबला ।

माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना ॥ १०॥

लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया ।

श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ॥ ११॥

ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता ।

इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः ॥ १२॥

नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः ।

श्रैष्ठैश्च मौक्तिकैः सर्वा दिव्यहारप्रलम्बिभिः ॥ १३॥

इन्द्रनीलैर्महानीलैः पद्मरागैः सुशोभनैः ।

दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः ॥ १४॥

शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् ।

खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च ॥ १५॥

कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् ।

दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च ॥ १६॥

धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै ।

नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे ॥ १७॥

महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि ।

त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनि ॥ १८॥

प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेय्यामग्निदेवता ।

दक्षिणेऽवतु वाराही नैरृत्यां खड्गधारिणी ॥ १९॥

प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी ।

उदीच्यां पातु कौबेरी ईशान्यां शूलधारिणी ॥ २०॥

ऊर्ध्वं ब्रह्माणी मे रक्षेदधस्ताद्वैष्णवी तथा ।

एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना ॥ २१॥

जया मामग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः ।

अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता ॥ २२॥

शिखां मे द्योतिनी रक्षेदुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता ।

मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी ॥ २३॥

नेत्रयोश्चित्रनेत्रा च यमघण्टा तु पार्श्वके ।

त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन भ्रुवोर्मध्ये च चण्डिका ॥ २४॥

शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी ।

कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करी ॥ २५॥

नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका ।

अधरे चामृताबाला जिह्वायां च सरस्वती ॥ २६॥

दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका ।

घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके ॥ २७॥

कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला ।

ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी ॥ २८॥

नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकूबरी ।

स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेद् बाहू मे वज्रधारिणी ॥ २९॥

हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च ।

नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेन्नरेश्वरी ॥ ३०॥

स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी ।

हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी ॥ ३१॥

नाभौ च कामिनी रक्षेद् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा ।

मेढ्रं रक्षतु दुर्गन्धा पायुं मे गुह्यवाहिनी ॥ ३२॥

कट्यां भगवती रक्षेदूरू मे मेघवाहना ।

जङ्घे महाबला रक्षेत् जानू माधवनायिका ॥ ३३॥

गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु कौशिकी ।

पादाङ्गुलीः श्रीधरी च तलं पातालवासिनी ॥ ३४॥

नखान् दंष्ट्रकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी ।

रोमकूपेषु कौमारी त्वचं योगीश्वरी तथा ॥ ३५॥

रक्तमज्जावसामांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती ।

अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी ॥ ३६॥

पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ।

ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु ॥ ३७॥

शुक्रं ब्रह्माणी मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा ।

अहङ्कारं मनो बुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी ॥ ३८॥

प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम् ।

वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणान् कल्याणशोभना ॥ ३९॥

रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी ।

सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा ॥ ४०॥

आयू रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु पार्वती ।

यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु वैष्णवी ॥ ४१॥

गोत्रमिन्द्राणी मे रक्षेत् पशून् रक्षेच्च चण्डिका ।

पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी ॥ ४२॥

धनेश्वरी धनं रक्षेत् कौमारी कन्यकां तथा ।

पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमङ्करी तथा ॥ ४३॥

राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सतत स्थिता ।

रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु ॥ ४४॥

तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी ।

सर्वरक्षाकरं पुण्यं कवचं सर्वदा जपेत् ॥ ४५॥

इदं रहस्यं विप्रर्षे भक्त्या तव मयोदितम् ॥

पादमेकं न गच्छेत् तु यदीच्छेच्छुभमात्मनः ॥ ४६॥

कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति ।

तत्र तत्रार्थलाभश्व विजयः सार्वकालिकः ॥ ४७॥

यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् ।

परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् ॥ ४८॥

निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः ।

त्रैलोक्ये तु भवेत्पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् ॥ ४९॥

इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् ।

यः पठेत्प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः ॥ ५०॥

दैवीकला भवेत्तस्य त्रैलोक्ये चापराजितः ।

जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः ॥ ५१॥

नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूताविस्फोटकादयः ।

स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चैव यद्विषम् ॥ ५२॥

अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले ।

भूचराः खेचराश्चैव कुलजाश्चौपदेशिकाः ॥ ५३॥

सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा ।

अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महारवाः ॥ ५४॥

ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ।

ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः ॥ ५५॥

नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचेनावृतो हि यः ।

मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजोवृद्धिः परा भवेत् ॥ ५६॥

यशोवृद्धिर्भवेत् पुंसां कीर्तिवृद्धिश्च जायते ।

तस्मात् जपेत् सदा भक्तः कवचं कामदं मुने ॥ ५७॥

जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा ।

निर्विघ्नेन भवेत् सिद्धिश्चण्डीजपसमुद्भवा ॥ ५८॥

यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम् ।

तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी ॥ ५९॥

देहान्ते परमं स्थानं सुरैरपि सुदुर्लभम् ।

प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः ॥ ६०॥

तत्र गच्छति गत्वासौ पुनश्चागमनं नहि ।

लभते परमं स्थानं शिवेन समतां व्रजेत् ॥ ६१॥ ॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे हरिहरब्रह्मविरचितं देवीकवचं समाप्तम् ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay up to date!