Devi Mahatmyam

Topics List

 1. Ganapathi Dhyanam
 2. Kavacham
 3. Argala Stotram
 4. Keelaka Stotram
 5. Ratri Suktam
 6. Chandi Navakshari Maha Mantram
 7. Devi Mahatmyam Chapter 1
 8. Devi Mahatmyam Chapter 2
 9. Devi Mahatmyam Chapter 3
 10. Devi Mahatmyam Chapter 4
 11. Devi Mahatmyam Chapter 5
 12. Devi Mahatmyam Chapter 6
 13. Devi Mahatmyam Chapter 7
 14. Devi Mahatmyam Chapter 8
 15. Devi Mahatmyam Chapter 9
 16. Devi Mahatmyam Chapter 10
 17. Devi Mahatmyam Chapter 11
 18. Devi Mahatmyam Chapter 12
 19. Devi Mahatmyam Chapter 13
 20. Devi Suktam
 21. Pradhanika Rahasyam
 22. Vaikruthika Rahasyam
 23. Murthy Rahasyam
 24. Durga Suktam
 25. Kunjika Stotram
 26. Pushpanjali & Samarpanam

Ganapathi Dhyanam

ஐம் ஆத்ம தத்வம் சோதயாமி ஸ்வாஹா
ஹ்ரீம் வித்யா தத்வம் சோதயாமி ஸ்வாஹா
க்லீம் சிவ தத்வம் சோதயாமி ஸ்வாஹா
ஐம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஸர்வ தத்வம் சோதயாமி ஸ்வாஹா

கணபதி த்யானம்

சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் ப்ரசன்ன வதனம்
த்யாயேத் சர்வ விக்னோப சாந்தயே

சுபே சோபனே முஹுர்த்த ஆத்யப்ரஹ்மண: த்விதீய பரார்த்தே
ஸ்வேத வராஹ கல்பே வைஸ்வத மன்வந்தரே அஷ்டா விம்சதிதமே
ப்ரதமே பாதே ஐம்பூத்வீபே பாரத வர்ஷே பரத கண்டே மேரோ: தக்ஷிணே
பார்ஷ்வே ஸஹாப்தே அஸ்மின் வர்த்தமானே வ்யாவஹாரிகே ப்ரபவாதி
சஷ்டி ஸம்வத்சரானாம் மத்யே …நாம ஸம்வத்சரே … அயனே … ருதௌ …
மாஸே … பக்ஷே … சுபதிதௌ … வாஸர யுக்தாயாம் … நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்
சுபயோக சுபகரண ஏவாங்குண விசேஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் சுபதிதௌ
மமோபாக்த ஸமஸ்த துரித க்ஷயத்வாரா ஸ்ரீ துர்கா லக்ஷ்மி சரஸ்வதி ப்ரீத்யர்த்தம்
அஸ்மாகம் ஸர்வேஷாம் ஸகுடும்பானாம் க்ஷேமஸ்தைர்ய வீர்ய விஜய ஐஸ்வர்யானாம்
அபிவ்ருத்யர்த்தம் ஸமஸ்த மங்கள அவாப்யர்த்தம் ஸர்வ பாப நிவர்த்யர்த்தம் வ்யாதி
நாச பூர்வகம் க்ஷிப்ர ஆரோக்ய அவாப்யர்த்தம் அப ம்ருத்யு பரிஹார பூர்வகம் ஆயுர்
அபிவ்ருத்யர்த்தம் கிரஹ பீடா நிவாரணார்த்தம் பூத ப்ரேத பிசாசோபத்ரவாதி ஸர்வாரிஷ்ட
நிவாரணார்த்தம் சகல ஐஸ்வர்ய ஸித்தித்வாரா குல தேவதா பிரசாத ஸித்தியர்த்தம் கவச
அர்க்கல கீலக படன பூர்வகம் நவாக்ஷரி மந்த்ர ஜப தேவீ சூக்த ரஹஸ்யத்ரய படனாந்தம்
ஸ்ரீ தேவீ மஹாத்ம்ய பாராயணம் கரிஷ்யே

Back to Topics

Kavacham

அஸ்ய ஸ்ரீ தேவீ கவச ஸ்தோத்ர மஹா மந்த்ரஸ்ய ப்ரஹ்மா ருஷி: அனுஷ்டுப் சந்த:
ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீர் தேவதா . ஹ்ராம் பீஜம், ஹ்ரீம் சக்தி: ஹ்ரூம் கீலகம் .
ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி பிரசாத சித்தியர்த்தே ஜபே விநியோக:

மார்கண்டே³ய உவாச .

ௐ யத்³கு³ஹ்யம்ʼ பரமம்ʼ லோகே ஸர்வரக்ஷாகரம்ʼ ந்ருʼணாம் .
யன்ன கஸ்யசிதா³க்²யாதம்ʼ தன்மே ப்³ரூஹி பிதாமஹ .. 1..

ப்³ரஹ்மோவாச .

அஸ்தி கு³ஹ்யதமம்ʼ விப்ர ஸர்வபூ⁴தோபகாரகம் .
தே³வ்யாஸ்து கவசம்ʼ புண்யம்ʼ தச்ச்²ருʼணுஷ்வ மஹாமுனே .. 2..

ப்ரத²மம்ʼ ஶைலபுத்ரீதி த்³விதீயம்ʼ ப்³ரஹ்மசாரிணீ .
த்ருʼதீயம்ʼ சந்த்³ரக⁴ண்டேதி கூஷ்மாண்டே³தி சதுர்த²கம் .. 3..

பஞ்சமம்ʼ ஸ்கந்த³மாதேதி ஷஷ்ட²ம்ʼ காத்யாயனீ ததா² .
ஸப்தமம்ʼ காலராத்ரிஶ்ச மஹாகௌ³ரீதி சாஷ்டமம் .. 4..

நவமம்ʼ ஸித்³தி⁴தா³த்ரீ ச நவது³ர்கா³꞉ ப்ரகீர்திதா꞉ .
உக்தான்யேதானி நாமானி ப்³ரஹ்மணைவ மஹாத்மனா .. 5..

அக்³னினா த³ஹ்யமானாஸ்து ஶத்ருமத்⁴யே க³தோரணே .
விஷமே து³ர்க³மே சைவ ப⁴யார்தா꞉ ஶரணம்ʼ க³தா꞉ .. 6.

ந தேஷாம்ʼ ஜாயதே கிஞ்சித³ஶுப⁴ம்ʼ ரணஸங்கடே .
நாபத³ம்ʼ ந ச பஶ்யந்தி ஶோகது³꞉க² க்ஷயங்கரீம் .. 7..

யைஸ்து ப⁴க்த்யா ஸ்ம்ருʼதா நூனம்ʼ தேஷாம்ʼ ருʼத்³தி⁴꞉ ப்ரஜாயதே
ப்ரேதஸம்ʼஸ்தா² து சாமுண்டா³ வாராஹீ மஹிஷாஸனா .. 8

ஐந்த்³ரீ க³ஜஸமாரூடா⁴ வைஷ்ணவீ க³ருடா³ஸனா
மாஹேஶ்வரீ வ்ருʼஷாரூடா⁴ கௌமாரீ ஶிகி²வாஹனா.. 9..

ப்³ராஹ்மீ ஹம்ʼஸஸமாரூடா⁴ ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா .
நாநாப⁴ரணஶோபா⁴ட்⁴யா நாநாரத்னோபஶோபி⁴தா꞉..10..

த்³ருʼஶ்யந்தே ரத²மாரூடா⁴ தே³வ்ய꞉ க்ரோத⁴ஸமாகுலா꞉
ஶங்க²ம்ʼ சக்ரம்ʼ க³தா³ம்ʼ ஶக்திம்ʼ ஹலம்ʼ ச முஸலாயுத⁴ம் ..11..

கே²டகம்ʼ தோமரம்ʼ சைவ பரஶும்ʼ பாஶமேவ ச
குந்தாயுத⁴ம்ʼ த்ரிஶூலம்ʼ ச ஶார்ங்காயுத⁴மனுத்தமம்..12..

தை³த்யானாம்ʼ தே³ஹநாஶாய ப⁴க்தாநாமப⁴யாய ச
தா⁴ரயந்த்யாயுதா⁴னீத்த²ம்ʼ தே³வானாம்ʼ ச ஹிதாய வை ..13..

மஹாப³லே மஹோத்ஸாஹே மஹாப⁴யவிநாஶினி .
த்ராஹி மாம்ʼ தே³வி து³ஷ்ப்ரேக்ஷ்யே ஶத்ரூணாம்ʼ ப⁴யவர்தி⁴னி ..14..

ப்ராச்யாம்ʼ ரக்ஷது மாமைந்த்³ரீ ஆக்³னேய்யாமக்³னிதே³வதா .
த³க்ஷிணே(அ)வது வாராஹீ நைர்ருʼத்யாம்ʼ க²ட்³க³தா⁴ரிணீ .. 15..

ப்ரதீச்யாம்ʼ வாருணீ ரக்ஷேத்³வாயவ்யாம்ʼ ம்ருʼக³வாஹினீ .
ரக்ஷேத் உதீ³ச்யாம்ʼ கௌமாரீ ஈஶான்யாம்ʼ ஶூலதா⁴ரிணீ .. 16..

ஊர்த்⁴வம்ʼ ப்³ரஹ்மாணீ மே ரக்ஷேத³த⁴ஸ்தாத்³வைஷ்ணவீ ததா² .
ஏவம்ʼ த³ஶ தி³ஶோ ரக்ஷேச்சாமுண்டா³ ஶவவாஹனா .. 17..

ஜயாமே சாக்³ரத꞉ ஸ்தாது விஜயா ஸ்தாது ப்ருʼஷ்ட²த꞉ .
அஜிதா வாமபார்ஶ்வே து த³க்ஷிணே சாபராஜிதா .. 18..

ஶிகா² முத்³யோதினீ ரக்ஷேது³மா மூர்த்⁴னி வ்யவஸ்தி²தா .
மாலாத⁴ரீ லலாடே ச ப்⁴ருவௌ ரக்ஷேத்³யஶஸ்வினீ .. 19..

த்ரிநேத்ரா ச ப்⁴ருவோர்மத்⁴யே யமக⁴ண்டாச நாஸிகே
ஶங்கி²னீ சக்ஷுஷோர்மத்⁴யே ஶ்ரோத்ரயோர்த்³வாரவாஸினீ ..20..

கபோலௌ காலிகா ரக்ஷேத் கர்ணமூலே து சாங்கரீ
நாஸிகாயாம்ʼ ஸுக³ந்தா⁴ ச உத்தரோஷ்டே² ச சர்சிகா .. 21..

அத⁴ரே சாம்ருʼதகலா ஜிஹ்வாயாம்ʼ ச ஸரஸ்வதீ
த³ந்தான் ரக்ஷது கௌமாரீ கண்ட²மத்யே ச சண்டி³கா .. 22.

க⁴ண்டிகாம்ʼ சித்ரக⁴ண்டா ச மஹாமாயா ச தாலுகே
காமாக்ஷீ சிபு³கம்ʼ ரக்ஷேத்³வாசம்ʼ மே ஸர்வமங்க³லா .. 23..

க்³ரீவாயாம்ʼ ப⁴த்³ரகாலீ ச ப்ருʼஷ்ட²வம்ʼஶே த⁴னுர்த⁴ரீ
நீலக்³ரீவா ப³ஹிஷ் கண்டே² நலிகாம்ʼ நலகூப³ரீ.. 24..

கட்க தாரிண் யுபௌ ஸ்கந்தௌ பா³ஹூ மே வஜ்ரதா⁴ரிணீ
ஹஸ்தயோர்த³ண்டி³னீ ரக்ஷேத³ம்பி³கா சாங்கு³லீஷு ச ..25..

நகா²ஞ்சூ²லேஶ்வரீ ரக்ஷேத் கக்ஷௌ ரக்ஷேன் நலேஶ்வரீ
ஸ்தனௌ ரக்ஷேன்மஹாதே³வீ மன꞉ஶோகவிநாஶினீ.. 26..

ஹ்ருʼத³யம் லலிதா தே³வீ ஹ்யுத³ரே ஶூலதா⁴ரிணீ
நாபிஞ் ச காமினீ ரக்ஷேத்³ கு³ஹ்யம்ʼ கு³ஹ்யேஶ்வரீ ததா² .. 27..

பூதநாதா ச மேட்ரஞ் ச குதம் மஹிஷ வாஹினீ
கட்யாம்ʼ ப⁴க³வதீ ரக்ஷேஜ் ஜானுனீ விந்த்யவாஸினி..28..

ஜங்கே⁴ மஹாப³லா ரக்ஷேத் ஜானு மத்யே விநாயகீ
கு³ல்ப²யோர்நாரஸிம்ʼஹீ ச பாத³ப்ருʼஷ்டே² மிதௌஜசி..29..

பாதா³ங்கு³லீ꞉ ஶ்ரீத⁴ரீ ச பாதா தஸ்தல வாஸினீ
நகா²ன் த³ம்ʼஷ்ட்ரா கராலீ ச கேஶாம்ʼஶ்சைவோர்த்⁴வ கேஶினீ .. 30..

ரோமகூபேஷு கௌபேரி த்வசம்ʼ வாகீ³ஶ்வரீ ததா²
ரக்தமஜ்ஜாவஸாமாம்ʼஸான்யஸ்தி²மேதா³ம்ʼஸி பார்வதீ .. 31..

அந்த்ராணி காலராத்ரிஶ்ச பித்தம்ʼ ச முகுடேஶ்வரீ
பத்³மாவதீ பத்³மகோஶே கபே² சூடா³மணிஸ்ததா² ..32..

ஜ்வாலாமுகீ² நக²ஜ்வாலாமபே⁴த்³யா ஸர்வஸந்தி⁴ஷு
ஶுக்ரம் ப்³ரஹ்மாணீ மே ரக்ஷேச்சா²யாம் ச²த்ரேஶ்வரீ ததா² .. 33..

அஹங்காரம்ʼ மனோ பு³த்³தி⁴ம்ʼ ரக்ஷமே த⁴ர்மசாரிணீ
ப்ராணாபானௌ ததா² வ்யான ஸமானோ தான மேவ ச.. 34..

யஶ꞉ கீர்திம்ʼ ச லக்ஷ்மீம்ʼ ச ஸதா³ ரக்ஷது சக்ரிணி
கோ³த்ரமிந்த்³ராணீ மே ரக்ஷேத் பஶூன்மே ரக்ஷ சண்டி³கே .. 35..

புத்ரான் ரக்ஷேன் மஹாலக்ஷ்மீர் பா⁴ர்யாம்ʼ ரக்ஷது பை⁴ரவீ
மார்க்கம் க்ஷேமங்கரீ ரக்ஷேத் விஜயா ஸர்வத: ஸ்திதா.. 36..

ரக்ஷாஹீனம்ʼ து யத் ஸ்தா²னம்ʼ வர்ஜிதம்ʼ கவசேன து
தத்ஸர்வம்ʼ ரக்ஷ மே தே³வி ஜயந்தீ பாபநாஶினீ .. 37..

பத³மேகம்ʼ ந க³ச்சே²த் து யதீ³ச்சே²ச்சு²ப⁴மாத்மன꞉
கவசேனாவ்ருʼதோ நித்யம்ʼ யத்ர யத்ரைவ க³ச்ச²தி .. 38..

தத்ர தத்ரார்த²லாப⁴ஶ்ச விஜய꞉ ஸர்வகாமிக꞉
யம்ʼ யம்ʼ சிந்தயதே காமம்ʼ தம்ʼ தம்ʼ ப்ராப்னோதி நிஶ்சிதம்.. 39..

பரமைஶ்வர்யமதுலம்ʼ ப்ராப்ஸ்யதே பூ⁴தலே புமான்
நிர்ப⁴யோ ஜாயதே மர்த்ய꞉ ஸங்க்³ராமேஷ்வபராஜித꞉ .. 40..

த்ரைலோக்யே து ப⁴வேத்பூஜ்ய꞉ கவசேனாவ்ருʼத꞉ புமான்
இத³ம்ʼ து தே³வ்யா꞉ கவசம்ʼ தே³வாநாமபி து³ர்லப⁴ம் . .. 41..

ய꞉ படே²த்ப்ரயதோ நித்யம்ʼ த்ரிஸந்த்⁴யம்ʼ ஶ்ரத்³த⁴யான்வித꞉
தை³வீகலா ப⁴வேத்தஸ்ய த்ரைலோக்யே சாபராஜித꞉ .. 42..

ஜீவேத்³வர்ஷஶதம்ʼ ஸாக்³ர மபம்ருʼத்யு விவர்ஜித꞉
நஶ்யந்தி வ்யாத⁴ய꞉ ஸர்வே லூதா விஸ்போ²டகாத³ய꞉ .. 43..

ஸ்தா²வரம்ʼ ஜங்க³மம்ʼ சாபி க்ருʼத்ரிமஞ்ʼ சாபி யத்³விஷம்
அபி⁴சாராணி ஸர்வாணி மந்த்ரயந்த்ராணி பூ⁴தலே .. 44..

பூ⁴சரா꞉ கே²சராஶ்சைவ ஜலஜாஶ் சோப தே³ஶிகா꞉
ஸஹஜா குலஜா மாலா டா³கினீ ஶாகினீ ததா² .. 45..

அந்தரிக்ஷசரா கோ⁴ரா டா³கின்யஶ்ச மஹாபலா
க்³ரஹபூ⁴தபிஶாசாஶ்ச யக்ஷக³ந்த⁴ர்வராக்ஷஸா꞉ .. 46..

ப்³ரஹ்ம ராக்ஷஸ வேதாலா꞉ கூஷ்மாண்டா³ பை⁴ரவாத³ய꞉
நஶ்யந்தி த³ர்ஶனாத் தஸ்ய கவசே ஹ்ருதி ஸம்ஸ்திதே.. 47..

மானோன்னதிர் ப⁴வேத்³ ராஜ்ஞஸ் தேஜோவ்ருʼத்³தி⁴꞉ கரம் பரம்
யசஸா வர்த்ததே ஸோ-பி கீர்த்தி மண்டித பூதலே.. 48..

ஜபேத் ஸப்தஶதீம்ʼ சண்டீ³ம்ʼ க்ருʼத்வா து கவசம்ʼ புரா .
யாவத்³பூ⁴மண்ட³லம்ʼ த⁴த்தே ஸஶைல வனகானனம் .. 49..

தாவத்திஷ்ட²தி மேதி³ன்யாம்ʼ ஸந்ததி꞉ புத்ரபௌத்ரகீ
தே³ஹாந்தே பரமம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ யத் ஸுரைரபி து³ர்லப⁴ம் .. 50..

ப்ராப்னோதி புருஷோ நித்யம்ʼ மஹாமாயாப்ரஸாத³த꞉

இதி ஶ்ரீவாராஹபுராணே ஹரிஹர ப்³ரஹ்ம விரசிதம்ʼ

தேவ்யா: கவசம்ʼ ஸமாப்தம் ..

Back to Topics

Argala Stotram

அஸ்ய ஶ்ரீஅர்க³லாஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவருʼஷி꞉
அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ சண்டிகா தே³வதா,

அம் பீஜம் கம் சக்தி: லம் கீலகம் ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி சண்டிகா பிரசாத
சித்தியர்த்தே ஜபே விநியோக:

மார்கண்டே³ய உவாச .

ஜயந்தீ மங்க³லா காலீ ப⁴த்³ரகாலீ கபாலினீ .
து³ர்கா³ க்ஷமா ஶிவா தா⁴த்ரீ ஸ்வாஹா ஸ்வதா⁴ நமோ(அ)ஸ்து தே.1..

மது⁴கைடப⁴வித்⁴ராவி விதா⁴த்ருʼவரதே³ நம꞉ .
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 2..

மஹிஷாஸுரநிர்நாஶ விதாத்ரி வரதே நம:
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 3..

வந்திதாங்கரி யுகே தேவீ தேவ ஸௌபாக்யதாயினி .
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 4..

ரக்தபீ³ஜவதே⁴ தே³வி சண்ட³முண்ட³விநாஶினி
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 5..

அசிந்த்யரூபசரிதே ஸர்வஶத்ருவிநாஶினி .
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 6..

நதேப்⁴ய꞉ ஸர்வதா³ ப⁴க்த்யா சண்டிகே ப்ரணதாயமே
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 7..

ஸ்துவத்³ப்⁴யோ ப⁴க்திபூர்வம்ʼ த்வாம்ʼ சண்டி³கே வ்யாதி⁴நாஶினி .
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 8..

சண்டி³கே ஸததம்ʼ யே த்வா மர்ச்சயந்தீஹ பக்தித: .
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 9..

தே³ஹி ஸௌபா⁴க்³யமாரோக்³யம்ʼ தே³ஹி தே³வி பரம்ʼ ஸுக²ம் .
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 10..

விதே⁴ஹி த்³விஷதாம்ʼ நாஶம்ʼ விதே⁴ஹி ப³லமுச்சகை꞉ .
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 11..

விதே⁴ஹி தே³வி கல்யாணம்ʼ விதே⁴ஹி விபுலாம்ʼ ஶ்ரியம் .
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 12..

வித்³யாவந்தம்ʼ யஶஸ்வந்தம்ʼ லக்ஷ்மீவந்தம் ஜனம் குரு .
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 13..

ப்ரசண்ட³தை³த்யத³ர்பக்⁴னே சண்டி³கே ப்ரணதாய மே .
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 14..

சதுர்பு⁴ஜே சதுர்வக்த்ர ஸம்ʼஸ்துதே பரமேஶ்வரி .
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 15..

க்ருʼஷ்ணேன ஸம்ʼஸ்துதே தே³வி ஶஶ்வத்³ப⁴க்த்யா ததா³ம்பி³கே .
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 16..

ஹிமாசலஸுதாநாத² பூஜிதே பரமேஶ்வரி .
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 17..

ஸுராஸுர ஶிரோரத்னனிக்⁴ருʼஷ்டசரணே(அ)ம்பி³கே .
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 18..

இந்த்³ராணீபதி ஸத்³பா⁴வ பூஜிதே பரமேஶ்வரி .
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 19..

தே³வி ப்ரசண்ட³தோ³ர்த³ண்ட³தை³த்யத³ர்ப்ப விநாசினி
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 20..

தே³வி ப⁴க்தஜனோத்³தா³ம த³த்தானந்தோ³த³யே(அ)ம்பி³கே .
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 21..

பத்னீம் மனோரமாம்ʼ தே³ஹி மனோவ்ருʼத்தானுஸாரிணீம் .
தாரிணி து³ர்க³ஸம்ʼஸாரஸாக³ரஸ்ய குலோத்பவாம் ..22..

இத³ம்ʼ ஸ்தோத்ரம்ʼ படி²த்வா து மஹாஸ்தோத்ரம்ʼ படே²ன்னர꞉ .
ஸ து ஸப்தஶதீம்ʼ ஸங்க்யா வரமாப்னோதி ஸம்பத: .. 23..

இதி ஶ்ரீமார்கண்டே³யபுராணே அர்க³லாஸ்தோத்ரம்ʼ ஸமாப்தம் ..

Back to Topics

Keelaka Stotram

அஸ்ய ஶ்ரீ கீலக ஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய விசுத்தஜ்ஞானருʼஷி꞉,
அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீ சண்டிகா தே³வதா, ஸாம் பீஜம், க்லீம் சக்தி:
க்லூம் கீலகம். ஸ்ரீ சண்டிகா ப்ரஸாத ஸித்தியர்த்தே ஜபே விநியோக:

விஶுத்³த⁴ஜ்ஞானதே³ஹாய த்ரிவேதீ³தி³வ்யசக்ஷுஷே
ஶ்ரேய꞉ ப்ராப்தி நிமித்தாய நம꞉ ஸோமார்த⁴தா⁴ரிணே .. 1..

ஸர்வமேதத்³ விஜானீயான் மந்த்ராணாமபி கீலகம்
ஸோ(அ)பி க்ஷேமமவாப்னோதி ஸததம்ʼ ஜாப்யதத்பர꞉ .. 2..

ஸித்³த்⁴யந்த்யுச்சாடநாதீ³னி வஸ்தூனி ஸகலான்யபி .
ஏதேன ஸ்துவதாம்ʼ தே³வீம்ʼ ஸ்தோத்ர மாத்ரேண ஸித்யதி .. 3..

ந மந்த்ரோ நௌஷத⁴ம்ʼ தத்ர ந கிஞ்சித³பி வித்³யதே .
வினா ஜாப்யேன ஸித்³யேத ஸர்வமுச்சாடனாதி³கம் .. 4..

ஸமக்³ராண்யபி ஸேத்ஸ்யந்தி லோகஶங்கா மிமாம்ʼ ஹர꞉ .
க்ருʼத்வா நிமந்த்ரயாமாஸ ஸர்வமேவமித³ம்ʼ ஶுப⁴ம் .. 5..

ஸ்தோத்ரம்ʼ வை சண்டி³காயாஸ்து தச்ச கு³ஹ்யம்ʼ சகார ஸ꞉ .
ஸமாப்திர் ந ச புண்யஸ்ய தாம்ʼ யதா²வந் நியந்த்ரணாம் .. 6..

ஸோ(அ)பி க்ஷேமமவாப்னோதி ஸர்வமேவ ந ஸம்ʼஶய꞉ .
க்ருʼஷ்ணாயாம்ʼ வா சதுர்த³ஶ்யாமஷ்டம்யாம்ʼ வா ஸமாஹித꞉ .. 7..

த³தா³தி ப்ரதிக்³ருʼஹ்ணாதி நான்யதை²ஷா ப்ரஸீத³தி .
இத்த²ம்ʼ ரூபேண கீலேன மஹாதே³வேன கீலிதம் .. 8..

யோ நிஷ்கீலாம்ʼ விதா⁴யைனாம்ʼ நித்யம்ʼ ஜபதி ஸம்ஸ்புடம்
ஸ ஸித்³த⁴꞉ ஸ க³ண꞉ ஸோ(அ)பி க³ந்த⁴ர்வோ ஜாயதே வனே .. 9..

ந சைவாப்யடதஸ் தஸ்ய ப⁴யம்ʼ க்வாபீஹ ஜாயதே .
நால்பம்ருʼத்யுவஶம்ʼ யாதி ம்ருʼதோ மோக்ஷமவாப்னுயாத் .. 10..

ஜ்ஞாத்வா ப்ராரப்⁴ய குர்வீத ஹ்யகுர்வாணோ வினஶ்யதி .
ததோ ஜ்ஞாத்வைவ ஸம்பன்னமித³ம்ʼ ப்ராரப்⁴யதே பு³தை⁴꞉ .. 11..

ஸௌபா⁴க்³யாதி³ ச யத்கிஞ்சித்³ த்³ருʼஶ்யதே லலனாஜனே
தத்ஸர்வம்ʼ தத்ப்ரஸாதே³ன தேன ஜாப்யமித³ம்ʼ ஶுப⁴ம் .. 12..

ஶனைஸ்து ஜாப்யமானே(அ)ஸ்மின் ஸ்தோத்ரே ஸம்பத்திருச்சகை꞉
ப⁴வத்யேவ ஸமக்³ராபி தத꞉ ப்ராரப்⁴யமேவ தத் .. 13..

ஐஶ்வர்யம்ʼ யத்ப்ரஸாதே³ன ஸௌபா⁴க்³யாரோக்³ய ஸம்ப த꞉
ஶத்ருஹானி꞉ பரோ மோக்ஷ꞉ ஸ்தூயதே ஸா ந கிம்ʼ ஜனை꞉ .. 14..

.. இதி கீலகஸ்தோத்ரம்ʼ ஸமாப்தம் ..

Back to Topics

Ratri Suktam

ராத்ரீதி ஸூக்தஸ்ய குஶிக꞉ ருʼஷி꞉, கா³யத்ரீச்ச²ந்த³꞉, ராத்ரிர்தே³வதா,
ஶ்ரீஜக³த³ம்பா ப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉

ௐ ராத்ரீ வ்யக்²யதா³யதி புருத்ரா தே³வ்யக்ஷபி⁴ ꞉.
விஶ்வா அதி⁴ ஶ்ரியோ(அ)தி⁴த .. 1..

ஓர்வப்ரா அமர்த்யா நிவதோ தே³வ்யுத்³வத꞉ .
ஜ்யோதிஷா பாத⁴தே தம꞉ .. 2..

நிரு ஸ்வஸார மஸ்க்ருʼதோஷஸம்ʼ தே³வ்யாயதீ
அபேது³ஹாஸதே தம꞉ .. 3..

ஸா நோ அத்³ய யஸ்யா வயம்ʼ நிதே யாமன்ன விக்ஷ்மஹி .
வ்ருʼக்ஷேண வஸதிம்ʼ வய꞉ .. 4..

நி க்³ராமாஸோ அவிக்ஷத நி பத்³வந்தோ நி பக்ஷிண꞉ .
நி ஶ்யேனாஸஶ் சித³ர்தி²ன꞉ .. 5..

யாவயா வ்ருʼக்யம்ʼ வ்ருʼகம்ʼ யவயஸ்தேனமூர்ம்ம்யே .
அதா² ந꞉ ஸுதரா ப⁴வ .. 6..

உப மா பேபிஶத்தம꞉ க்ருʼஷ்ணம்ʼ வ்யக்த மஸ்தி²த .
உஷ ருʼணேவ யாதய .. 7..

உப தே கா³ இவாகரம்ʼ வ்ருʼணீஷ்வ து³ஹிதர் ³தி³வ꞉ .
ராத்ரி ஸ்தோமம்ʼ ந ஜிக்³யுஷே .. 8..

இதி ராத்ரி ஸூக்தம் ஸமாப்தம்

Back to Topics

Chandi Navakshari Maha Mantram

அஸ்ய ஸ்ரீ நவாக்ஷரி மஹா மந்த்ரஸ்ய
மார்க்கண்டேய ருஷி:
ஜகதீச் சந்த:
துர்கா லக்ஷ்மி சரஸ்வதி தேவதா

ஹ்ராம் பீஜம்
ஹ்ரீம் சக்தி:
ஹ்ரூம் கீலகம்

ஸ்ரீ துர்கா லக்ஷ்மி சரஸ்வதி ப்ரசாத ஸித்யர்த்தே ஜபே விநியோக:

கர ந்யாஸம்
ஹ்ராம் அங்குஷ்டப்யாம் நம:
ஹ்ரீம் தர்ஜனீப்யாம் நம:
ஹ்ரூம் மத்யாமப்யாம் நம:
ஹ்ரைம் அனாமிகாப்யாம் நம:
ஹ்ரௌம் கனிஷ்டிகாப்யாம் நம:
ஹ்ர: கர தல கர ப்ருஷ்டாப்யாம் நம:

ஹ்ருதயாதி ந்யாஸம்
ஹ்ராம் ஹ்ருதயாய நம:
ஹ்ரீம் சிரசே நம:
ஹ்ரூம் சிகாயை வஷட்
ஹ்ரைம் கவசாய ஹும்
ஹ்ரௌம் நேத்ர த்ரயாய வௌஷட்
ஹ்ர: அஸ்த்ராய பட்
பூர்புவஸ்வரோம் இதி திக் பந்த:

த்யானம்

மாதர்மே மதுகைடபக்னி மஹிஷ ப்ராணாபஹாரோத்யமே
ஹேலா நிர்மித தூம்ரலோசனவதே ஹே சண்டமுண்டார்த்தினி
நி:சேஷீக்ருத ரக்த பீஜ தனுஜே நித்யே நிசும்பாபஹே
சும்பத்வம்ஸினீ சம்ஹராசு துரிதம் துர்க்கே நமஸ்தேம்பிகே

லம் ப்ருத்வியாத்மிகாயை கந்தம் கல்பயாமி
ஹம் ஆகாசாத்மிகாயை புஷ்பம் கல்பயாமி
யம் வாயுவாத்மிகாயை தூபம் கல்பயாமி
ரம் அக்னியாத்மிகாயை தீபம் கல்பயாமி
வம் அம்ருதாத்மிகாயை அம்ருதம் மஹா நைவேத்யம் கல்பயாமி
ஸம் ஸர்வாத்மிகாயை ஸர்வோபசார பூஜாம் கல்பயாமி

ஸ்ரீ சண்டி நவாக்ஷரி மஹா மந்த்ர ஜபம் (108 times)
ஓம் நம: சண்டிகாயை

ஹ்ருதயாதி ந்யாஸம்
ஹ்ராம் ஹ்ருதயாய நம:
ஹ்ரீம் சிரசே நம:
ஹ்ரூம் சிகாயை வஷட்
ஹ்ரைம் கவசாய ஹும்
ஹ்ரௌம் நேத்ர த்ரயாய வௌஷட்
ஹ்ர: அஸ்த்ராய பட்
பூர்புவஸுவரோம் இதி திக் விமோக:

த்யானம்
மாதர்மே மதுகைடபக்னி மஹிஷ ப்ராணாபஹாரோத்யமே
ஹேலா நிர்மித தூம்ரலோசனவதே ஹே சண்டமுண்டார்த்தினி
நி:சேஷீக்ருத ரக்த பீஜ தனுஜே நித்யே நிசும்பாபஹே
சும்பத்வம்ஸினீ சம்ஹராசு துரிதம் துர்க்கே நமஸ்தேம்பிகே

லம் ப்ருத்வியாத்மிகாயை கந்தம் கல்பயாமி
ஹம் ஆகாசாத்மிகாயை புஷ்பம் கல்பயாமி
யம் வாயுவாத்மிகாயை தூபம் கல்பயாமி
ரம் அக்னியாத்மிகாயை தீபம் கல்பயாமி
வம் அம்ருதாத்மிகாயை அம்ருதம் மஹா நைவேத்யம் கல்பயாமி
ஸம் ஸர்வாத்மிகாயை ஸர்வோபசார பூஜாம் கல்பயாமி

குஹ்யாதி குஹ்ய கோப்த்ரீ த்வம் க்ருஹாணாஸ்மத் க்ருதம் ஜபம்
ஸித்திர்ப் பவது மே தேவி த்வத் ப்ரஸாதான் மயி ஸ்திரா

இதி நவாக்ஷரீ விவேசனம் ஸமாப்தம்

Back to Topics

Devi Matmyam Chapter 1

தே³வீ மாஹாத்ம்யம்
ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉

அஸ்ய ஶ்ரீ ப்ரத²மசரித்ரஸ்ய . ப்³ரஹ்மா ருʼஷி꞉ .

மஹாகாலீ தே³வதா . கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉ . நந்தா³ ஶக்தி꞉ .
ரக்தத³ந்திகா பீ³ஜம் . அக்³நிஸ்தத்த்வம் .
ருʼக்³வேத³꞉ ஸ்வரூபம் . ஶ்ரீமஹாகாலீப்ரீத்யர்தே²
ப்ரத²மசரித்ரஜபே விநியோக³꞉ .

த்⁴யானம் .

ௐ க²ட்³க³ம்ʼ சக்ரக³தே³ஷுசாபபரிகா⁴ஞ்சூ²லம்ʼ பு⁴ஶுண்டீ³ம்ʼ ஶிர꞉
ஶங்க²ம்ʼ ஸந்த³த⁴தீம்ʼ கரைஸ்த்ரிநயனாம்ʼ ஸர்வாங்க³பூ⁴ஷாவ்ருʼதாம் .
யாம் ஹந்தும் மதுகைடபௌ ஜலஜபூஸ் துஷ்டாவ ஸுப்தே ஹரௌ
நீலாஶ்மத்³யுதிமாஸ்யபாத³த³ஶகாம்ʼ ஸேவே மஹாகாலிகாம்ʼ

ௐ நமஶ்சண்டி³காயை ..
ௐ ஐம்ʼ மார்கண்டே³ய உவாச .. 1..

ஸாவர்ணி꞉ ஸூர்யதனயோ யோ மனு꞉ கத்²யதே(அ)ஷ்டம꞉ .
நிஶாமய தது³த்பத்திம்ʼ விஸ்தராத்³க³த³தோ மம .. 2..

மஹாமாயானுபா⁴வேன யதா² மன்வந்தராதி⁴ப꞉ .
ஸ ப³பூ⁴வ மஹாபா⁴க³꞉ ஸாவர்ணிஸ்தனயோ ரவே꞉ .. 3..

ஸ்வாரோசிஷே(அ)ந்தரே பூர்வம்ʼ சைத்ரவம்ʼஶஸமுத்³ப⁴வ꞉ .
ஸுரதோ² நாம ராஜாபூ⁴த்ஸமஸ்தே க்ஷிதிமண்ட³லே .. 4..

தஸ்ய பாலயத꞉ ஸம்யக் ப்ரஜா꞉ புத்ரானிவௌரஸான் .
ப³பூ⁴வு꞉ ஶத்ரவோ பூ⁴பா꞉ கோலாவித்⁴வம்ʼஸினஸ்ததா³ .. 5..

தஸ்ய தைரப⁴வத்³ யுத்³த⁴மதிப்ரப³லத³ண்டி³ன꞉ .
ந்யூனைரபி ஸ தைர்யுத்³தே⁴ கோலாவித்⁴வம்ʼஸிபி⁴ர்ஜித꞉ .. 6..

தத꞉ ஸ்வபுரமாயாதோ நிஜதே³ஶாதி⁴போ(அ)ப⁴வத் .
ஆக்ராந்த꞉ ஸ மஹாபா⁴க³ஸ்தைஸ்ததா³ ப்ரப³லாரிபி⁴꞉ .. 7..

அமாத்யைர்ப³லிபி⁴ர்து³ஷ்டைர்து³ர்ப³லஸ்ய து³ராத்மபி⁴꞉ .
கோஶோ ப³லம்ʼ சாபஹ்ருʼதம்ʼ தத்ராபி ஸ்வபுரே தத꞉ .. 8..

ததோ ம்ருʼக³யாவ்யாஜேன ஹ்ருʼதஸ்வாம்ய꞉ ஸ பூ⁴பதி꞉ .
ஏகாகீ ஹயமாருஹ்ய ஜகா³ம க³ஹனம்ʼ வனம் .. 9..

ஸ தத்ராஶ்ரமமத்³ராக்ஷீத்³த்³விஜவர்யஸ்ய மேத⁴ஸ꞉ .
ப்ரஶாந்தஶ்வாபதா³கீர்ணம்ʼ முநிஶிஷ்யோபஶோபி⁴தம் .. 10..

தஸ்தௌ² கஞ்சித்ஸ காலம்ʼ ச முனினா தேன ஸத்க்ருʼத꞉ .
இதஶ்சேதஶ்ச விசரம்ʼஸ்தஸ்மின் முனிவராஶ்ரமே .. 11..

ஸோ(அ)சிந்தயத்ததா³ தத்ர மமத்வாக்ருʼஷ்டமானஸ꞉ .
மத்பூர்வை꞉ பாலிதம்ʼ பூர்வம்ʼ மயா ஹீனம்ʼ புரம்ʼ ஹி தத் .. 12..

மத்³ப்⁴ருʼத்யைஸ்தைரஸத்³வ்ருʼத்தைர்த⁴ர்மத꞉ பால்யதே ந வா .
ந ஜானே ஸ ப்ரதா⁴னோ மே ஶூரோ ஹஸ்தீ ஸதா³மத³꞉ .. 13..

மம வைரிவஶம்ʼ யாத꞉ கான் போ⁴கா³னுபலப்ஸ்யதே .
யே மமானுக³தா நித்யம்ʼ ப்ரஸாத³த⁴னபோ⁴ஜனை꞉ .. 14..

அனுவ்ருʼத்திம்ʼ த்⁴ருவம்ʼ தே(அ)த்³ய குர்வந்த்யன்யமஹீப்⁴ருʼதாம் .
அஸம்யக்³வ்யயஶீலைஸ்தை꞉ குர்வத்³பி⁴꞉ ஸததம்ʼ வ்யயம் .. 15..

ஸஞ்சித꞉ ஸோ(அ)திது³꞉கே²ன க்ஷயம்ʼ கோஶோ க³மிஷ்யதி .
ஏதச்சான்யச்ச ஸததம்ʼ சிந்தயாமாஸ பார்தி²வ꞉ .. 16..

தத்ர விப்ராஶ்ரமாப்⁴யாஶே வைஶ்யமேகம்ʼ த³த³ர்ஶ ஸ꞉ .
ஸ ப்ருʼஷ்டஸ்தேன கஸ்த்வம்ʼ போ⁴ ஹேதுஶ்சாக³மனே(அ)த்ர க꞉ .. 17..

ஸஶோக இவ கஸ்மாத்த்வம்ʼ து³ர்மனா இவ லக்ஷ்யஸே .
இத்யாகர்ண்ய வசஸ்தஸ்ய பூ⁴பதே꞉ ப்ரணயோதி³தம் .. 18..

ப்ரத்யுவாச ஸ தம்ʼ வைஶ்ய꞉ ப்ரஶ்ரயாவனதோ ந்ருʼபம் .. 19..

வைஶ்ய உவாச .. 20..

ஸமாதி⁴ர்நாம வைஶ்யோ(அ)ஹமுத்பன்னோ த⁴னினாம்ʼ குலே .. 21..

புத்ரதா³ரைர்நிரஸ்தஶ்ச த⁴னலோபா⁴த³ஸாது⁴பி⁴꞉ .
விஹீனஶ்ச த⁴னைர்தா³ரை꞉ புத்ரைராதா³ய மே த⁴னம் .. 22..

வனமப்⁴யாக³தோ து³꞉கீ² நிரஸ்தஶ்சாப்தப³ந்து⁴பி⁴꞉ .
ஸோ(அ)ஹம்ʼ ந வேத்³மி புத்ராணாம்ʼ குஶலாகுஶலாத்மிகாம் .. 23..

ப்ரவ்ருʼத்திம்ʼ ஸ்வஜனானாம்ʼ ச தா³ராணாம்ʼ சாத்ர ஸம்ʼஸ்தி²த꞉ .
கிம்ʼ நு தேஷாம்ʼ க்³ருʼஹே க்ஷேமமக்ஷேமம்ʼ கிம்ʼ நு ஸாம்ப்ரதம் .. 24..

கத²ம்ʼ தே கிம்ʼ நு ஸத்³வ்ருʼத்தா து³ர்வ்ருʼத்தா꞉ கிம்ʼ நு மே ஸுதா꞉ .. 25..

ராஜோவாச .. 26..

யைர்நிரஸ்தோ ப⁴வாம்ˮல்லுப்³தை⁴꞉ புத்ரதா³ராதி³பி⁴ர்த⁴னை꞉ .. 27..

தேஷு கிம்ʼ ப⁴வத꞉ ஸ்னேஹமனுப³த்⁴னாதி மானஸம் .. 28..

வைஶ்ய உவாச .. 29..

ஏவமேதத்³யதா² ப்ராஹ ப⁴வானஸ்மத்³க³தம்ʼ வச꞉ .. 30..

கிம்ʼ கரோமி ந ப³த்⁴னாதி மம நிஷ்டு²ரதாம்ʼ மன꞉ .
யை꞉ ஸந்த்யஜ்ய பித்ருʼஸ்னேஹம்ʼ த⁴னலுப்³தை⁴ர்நிராக்ருʼத꞉ .. 31..

பதிஸ்வஜனஹார்த³ம்ʼ ச ஹார்தி³தேஷ்வேவ மே மன꞉ .
கிமேதந்நாபி⁴ஜாநாமி ஜானன்னபி மஹாமதே .. 32..

யத்ப்ரேமப்ரவணம்ʼ சித்தம்ʼ விகு³ணேஷ்வபி ப³ந்து⁴ஷு .
தேஷாம்ʼ க்ருʼதே மே நி꞉ஶ்வாஸோ தௌ³ர்மனஸ்யம்ʼ ச ஜாயதே .. 33..

கரோமி கிம்ʼ யன்ன மனஸ்தேஷ்வப்ரீதிஷு நிஷ்டு²ரம் .. 34..

மார்கண்டே³ய உவாச .. 35..

ததஸ்தௌ ஸஹிதௌ விப்ர தம்ʼ முனிம்ʼ ஸமுபஸ்தி²தௌ .. 36..

ஸமாதி⁴ர்நாம வைஶ்யோ(அ)ஸௌ ஸ ச பார்தி²வஸத்தம꞉ .
க்ருʼத்வா து தௌ யதா²ந்யாயம்ʼ யதா²ர்ஹம்ʼ தேன ஸம்ʼவித³ம் .. 37..

உபவிஷ்டௌ கதா²꞉ காஶ்சிச்சக்ரதுர்வைஶ்யபார்தி²வௌ .. 38..

ராஜோவாச .. 39..

ப⁴க³வம்ʼஸ்த்வாமஹம்ʼ ப்ரஷ்டுமிச்சா²ம்யேகம்ʼ வத³ஸ்வ தத் .. 40..

து³꞉கா²ய யன்மே மனஸ꞉ ஸ்வசித்தாயத்ததாம்ʼ வினா .
மமத்வம்ʼ க³தராஜ்யஸ்ய ராஜ்யாங்கே³ஷ்வகி²லேஷ்வபி .. 41..

ஜானதோ(அ)பி யதா²ஜ்ஞஸ்ய கிமேதன்முநிஸத்தம .
அயம்ʼ ச நிக்ருʼத꞉ புத்ரைர்தா³ரைர்ப்⁴ருʼத்யைஸ்ததோ²ஜ்ஜி²த꞉ .. 42..

ஸ்வஜனேன ச ஸந்த்யக்தஸ்தேஷு ஹார்தீ³ ததா²ப்யதி .
ஏவமேஷ ததா²ஹம்ʼ ச த்³வாவப்யத்யந்தது³꞉கி²தௌ .. 43..

த்³ருʼஷ்டதோ³ஷே(அ)பி விஷயே மமத்வாக்ருʼஷ்டமானஸௌ .
தத்கிமேதன்மஹாபா⁴க³ யன்மோஹோ ஜ்ஞானினோரபி .. 44..

மமாஸ்ய ச ப⁴வத்யேஷா விவேகாந்த⁴ஸ்ய மூட⁴தா .. 45..

ருʼஷிருவாச .. 46..

ஜ்ஞாநமஸ்தி ஸமஸ்தஸ்ய ஜந்தோர்விஷயகோ³சரே .. 47..

விஷயாஶ்ச மஹாபா⁴க³ யாந்தி சைவம்ʼ ப்ருʼத²க்ப்ருʼத²க் .
தி³வாந்தா⁴꞉ ப்ராணின꞉ கேசித்³ராத்ராவந்தா⁴ஸ்ததா²பரே .. 48..

கேசித்³தி³வா ததா² ராத்ரௌ ப்ராணினஸ்துல்யத்³ருʼஷ்டய꞉ .
ஜ்ஞானினோ மனுஜா꞉ ஸத்யம்ʼ கிம்ʼ து தே ந ஹி கேவலம் .. 49..

யதோ ஹி ஜ்ஞானின꞉ ஸர்வே பஶுபக்ஷிம்ருʼகா³த³ய꞉ .
ஜ்ஞானம்ʼ ச தன்மனுஷ்யாணாம்ʼ யத்தேஷாம்ʼ ம்ருʼக³பக்ஷிணாம் .. 50..

மனுஷ்யாணாம்ʼ ச யத்தேஷாம்ʼ துல்யமன்யத்ததோ²ப⁴யோ꞉ .
ஜ்ஞானே(அ)பி ஸதி பஶ்யைதான் பதங்கா³ஞ்சா²வசஞ்சுஷு .. 51..

கணமோக்ஷாத்³ருʼதான் மோஹாத்பீட்³யமானானபி க்ஷுதா⁴ .
மானுஷா மனுஜவ்யாக்⁴ர ஸாபி⁴லாஷா꞉ ஸுதான் ப்ரதி .. 52..

லோபா⁴த் ப்ரத்யுபகாராய நன்வேதான் கிம்ʼ ந பஶ்யஸி .
ததா²பி மமதாவர்த்தே மோஹக³ர்தே நிபாதிதா꞉ .. 53..

மஹாமாயாப்ரபா⁴வேண ஸம்ʼஸாரஸ்தி²திகாரிணா .
தன்னாத்ர விஸ்மய꞉ கார்யோ யோக³நித்³ரா ஜக³த்பதே꞉ .. 54..

மஹாமாயா ஹரேஶ்சைஷா தயா ஸம்மோஹ்யதே ஜக³த் .
ஜ்ஞானிநாமபி சேதாம்ʼஸி தே³வீ ப⁴க³வதீ ஹி ஸா .. 55..

ப³லாதா³க்ருʼஷ்ய மோஹாய மஹாமாயா ப்ரயச்ச²தி .
தயா விஸ்ருʼஜ்யதே விஶ்வம்ʼ ஜக³தே³தச்சராசரம் .. 56..

ஸைஷா ப்ரஸன்னா வரதா³ ந்ருʼணாம்ʼ ப⁴வதி முக்தயே .
ஸா வித்³யா பரமா முக்தேர்ஹேதுபூ⁴தா ஸனாதனீ .. 57..

ஸம்ʼஸாரப³ந்த⁴ஹேதுஶ்ச ஸைவ ஸர்வேஶ்வரேஶ்வரீ .. 58..

ராஜோவாச .. 59..

ப⁴க³வன் கா ஹி ஸா தே³வீ மஹாமாயேதி யாம்ʼ ப⁴வான் .. 60..

ப்³ரவீதி கத²முத்பன்னா ஸா கர்மாஸ்யாஶ்ச கிம்ʼ த்³விஜ .
யத்ப்ரபா⁴வா ச ஸா தே³வீ யத்ஸ்வரூபா யது³த்³ப⁴வா .. 61..

தத்ஸர்வம்ʼ ஶ்ரோதுமிச்சா²மி த்வத்தோ ப்³ரஹ்மவிதா³ம்ʼ வர .. 62..

ருʼஷிருவாச .. 63..

நித்யைவ ஸா ஜக³ன்மூர்திஸ்தயா ஸர்வமித³ம்ʼ ததம் .. 64..

ததா²பி தத்ஸமுத்பத்திர்ப³ஹுதா⁴ ஶ்ரூயதாம்ʼ மம .
தே³வானாம்ʼ கார்யஸித்³த்⁴யர்த²மாவிர்ப⁴வதி ஸா யதா³ .. 65..

உத்பன்னேதி ததா³ லோகே ஸா நித்யாப்யபி⁴தீ⁴யதே .
யோக³நித்³ராம்ʼ யதா³ விஷ்ணுர்ஜக³த்யேகார்ணவீக்ருʼதே .. 66..

ஆஸ்தீர்ய ஶேஷமப⁴ஜத் கல்பாந்தே ப⁴க³வான் ப்ரபு⁴꞉ .
ததா³ த்³வாவஸுரௌ கோ⁴ரௌ விக்²யாதௌ மது⁴கைடபௌ⁴ .. 67..

விஷ்ணுகர்ணமலோத்³பூ⁴தௌ ஹந்தும்ʼ ப்³ரஹ்மாணமுத்³யதௌ .
ஸ நாபி⁴கமலே விஷ்ணோ꞉ ஸ்தி²தோ ப்³ரஹ்மா ப்ரஜாபதி꞉ .. 68..

த்³ருʼஷ்ட்வா தாவஸுரௌ சோக்³ரௌ ப்ரஸுப்தம்ʼ ச ஜனார்த³னம் .
துஷ்டாவ யோக³நித்³ராம்ʼ தாமேகாக்³ரஹ்ருʼத³ய꞉ ஸ்தி²த꞉ .. 69..

விபோ³த⁴னார்தா²ய ஹரேர்ஹரிநேத்ரக்ருʼதாலயாம் .
விஶ்வேஶ்வரீம்ʼ ஜக³த்³தா⁴த்ரீம்ʼ ஸ்தி²திஸம்ʼஹாரகாரிணீம் .. 70..

நித்³ராம்ʼ ப⁴க³வதீம்ʼ விஷ்ணோரதுலாம்ʼ தேஜஸ꞉ ப்ரபு⁴꞉ .. 71..

ப்³ரஹ்மோவாச .. 72..

த்வம்ʼ ஸ்வாஹா த்வம்ʼ ஸ்வதா⁴ த்வம்ʼ ஹி வஷட்கார꞉ ஸ்வராத்மிகா .. 73..

ஸுதா⁴ த்வமக்ஷரே நித்யே த்ரிதா⁴ மாத்ராத்மிகா ஸ்தி²தா .
அர்த⁴மாத்ரா ஸ்தி²தா நித்யா யானுச்சார்யாவிஶேஷத꞉ .. 74..

த்வமேவ ஸந்த்⁴யா ஸாவித்ரீ த்வம்ʼ தே³வி ஜனனீ பரா .
த்வயைதத்³தா⁴ர்யதே விஶ்வம்ʼ த்வயைதத் ஸ்ருʼஜ்யதே ஜக³த் .. 75..

த்வயைதத் பால்யதே தே³வி த்வமத்ஸ்யந்தே ச ஸர்வதா³ .
விஸ்ருʼஷ்டௌ ஸ்ருʼஷ்டிரூபா த்வம்ʼ ஸ்தி²திரூபா ச பாலனே .. 76..

ததா² ஸம்ʼஹ்ருʼதிரூபாந்தே ஜக³தோ(அ)ஸ்ய ஜக³ன்மயே .
மஹாவித்³யா மஹாமாயா மஹாமேதா⁴ மஹாஸ்ம்ருʼதி꞉ .. 77..

மஹாமோஹா ச ப⁴வதீ மஹாதே³வீ மஹேஶ்வரீ .
ப்ரக்ருʼதிஸ்த்வம்ʼ ச ஸர்வஸ்ய கு³ணத்ரயவிபா⁴வினீ .. 78..

காலராத்ரிர்மஹாராத்ரிர்மோஹராத்ரிஶ்ச தா³ருணா .
த்வம்ʼ ஶ்ரீஸ்த்வமீஶ்வரீ த்வம்ʼ ஹ்ரீஸ்த்வம்ʼ பு³த்³தி⁴ர்போ³த⁴லக்ஷணா .. 79..

லஜ்ஜா புஷ்டிஸ்ததா² துஷ்டிஸ்த்வம்ʼ ஶாந்தி꞉ க்ஷாந்திரேவ ச .
க²ட்³கி³னீ ஶூலினீ கோ⁴ரா க³தி³னீ சக்ரிணீ ததா² .. 80..

ஶங்கி²னீ சாபினீ பா³ணபு⁴ஶுண்டீ³பரிகா⁴யுதா⁴ .
ஸௌம்யா ஸௌம்யதராஶேஷஸௌம்யேப்⁴யஸ்த்வதிஸுந்த³ரீ .. 81..

பராபராணாம்ʼ பரமா த்வமேவ பரமேஶ்வரீ .
யச்ச கிஞ்சித்க்வசித்³வஸ்து ஸத³ஸத்³வாகி²லாத்மிகே .. 82..

தஸ்ய ஸர்வஸ்ய யா ஶக்தி꞉ ஸா த்வம்ʼ கிம்ʼ ஸ்தூயஸே மயா .
யயா த்வயா ஜக³த்ஸ்ரஷ்டா ஜக³த்பாத்யத்தி யோ ஜக³த் .. 83..

ஸோ(அ)பி நித்³ராவஶம்ʼ நீத꞉ கஸ்த்வாம்ʼ ஸ்தோதுமிஹேஶ்வர꞉ .
விஷ்ணு꞉ ஶரீரக்³ரஹணமஹமீஶான ஏவ ச .. 84..

காரிதாஸ்தே யதோ(அ)தஸ்த்வாம்ʼ க꞉ ஸ்தோதும்ʼ ஶக்திமான் ப⁴வேத் .
ஸா த்வமித்த²ம்ʼ ப்ரபா⁴வை꞉ ஸ்வைருதா³ரைர்தே³வி ஸம்ʼஸ்துதா .. 85..

மோஹயைதௌ து³ராத⁴ர்ஷாவஸுரௌ மது⁴கைடபௌ⁴ .
ப்ரபோ³த⁴ம்ʼ ச ஜக³த்ஸ்வாமீ நீயதாமச்யுதோ லகு⁴ .. 86..

போ³த⁴ஶ்ச க்ரியதாமஸ்ய ஹந்துமேதௌ மஹாஸுரௌ .. 87..

ருʼஷிருவாச .. 88..

ஏவம்ʼ ஸ்துதா ததா³ தே³வீ தாமஸீ தத்ர வேத⁴ஸா .. 89..

விஷ்ணோ꞉ ப்ரபோ³த⁴னார்தா²ய நிஹந்தும்ʼ மது⁴கைடபௌ⁴ .
நேத்ராஸ்யநாஸிகாபா³ஹுஹ்ருʼத³யேப்⁴யஸ்ததோ²ரஸ꞉ .. 90..

நிர்க³ம்ய த³ர்ஶனே தஸ்தௌ² ப்³ரஹ்மணோ(அ)வ்யக்தஜன்மன꞉ .
உத்தஸ்தௌ² ச ஜக³ந்நாத²ஸ்தயா முக்தோ ஜனார்த³ன꞉ .. 91..

ஏகார்ணவே(அ)ஹிஶயனாத்தத꞉ ஸ த³த்³ருʼஶே ச தௌ .
மது⁴கைடபௌ⁴ து³ராத்மானாவதிவீர்யபராக்ரமௌ .. 92..

க்ரோத⁴ரக்தேக்ஷணாவத்தும்ʼ ப்³ரஹ்மாணம்ʼ ஜனிதோத்³யமௌ .
ஸமுத்தா²ய ததஸ்தாப்⁴யாம்ʼ யுயுதே⁴ ப⁴க³வான் ஹரி꞉ .. 93..

பஞ்சவர்ஷஸஹஸ்ராணி பா³ஹுப்ரஹரணோ விபு⁴꞉ .
தாவப்யதிப³லோன்மத்தௌ மஹாமாயாவிமோஹிதௌ .. 94..

உக்தவந்தௌ வரோ(அ)ஸ்மத்தோ வ்ரியதாமிதி கேஶவம் .. 95..

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச .. 96..

ப⁴வேதாமத்³ய மே துஷ்டௌ மம வத்⁴யாவுபா⁴வபி .. 97..

கிமன்யேன வரேணாத்ர ஏதாவத்³தி⁴ வ்ருʼதம்ʼ மயா .. 98..

ருʼஷிருவாச .. 99..

வஞ்சிதாப்⁴யாமிதி ததா³ ஸர்வமாபோமயம்ʼ ஜக³த் .. 100..

விலோக்ய தாப்⁴யாம்ʼ க³தி³தோ ப⁴க³வான் கமலேக்ஷண꞉ .
ஆவாம்ʼ ஜஹி ந யத்ரோர்வீ ஸலிலேன பரிப்லுதா .. 101..

ருʼஷிருவாச .. 102..

ததே²த்யுக்த்வா ப⁴க³வதா ஶங்க²சக்ரக³தா³ப்⁴ருʼதா .
க்ருʼத்வா சக்ரேண வை சி²ன்னே ஜக⁴னே ஶிரஸீ தயோ꞉ .. 103..

ஏவமேஷா ஸமுத்பன்னா ப்³ரஹ்மணா ஸம்ʼஸ்துதா ஸ்வயம் .
ப்ரபா⁴வமஸ்யா தே³வ்யாஸ்து பூ⁴ய꞉ ஶ்ருʼணு வதா³மி தே .. 104..

. ஐம்ʼ ௐ .
.. ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீமார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மன்வந்தரே
தே³வீமாஹாத்ம்யே மது⁴கைடப⁴வதோ⁴ நாம ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ .

Back to Topics

Devi Mahatmyam Chapter 2

த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉

அஸ்ய ஶ்ரீ மத்⁴யமசரித்ரஸ்ய விஷ்ணுர்ருʼஷி꞉ .
ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீர்தே³வதா .
உஷ்ணிக் ச²ந்த³꞉ . ஶாகம்ப⁴ரீ ஶக்தி꞉ . து³ர்கா³ பீ³ஜம் .
வாயுஸ்தத்த்வம் .
யஜுர்வேத³꞉ ஸ்வரூபம் . ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீப்ரீத்யர்தே²
மத்⁴யமசரித்ரஜபே விநியோக³꞉ .

. த்⁴யானம் .

ௐ அக்ஷஸ்ரக்பரஶூ க³தே³ஷுகுலிஶம்ʼ பத்³மம்ʼ த⁴னு꞉ குண்டி³காம்ʼ
த³ண்ட³ம்ʼ ஶக்திமஸிம்ʼ ச சர்ம ஜலஜம்ʼ க⁴ண்டாம்ʼ ஸுராபா⁴ஜனம் .
ஶூலம்ʼ பாஶஸுத³ர்ஶனே ச த³த⁴தீம்ʼ ஹஸ்தை꞉ ப்ரவாலப்ரபா⁴ம்ʼ
ஸேவே ஸைரிப⁴மர்தி³னீமிஹ மஹாலக்ஷ்மீம்ʼ ஸரோஜஸ்தி²தாம் ..

ௐ ஹ்ரீம்ʼ ருʼஷிருவாச .. 1..

தே³வாஸுரமபூ⁴த்³யுத்³த⁴ம்ʼ பூர்ணமப்³த³ஶதம்ʼ புரா .
மஹிஷே(அ)ஸுராணாமதி⁴பே தே³வானாம்ʼ ச புரந்த³ரே .. 2..

தத்ராஸுரைர்மஹாவீர்யைர்தே³வஸைன்யம்ʼ பராஜிதம் .
ஜித்வா ச ஸகலான் தே³வானிந்த்³ரோ(அ)பூ⁴ன்மஹிஷாஸுர꞉ .. 3..

தத꞉ பராஜிதா தே³வா꞉ பத்³மயோனிம்ʼ ப்ரஜாபதிம் .
புரஸ்க்ருʼத்ய க³தாஸ்தத்ர யத்ரேஶக³ருட³த்⁴வஜௌ .. 4..

யதா²வ்ருʼத்தம்ʼ தயோஸ்தத்³வன்மஹிஷாஸுரசேஷ்டிதம் .
த்ரித³ஶா꞉ கத²யாமாஸுர்தே³வாபி⁴ப⁴வவிஸ்தரம் .. 5..

ஸூர்யேந்த்³ராக்³ன்யனிலேந்தூ³னாம்ʼ யமஸ்ய வருணஸ்ய ச .
அன்யேஷாம்ʼ சாதி⁴காரான்ஸ ஸ்வயமேவாதி⁴திஷ்ட²தி .. 6..

ஸ்வர்கா³ந்நிராக்ருʼதா꞉ ஸர்வே தேன தே³வக³ணா பு⁴வி .
விசரந்தி யதா² மர்த்யா மஹிஷேண து³ராத்மனா .. 7..

ஏதத்³வ꞉ கதி²தம்ʼ ஸர்வமமராரிவிசேஷ்டிதம் .
ஶரணம்ʼ வ꞉ ப்ரபன்னா꞉ ஸ்மோ வத⁴ஸ்தஸ்ய விசிந்த்யதாம் .. 8..

இத்த²ம்ʼ நிஶம்ய தே³வானாம்ʼ வசாம்ʼஸி மது⁴ஸூத³ன꞉ .
சகார கோபம்ʼ ஶம்பு⁴ஶ்ச ப்⁴ருகுடீகுடிலானனௌ .. 9..

ததோ(அ)திகோபபூர்ணஸ்ய சக்ரிணோ வத³னாத்தத꞉ .
நிஶ்சக்ராம மஹத்தேஜோ ப்³ரஹ்மண꞉ ஶங்கரஸ்ய ச .. 10..

அன்யேஷாம்ʼ சைவ தே³வானாம்ʼ ஶக்ராதீ³னாம்ʼ ஶரீரத꞉ .
நிர்க³தம்ʼ ஸுமஹத்தேஜஸ்தச்சைக்யம்ʼ ஸமக³ச்ச²த .. 11..

அதீவ தேஜஸ꞉ கூடம்ʼ ஜ்வலந்தமிவ பர்வதம் .
த³த்³ருʼஶுஸ்தே ஸுராஸ்தத்ர ஜ்வாலாவ்யாப்ததி³க³ந்தரம் .. 12..

அதுலம்ʼ தத்ர தத்தேஜ꞉ ஸர்வதே³வஶரீரஜம் .
ஏகஸ்த²ம்ʼ தத³பூ⁴ந்நாரீ வ்யாப்தலோகத்ரயம்ʼ த்விஷா .. 13..

யத³பூ⁴ச்சா²ம்ப⁴வம்ʼ தேஜஸ்தேனாஜாயத தன்முக²ம் .
யாம்யேன சாப⁴வன் கேஶா பா³ஹவோ விஷ்ணுதேஜஸா .. 14..

ஸௌம்யேன ஸ்தனயோர்யுக்³மம்ʼ மத்⁴யம்ʼ சைந்த்³ரேண சாப⁴வத் .
வாருணேன ச ஜங்கோ⁴ரூ நிதம்ப³ஸ்தேஜஸா பு⁴வ꞉ .. 15..

ப்³ரஹ்மணஸ்தேஜஸா பாதௌ³ தத³ங்கு³ல்யோ(அ)ர்கதேஜஸா .
வஸூனாம்ʼ ச கராங்கு³ல்ய꞉ கௌபே³ரேண ச நாஸிகா .. 16..

தஸ்யாஸ்து த³ந்தா꞉ ஸம்பூ⁴தா꞉ ப்ராஜாபத்யேன தேஜஸா .
நயனத்ரிதயம்ʼ ஜஜ்ஞே ததா² பாவகதேஜஸா .. 17..

ப்⁴ருவௌ ச ஸந்த்⁴யயோஸ்தேஜ꞉ ஶ்ரவணாவனிலஸ்ய ச .
அன்யேஷாம்ʼ சைவ தே³வானாம்ʼ ஸம்ப⁴வஸ்தேஜஸாம்ʼ ஶிவா .. 18..

தத꞉ ஸமஸ்ததே³வானாம்ʼ தேஜோராஶிஸமுத்³ப⁴வாம் .
தாம்ʼ விலோக்ய முத³ம்ʼ ப்ராபுரமரா மஹிஷார்தி³தா꞉ .

ததோ தே³வா த³து³ஸ்தஸ்யை ஸ்வானி ஸ்வாந்யாயுதா⁴னி ச .. 19..
ஶூலம்ʼ ஶூலாத்³விநிஷ்க்ருʼஷ்ய த³தௌ³ தஸ்யை பினாகத்⁴ருʼக் .

சக்ரம்ʼ ச த³த்தவான் க்ருʼஷ்ண꞉ ஸமுத்பாட்ய ஸ்வசக்ரத꞉ .. 20..

ஶங்க²ம்ʼ ச வருண꞉ ஶக்திம்ʼ த³தௌ³ தஸ்யை ஹுதாஶன꞉ .
மாருதோ த³த்தவாம்ʼஶ்சாபம்ʼ பா³ணபூர்ணே ததே²ஷுதீ⁴ .. 21..

வஜ்ரமிந்த்³ர꞉ ஸமுத்பாட்ய குலிஶாத³மராதி⁴ப꞉ .
த³தௌ³ தஸ்யை ஸஹஸ்ராக்ஷோ க⁴ண்டாமைராவதாத்³க³ஜாத் .. 22..

காலத³ண்டா³த்³யமோ த³ண்ட³ம்ʼ பாஶம்ʼ சாம்பு³பதிர்த³தௌ³ .
ப்ரஜாபதிஶ்சாக்ஷமாலாம்ʼ த³தௌ³ ப்³ரஹ்மா கமண்ட³லும் .. 23..

ஸமஸ்தரோமகூபேஷு நிஜரஶ்மீன் தி³வாகர꞉ .
காலஶ்ச த³த்தவான் க²ட்³க³ம்ʼ தஸ்யை சர்ம ச நிர்மலம் .. 24..

க்ஷீரோத³ஶ்சாமலம்ʼ ஹாரமஜரே ச ததா²ம்ப³ரே .
சூடா³மணிம்ʼ ததா² தி³வ்யம்ʼ குண்ட³லே கடகானி ச .. 25..

அர்த⁴சந்த்³ரம்ʼ ததா² ஶுப்⁴ரம்ʼ கேயூரான் ஸர்வபா³ஹுஷு .
நூபுரௌ விமலௌ தத்³வத்³ க்³ரைவேயகமனுத்தமம் .. 26..

அங்கு³லீயகரத்னானி ஸமஸ்தாஸ்வங்கு³லீஷு ச .
விஶ்வகர்மா த³தௌ³ தஸ்யை பரஶும்ʼ சாதிநிர்மலம் .. 27..

அஸ்த்ராண்யனேகரூபாணி ததா²பே⁴த்³யம்ʼ ச த³ம்ʼஶனம் .
அம்லானபங்கஜாம்ʼ மாலாம்ʼ ஶிரஸ்யுரஸி சாபராம் .. 28..

அத³த³ஜ்ஜலதி⁴ஸ்தஸ்யை பங்கஜம்ʼ சாதிஶோப⁴னம் .
ஹிமவான் வாஹனம்ʼ ஸிம்ʼஹம்ʼ ரத்னானி விவிதா⁴னி ச .. 29..

த³தா³வஶூன்யம்ʼ ஸுரயா பானபாத்ரம்ʼ த⁴னாதி⁴ப꞉ .
ஶேஷஶ்ச ஸர்வநாகே³ஶோ மஹாமணிவிபூ⁴ஷிதம் .. 30..

நாக³ஹாரம்ʼ த³தௌ³ தஸ்யை த⁴த்தே ய꞉ ப்ருʼதி²வீமிமாம் .
அன்யைரபி ஸுரைர்தே³வீ பூ⁴ஷணைராயுதை⁴ஸ்ததா² .. 31..

ஸம்மானிதா நநாதோ³ச்சை꞉ ஸாட்டஹாஸம்ʼ முஹுர்முஹு꞉ .
தஸ்யா நாதே³ன கோ⁴ரேண க்ருʼத்ஸ்னமாபூரிதம்ʼ நப⁴꞉ .. 32..

அமாயதாதிமஹதா ப்ரதிஶப்³தோ³ மஹானபூ⁴த் .
சுக்ஷுபு⁴꞉ ஸகலா லோகா꞉ ஸமுத்³ராஶ்ச சகம்பிரே .. 33..

சசால வஸுதா⁴ சேலு꞉ ஸகலாஶ்ச மஹீத⁴ரா꞉ .
ஜயேதி தே³வாஶ்ச முதா³ தாமூசு꞉ ஸிம்ʼஹவாஹினீம் .. 34..

துஷ்டுவுர்முனயஶ்சைனாம்ʼ ப⁴க்தினம்ராத்மமூர்தய꞉ .
த்³ருʼஷ்ட்வா ஸமஸ்தம்ʼ ஸங்க்ஷுப்³த⁴ம்ʼ த்ரைலோக்யமமராரய꞉ .. 35..

ஸன்னத்³தா⁴கி²லஸைந்யாஸ்தே ஸமுத்தஸ்து²ருதா³யுதா⁴꞉ .
ஆ꞉ கிமேததி³தி க்ரோதா⁴தா³பா⁴ஷ்ய மஹிஷாஸுர꞉ .. 36..

அப்⁴யதா⁴வத தம்ʼ ஶப்³த³மஶேஷைரஸுரைர்வ்ருʼத꞉ .
ஸ த³த³ர்ஶ ததோ தே³வீம்ʼ வ்யாப்தலோகத்ரயாம்ʼ த்விஷா .. 37..

பாதா³க்ராந்த்யா நதபு⁴வம்ʼ கிரீடோல்லிகி²தாம்ப³ராம் .
க்ஷோபி⁴தாஶேஷபாதாலாம்ʼ த⁴னுர்ஜ்யாநி꞉ஸ்வனேன தாம் .. 38..

தி³ஶோ பு⁴ஜஸஹஸ்ரேண ஸமந்தாத்³வ்யாப்ய ஸம்ʼஸ்தி²தாம் .
தத꞉ ப்ரவவ்ருʼதே யுத்³த⁴ம்ʼ தயா தே³வ்யா ஸுரத்³விஷாம் .. 39..

ஶஸ்த்ராஸ்த்ரைர்ப³ஹுதா⁴ முக்தைராதீ³பிததி³க³ந்தரம் .
மஹிஷாஸுரஸேனானீஶ்சிக்ஷுராக்²யோ மஹாஸுர꞉ .. 40..

யுயுதே⁴ சாமரஶ்சான்யைஶ்சதுரங்க³ப³லான்வித꞉ .
ரதா²நாமயுதை꞉ ஷட்³பி⁴ருத³க்³ராக்²யோ மஹாஸுர꞉ .. 41..

அயுத்⁴யதாயுதானாம்ʼ ச ஸஹஸ்ரேண மஹாஹனு꞉ .
பஞ்சாஶத்³பி⁴ஶ்ச நியுதைரஸிலோமா மஹாஸுர꞉ .. 42..

அயுதானாம்ʼ ஶதை꞉ ஷட்³பி⁴ர்பா³ஷ்கலோ யுயுதே⁴ ரணே .
க³ஜவாஜிஸஹஸ்ரௌகை⁴ரனேகை꞉ பரிவாரித꞉ .. 43..

வ்ருʼதோ ரதா²னாம்ʼ கோட்யா ச யுத்³தே⁴ தஸ்மின்னயுத்⁴யத .
பி³டா³லாக்²யோ(அ)யுதானாம்ʼ ச பஞ்சாஶத்³பி⁴ரதா²யுதை꞉ .. 44..

யுயுதே⁴ ஸம்ʼயுகே³ தத்ர ரதா²னாம்ʼ பரிவாரித꞉ .
அன்யே ச தத்ராயுதஶோ ரத²நாக³ஹயைர்வ்ருʼதா꞉ .. 45..

யுயுது⁴꞉ ஸம்ʼயுகே³ தே³வ்யா ஸஹ தத்ர மஹாஸுரா꞉ .
கோடிகோடிஸஹஸ்ரைஸ்து ரதா²னாம்ʼ த³ந்தினாம்ʼ ததா² .. 46..

ஹயானாம்ʼ ச வ்ருʼதோ யுத்³தே⁴ தத்ராபூ⁴ன்மஹிஷாஸுர꞉ .
தோமரைர்பி⁴ந்தி³பாலைஶ்ச ஶக்திபி⁴ர்முஸலைஸ்ததா² .. 47..

யுயுது⁴꞉ ஸம்ʼயுகே³ தே³வ்யா க²ட்³கை³꞉ பரஶுபட்டிஶை꞉ .
கேசிச்ச சிக்ஷிபு꞉ ஶக்தீ꞉ கேசித் பாஶாம்ʼஸ்ததா²பரே .. 48..

தே³வீம்ʼ க²ட்³க³ப்ரஹாரைஸ்து தே தாம்ʼ ஹந்தும்ʼ ப்ரசக்ரமு꞉ .
ஸாபி தே³வீ ததஸ்தானி ஶஸ்த்ராண்யஸ்த்ராணி சண்டி³கா .. 49..

லீலயைவ ப்ரசிச்சே²த³ நிஜஶஸ்த்ராஸ்த்ரவர்ஷிணீ .
அனாயஸ்தானனா தே³வீ ஸ்தூயமானா ஸுரர்ஷிபி⁴꞉ .. 50..

முமோசாஸுரதே³ஹேஷு ஶஸ்த்ராண்யஸ்த்ராணி சேஶ்வரீ .
ஸோ(அ)பி க்ருத்³தோ⁴ து⁴தஸடோ தே³வ்யா வாஹனகேஸரீ .. 51..

சசாராஸுரஸைன்யேஷு வனேஷ்விவ ஹுதாஶன꞉ .
நி꞉ஶ்வாஸான் முமுசே யாம்ʼஶ்ச யுத்⁴யமானா ரணே(அ)ம்பி³கா .. 52..

த ஏவ ஸத்³ய꞉ ஸம்பூ⁴தா க³ணா꞉ ஶதஸஹஸ்ரஶ꞉ .
யுயுது⁴ஸ்தே பரஶுபி⁴ர்பி⁴ந்தி³பாலாஸிபட்டிஶை꞉ .. 53..

நாஶயந்தோ(அ)ஸுரக³ணான் தே³வீஶக்த்யுபப்³ருʼம்ʼஹிதா꞉ .
அவாத³யந்த படஹான் க³ணா꞉ ஶங்கா²ம்ʼஸ்ததா²பரே .. 54..

ம்ருʼத³ங்கா³ம்ʼஶ்ச ததை²வான்யே தஸ்மின் யுத்³த⁴மஹோத்ஸவே .
ததோ தே³வீ த்ரிஶூலேன க³த³யா ஶக்திவ்ருʼஷ்டிபி⁴꞉ .. 55..

க²ட்³கா³தி³பி⁴ஶ்ச ஶதஶோ நிஜகா⁴ன மஹாஸுரான் .
பாதயாமாஸ சைவான்யான் க⁴ண்டாஸ்வனவிமோஹிதான் .. 56..

அஸுரான் பு⁴வி பாஶேன ப³த்³த்⁴வா சான்யானகர்ஷயத் .
கேசித்³ த்³விதா⁴க்ருʼதாஸ்தீக்ஷ்ணை꞉ க²ட்³க³பாதைஸ்ததா²பரே .. 57..

விபோதி²தா நிபாதேன க³த³யா பு⁴வி ஶேரதே .
வேமுஶ்ச கேசித்³ருதி⁴ரம்ʼ முஸலேன ப்⁴ருʼஶம்ʼ ஹதா꞉ .. 58..

கேசிந்நிபதிதா பூ⁴மௌ பி⁴ன்னா꞉ ஶூலேன வக்ஷஸி .
நிரந்தரா꞉ ஶரௌகே⁴ண க்ருʼதா꞉ கேசித்³ரணாஜிரே .. 59..

ஶ்யேனானுகாரிண꞉ ப்ராணான் முமுசுஸ்த்ரித³ஶார்த³னா꞉ .
கேஷாஞ்சித்³ பா³ஹவஶ்சி²ந்நாஶ்சி²ன்னக்³ரீவாஸ்ததா²பரே .. 60..

ஶிராம்ʼஸி பேதுரன்யேஷாமன்யே மத்⁴யே விதா³ரிதா꞉ .
விச்சி²ன்னஜங்கா⁴ஸ்த்வபரே பேதுருர்வ்யாம்ʼ மஹாஸுரா꞉ .. 61..

ஏகபா³ஹ்வக்ஷிசரணா꞉ கேசித்³தே³வ்யா த்³விதா⁴க்ருʼதா꞉ .
சி²ன்னே(அ)பி சான்யே ஶிரஸி பதிதா꞉ புனருத்தி²தா꞉ .. 62..

கப³ந்தா⁴ யுயுது⁴ர்தே³வ்யா க்³ருʼஹீதபரமாயுதா⁴꞉ .
நந்ருʼதுஶ்சாபரே தத்ர யுத்³தே⁴ தூர்யலயாஶ்ரிதா꞉ .. 63..

கப³ந்தா⁴ஶ்சி²ன்னஶிரஸ꞉ க²ட்³க³ஶக்த்ய்ருʼஷ்டிபாணய꞉ .
திஷ்ட² திஷ்டே²தி பா⁴ஷந்தோ தே³வீமன்யே மஹாஸுரா꞉ .. 64..

பாதிதை ரத²நாகா³ஶ்வைரஸுரைஶ்ச வஸுந்த⁴ரா .
அக³ம்யா ஸாப⁴வத்தத்ர யத்ராபூ⁴த் ஸ மஹாரண꞉ .. 65..

ஶோணிதௌகா⁴ மஹானத்³ய꞉ ஸத்³யஸ்தத்ர ப்ரஸுஸ்ருவு꞉ .
மத்⁴யே சாஸுரஸைன்யஸ்ய வாரணாஸுரவாஜினாம் .. 66..

க்ஷணேன தன்மஹாஸைன்யமஸுராணாம்ʼ ததா²ம்பி³கா .
நின்யே க்ஷயம்ʼ யதா² வஹ்நிஸ்த்ருʼணதா³ருமஹாசயம் .. 67..

ஸ ச ஸிம்ʼஹோ மஹாநாத³முத்ஸ்ருʼஜன் து⁴தகேஸர꞉ .
ஶரீரேப்⁴யோ(அ)மராரீணாமஸூனிவ விசின்வதி .. 68..

தே³வ்யா க³ணைஶ்ச தைஸ்தத்ர க்ருʼதம்ʼ யுத்³த⁴ம்ʼ ததா²ஸுரை꞉ .
யதை²ஷாம்ʼ துதுஷுர்தே³வா꞉ புஷ்பவ்ருʼஷ்டிமுசோ தி³வி .. 69..

.. ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீமார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மன்வந்தரே
தே³வீமாஹாத்ம்யே மஹிஷாஸுரஸைன்யவதோ⁴ நாம த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 2..

Back to Topics

Devi Mahatmyam Chapter 3

த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉

 

ஓம் உதயத்பானு ஸஹஸ்ரகாந்தி மருண க்ஷெளமாம் சிரோமாலிகாம்
ரக்தாலிப்த பயோதராம் ஜபவடீம் வித்யா மபீதிம் வரம்
ஹஸ்தாப்ஜைர் தததீம் த்ரிநேத்ர விலஸத் வக்தாரவிந்த ச்ரியம்
தேவீம் பக்த ஹிமாம்சு ரத்ன முகுடாம் வந்தே ரவிந்தஸ்திதாம்

ௐ ருʼஷிருவாச .. 1..

நிஹன்யமானம்ʼ தத்ஸைன்யமவலோக்ய மஹாஸுர꞉ .
ஸேனானீஶ்சிக்ஷுர꞉ கோபாத்³யயௌ யோத்³து⁴மதா²ம்பி³காம் .. 2..

ஸ தே³வீம்ʼ ஶரவர்ஷேண வவர்ஷ ஸமரே(அ)ஸுர꞉ .
யதா² மேருகி³ரே꞉ ஶ்ருʼங்க³ம்ʼ தோயவர்ஷேண தோயத³꞉ .. 3..

தஸ்ய சி²த்வா ததோ தே³வீ லீலயைவ ஶரோத்கரான் .
ஜகா⁴ன துரகா³ன்பா³ணைர்யந்தாரம்ʼ சைவ வாஜினாம் .. 4..

சிச்சே²த³ ச த⁴னு꞉ ஸத்³யோ த்⁴வஜம்ʼ சாதிஸமுச்ச்²ருʼதம் .
விவ்யாத⁴ சைவ கா³த்ரேஷு சி²ன்னத⁴ன்வானமாஶுகை³꞉ .. 5..

ஸச்சி²ன்னத⁴ன்வா விரதோ² ஹதாஶ்வோ ஹதஸாரதி²꞉ .
அப்⁴யதா⁴வத தாம்ʼ தே³வீம்ʼ க²ட்³க³சர்மத⁴ரோ(அ)ஸுர꞉ .. 6..

ஸிம்ʼஹமாஹத்ய க²ட்³கே³ன தீக்ஷ்ணதா⁴ரேண மூர்த⁴னி .
ஆஜகா⁴ன பு⁴ஜே ஸவ்யே தே³வீமப்யதிவேக³வான் .. 7..

தஸ்யா꞉ க²ட்³கோ³ பு⁴ஜம்ʼ ப்ராப்ய பபா²ல ந்ருʼபநந்த³ன .
ததோ ஜக்³ராஹ ஶூலம்ʼ ஸ கோபாத³ருணலோசன꞉ .. 8..

சிக்ஷேப ச ததஸ்தத்து ப⁴த்³ரகால்யாம்ʼ மஹாஸுர꞉ .
ஜாஜ்வல்யமானம்ʼ தேஜோபீ⁴ ரவிபி³ம்ப³மிவாம்ப³ராத் .. 9..

த்³ருʼஷ்ட்வா ததா³பதச்சூ²லம்ʼ தே³வீ ஶூலமமுஞ்சத .
தேன தச்ச²ததா⁴ நீதம்ʼ ஶூலம்ʼ ஸ ச மஹாஸுர꞉ .. 10..

ஹதே தஸ்மின்மஹாவீர்யே மஹிஷஸ்ய சமூபதௌ .
ஆஜகா³ம க³ஜாரூட⁴ஶ்சாமரஸ்த்ரித³ஶார்த³ன꞉ .. 11..

ஸோ(அ)பி ஶக்திம்ʼ முமோசாத² தே³வ்யாஸ்தாமம்பி³கா த்³ருதம் .
ஹுங்காராபி⁴ஹதாம்ʼ பூ⁴மௌ பாதயாமாஸ நிஷ்ப்ரபா⁴ம் .. 12..

ப⁴க்³னாம்ʼ ஶக்திம்ʼ நிபதிதாம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா க்ரோத⁴ஸமன்வித꞉ .
சிக்ஷேப சாமர꞉ ஶூலம்ʼ பா³ணைஸ்தத³பி ஸாச்சி²னத் .. 13..

தத꞉ ஸிம்ʼஹ꞉ ஸமுத்பத்ய க³ஜகும்பா⁴ந்தரே ஸ்தி²த꞉ .
பா³ஹுயுத்³தே⁴ன யுயுதே⁴ தேனோச்சைஸ்த்ரித³ஶாரிணா .. 14..

யுத்⁴யமானௌ ததஸ்தௌ து தஸ்மாந்நாகா³ன்மஹீம்ʼ க³தௌ .
யுயுதா⁴தே(அ)திஸம்ʼரப்³தௌ⁴ ப்ரஹாரைரதிதா³ருணை꞉ .. 15..

ததோ வேகா³த் க²முத்பத்ய நிபத்ய ச ம்ருʼகா³ரிணா .
கரப்ரஹாரேண ஶிரஶ்சாமரஸ்ய ப்ருʼத²க் க்ருʼதம் .. 16..

உத³க்³ரஶ்ச ரணே தே³வ்யா ஶிலாவ்ருʼக்ஷாதி³பி⁴ர்ஹத꞉ .
த³ந்தமுஷ்டிதலைஶ்சைவ கராலஶ்ச நிபாதித꞉ .. 17..

தே³வீ க்ருத்³தா⁴ க³தா³பாதைஶ்சூர்ணயாமாஸ சோத்³த⁴தம் .
பா³ஷ்கலம்ʼ பி⁴ந்தி³பாலேன பா³ணைஸ்தாம்ரம்ʼ ததா²ந்த⁴கம் .. 18..

உக்³ராஸ்யமுக்³ரவீர்யம்ʼ ச ததை²வ ச மஹாஹனும் .
த்ரிநேத்ரா ச த்ரிஶூலேன ஜகா⁴ன பரமேஶ்வரீ .. 19..

பி³டா³லஸ்யாஸினா காயாத் பாதயாமாஸ வை ஶிர꞉ .
து³ர்த⁴ரம்ʼ து³ர்முக²ம்ʼ சோபௌ⁴ ஶரைர்னின்யே யமக்ஷயம் .. 20..

ஏவம்ʼ ஸங்க்ஷீயமாணே து ஸ்வஸைன்யே மஹிஷாஸுர꞉ .
மாஹிஷேண ஸ்வரூபேண த்ராஸயாமாஸ தான் க³ணான் .. 21..

காம்ʼஶ்சித்துண்ட³ப்ரஹாரேண கு²ரக்ஷேபைஸ்ததா²பரான் .
லாங்கூ³லதாடி³தாம்ʼஶ்சான்யான் ஶ்ருʼங்கா³ப்⁴யாம்ʼ ச விதா³ரிதான் .. 22..

வேகே³ன காம்ʼஶ்சித³பராந்நாதே³ன ப்⁴ரமணேன ச .
நி꞉ஶ்வாஸபவனேனான்யான்பாதயாமாஸ பூ⁴தலே .. 23..

நிபாத்ய ப்ரமதா²னீகமப்⁴யதா⁴வத ஸோ(அ)ஸுர꞉ .
ஸிம்ʼஹம்ʼ ஹந்தும்ʼ மஹாதே³வ்யா꞉ கோபம்ʼ சக்ரே ததோ(அ)ம்பி³கா .. 24..

ஸோ(அ)பி கோபான்மஹாவீர்ய꞉ கு²ரக்ஷுண்ணமஹீதல꞉ .
ஶ்ருʼங்கா³ப்⁴யாம்ʼ பர்வதானுச்சாம்ʼஶ்சிக்ஷேப ச நநாத³ ச .. 25..

வேக³ப்⁴ரமணவிக்ஷுண்ணா மஹீ தஸ்ய வ்யஶீர்யத .
லாங்கூ³லேனாஹதஶ்சாப்³தி⁴꞉ ப்லாவயாமாஸ ஸர்வத꞉ .. 26..

து⁴தஶ்ருʼங்க³விபி⁴ந்நாஶ்ச க²ண்ட³ம்ʼ க²ண்ட³ம்ʼ யயுர்க⁴னா꞉ .
ஶ்வாஸானிலாஸ்தா꞉ ஶதஶோ நிபேதுர்னப⁴ஸோ(அ)சலா꞉ .. 27..

இதி க்ரோத⁴ஸமாத்⁴மாதமாபதந்தம்ʼ மஹாஸுரம் .
த்³ருʼஷ்ட்வா ஸா சண்டி³கா கோபம்ʼ தத்³வதா⁴ய ததா³கரோத் .. 28..

ஸா க்ஷிப்த்வா தஸ்ய வை பாஶம்ʼ தம்ʼ ப³ப³ந்த⁴ மஹாஸுரம் .
தத்யாஜ மாஹிஷம்ʼ ரூபம்ʼ ஸோ(அ)பி ப³த்³தோ⁴ மஹாம்ருʼதே⁴ .. 29..

தத꞉ ஸிம்ʼஹோ(அ)ப⁴வத்ஸத்³யோ யாவத்தஸ்யாம்பி³கா ஶிர꞉ .
சி²னத்தி தாவத் புருஷ꞉ க²ட்³க³பாணிரத்³ருʼஶ்யத .. 30..

தத ஏவாஶு புருஷம்ʼ தே³வீ சிச்சே²த³ ஸாயகை꞉ .
தம்ʼ க²ட்³க³சர்மணா ஸார்த⁴ம்ʼ தத꞉ ஸோ(அ)பூ⁴ன்மஹாக³ஜ꞉ .. 31..

கரேண ச மஹாஸிம்ʼஹம்ʼ தம்ʼ சகர்ஷ ஜக³ர்ஜ ச .
கர்ஷதஸ்து கரம்ʼ தே³வீ க²ட்³கே³ன நிரக்ருʼந்தத .. 32..

ததோ மஹாஸுரோ பூ⁴யோ மாஹிஷம்ʼ வபுராஸ்தி²த꞉ .
ததை²வ க்ஷோப⁴யாமாஸ த்ரைலோக்யம்ʼ ஸசராசரம் .. 33..

தத꞉ க்ருத்³தா⁴ ஜக³ன்மாதா சண்டி³கா பானமுத்தமம் .
பபௌ புன꞉ புனஶ்சைவ ஜஹாஸாருணலோசனா .. 34..

நனர்த³ சாஸுர꞉ ஸோ(அ)பி ப³லவீர்யமதோ³த்³த⁴த꞉ .
விஷாணாப்⁴யாம்ʼ ச சிக்ஷேப சண்டி³காம்ʼ ப்ரதி பூ⁴த⁴ரான் .. 35..

ஸா ச தான்ப்ரஹிதாம்ʼஸ்தேன சூர்ணயந்தீ ஶரோத்கரை꞉ .
உவாச தம்ʼ மதோ³த்³தூ⁴தமுக²ராகா³குலாக்ஷரம் .. 36..

தே³வ்யுவாச .. 37..

க³ர்ஜ க³ர்ஜ க்ஷணம்ʼ மூட⁴ மது⁴ யாவத்பிபா³ம்யஹம் .
மயா த்வயி ஹதே(அ)த்ரைவ க³ர்ஜிஷ்யந்த்யாஶு தே³வதா꞉ .. 38..

ருʼஷிருவாச .. 39..

ஏவமுக்த்வா ஸமுத்பத்ய ஸாரூடா⁴ தம்ʼ மஹாஸுரம் .
பாதே³னாக்ரம்ய கண்டே² ச ஶூலேனைனமதாட³யத் .. 40..

தத꞉ ஸோ(அ)பி பதா³க்ராந்தஸ்தயா நிஜமுகா²த்ததா³ .
அர்த⁴நிஷ்க்ராந்த ஏவாஸீத்³தே³வ்யா வீர்யேண ஸம்ʼவ்ருʼத꞉ .. 41..

அர்த⁴நிஷ்க்ராந்த ஏவாஸௌ யுத்⁴யமானோ மஹாஸுர꞉ .
தயா மஹாஸினா தே³வ்யா ஶிரஶ்சி²த்த்வா நிபாதித꞉ .. 42..

ததோ ஹாஹாக்ருʼதம்ʼ ஸர்வம்ʼ தை³த்யஸைன்யம்ʼ நநாஶ தத் .
ப்ரஹர்ஷம்ʼ ச பரம்ʼ ஜக்³மு꞉ ஸகலா தே³வதாக³ணா꞉ .. 43..

துஷ்டுவுஸ்தாம்ʼ ஸுரா தே³வீம்ʼ ஸஹதி³வ்யைர்மஹர்ஷிபி⁴꞉ .
ஜகு³ர்க³ந்த⁴ர்வபதயோ நந்ருʼதுஶ்சாப்ஸரோக³ணா꞉ .. 44..

.. ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீமார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மன்வந்தரே தே³வீமாஹாத்ம்யே

மஹிஷாஸுரவதோ⁴ நாம த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 3..

Back to Topics

Devi Mahatmyam Chapter 4

சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉

த்யானம்
ஓம். காலாப்ரபாம் கடாக்ஷை ரரிகுல பயதாம் மௌலிபத்தேந்து ரேகாம்
சங்கம் சக்ரம் க்ருபானம் த்ரிசிகமபி கரை ருத்வஹந்தீம் த்ரிநேத்ராம்
ஸிம்ஹஸ்கந்தாதிரூடாம் த்ரிபுவன மகிலம் தேஜஸா பூரயந்தீம்
த்யாயேத் துர்க்காம் ஜயாக்யாம் த்ரிதச பரிவ்ருதாம் ஸேவிதாம் சித்திகாமை:

ௐ ருʼஷிருவாச .. 1..

ஶக்ராத³ய꞉ ஸுரக³ணா நிஹதே(அ)திவீர்யே
தஸ்மிந்து³ராத்மனி ஸுராரிப³லே ச தே³வ்யா .
தாம்ʼ துஷ்டுவு꞉ ப்ரணதினம்ரஶிரோத⁴ராம்ʼஸா
வாக்³பி⁴꞉ ப்ரஹர்ஷபுலகோத்³க³மசாருதே³ஹா꞉ .. 2..

தே³வ்யா யயா ததமித³ம்ʼ ஜக³தா³த்மஶக்த்யா
நி꞉ஶேஷதே³வக³ணஶக்திஸமூஹமூர்த்யா .
தாமம்பி³காமகி²லதே³வமஹர்ஷிபூஜ்யாம்ʼ
ப⁴க்த்யா நதா꞉ ஸ்ம வித³தா⁴து ஶுபா⁴னி ஸா ந꞉ .. 3..

யஸ்யா꞉ ப்ரபா⁴வமதுலம்ʼ ப⁴க³வானனந்தோ
ப்³ரஹ்மா ஹரஶ்ச ந ஹி வக்துமலம்ʼ ப³லம்ʼ ச .
ஸா சண்டி³காகி²லஜக³த்பரிபாலனாய
நாஶாய சாஶுப⁴ப⁴யஸ்ய மதிம்ʼ கரோது .. 4..

யா ஶ்ரீ꞉ ஸ்வயம்ʼ ஸுக்ருʼதினாம்ʼ ப⁴வனேஷ்வலக்ஷ்மீ꞉
பாபாத்மனாம்ʼ க்ருʼததி⁴யாம்ʼ ஹ்ருʼத³யேஷு பு³த்³தி⁴꞉ .
ஶ்ரத்³தா⁴ ஸதாம்ʼ குலஜனப்ரப⁴வஸ்ய லஜ்ஜா
தாம்ʼ த்வாம்ʼ நதா꞉ ஸ்ம பரிபாலய தே³வி விஶ்வம் .. 5..

கிம்ʼ வர்ணயாம தவ ரூபமசிந்த்யமேதத்
கிஞ்சாதிவீர்யமஸுரக்ஷயகாரி பூ⁴ரி .
கிம்ʼ சாஹவேஷு சரிதானி தவாதி யானி
ஸர்வேஷு தே³வ்யஸுரதே³வக³ணாதி³கேஷு .. 6..

ஹேது꞉ ஸமஸ்தஜக³தாம்ʼ த்ரிகு³ணாபி தோ³ஷை-
ர்ன ஜ்ஞாயஸே ஹரிஹராதி³பி⁴ரப்யபாரா .
ஸர்வாஶ்ரயாகி²லமித³ம்ʼ ஜக³த³ம்ʼஶபூ⁴த-
மவ்யாக்ருʼதா ஹி பரமா ப்ரக்ருʼதிஸ்த்வமாத்³யா .. 7..

யஸ்யா꞉ ஸமஸ்தஸுரதா ஸமுதீ³ரணேன
த்ருʼப்திம்ʼ ப்ரயாதி ஸகலேஷு மகே²ஷு தே³வி .
ஸ்வாஹாஸி வை பித்ருʼக³ணஸ்ய ச த்ருʼப்திஹேது-
ருச்சார்யஸே த்வமத ஏவ ஜனை꞉ ஸ்வதா⁴ ச .. 8..

யா முக்திஹேதுரவிசிந்த்யமஹாவ்ரதா த்வம்ʼ
அப்⁴யஸ்யஸே ஸுநியதேந்த்³ரியதத்த்வஸாரை꞉ .
மோக்ஷார்தி²பி⁴ர்முனிபி⁴ரஸ்தஸமஸ்ததோ³ஷை-
ர்வித்³யாஸி ஸா ப⁴க³வதீ பரமா ஹி தே³வி .. 9..

ஶப்³தா³த்மிகா ஸுவிமலர்க்³யஜுஷாம்ʼ நிதா⁴ன-
முத்³கீ³த²ரம்யபத³பாட²வதாம்ʼ ச ஸாம்னாம் .
தே³வி த்ரயீ ப⁴க³வதீ ப⁴வபா⁴வனாய
வார்தாஸி ஸர்வஜக³தாம்ʼ பரமார்திஹந்த்ரீ .. 10..

மேதா⁴ஸி தே³வி விதி³தாகி²லஶாஸ்த்ரஸாரா
து³ர்கா³ஸி து³ர்க³ப⁴வஸாக³ரனௌரஸங்கா³ .
ஶ்ரீ꞉ கைடபா⁴ரிஹ்ருʼத³யைகக்ருʼதாதி⁴வாஸா
கௌ³ரீ த்வமேவ ஶஶிமௌலிக்ருʼதப்ரதிஷ்டா² .. 11..

ஈஷத்ஸஹாஸமமலம்ʼ பரிபூர்ணசந்த்³ர-
பி³ம்பா³னுகாரி கனகோத்தமகாந்திகாந்தம் .
அத்யத்³பு⁴தம்ʼ ப்ரஹ்ருʼதமாத்தருஷா ததா²பி
வக்த்ரம்ʼ விலோக்ய ஸஹஸா மஹிஷாஸுரேண .. 12..

த்³ருʼஷ்ட்வா து தே³வி குபிதம்ʼ ப்⁴ருகுடீகரால-
முத்³யச்ச²ஶாங்கஸத்³ருʼஶச்ச²வி யன்ன ஸத்³ய꞉ .
ப்ராணான் முமோச மஹிஷஸ்தத³தீவ சித்ரம்ʼ
கைர்ஜீவ்யதே ஹி குபிதாந்தகத³ர்ஶனேன .. 13..

தே³வி ப்ரஸீத³ பரமா ப⁴வதீ ப⁴வாய
ஸத்³யோ விநாஶயஸி கோபவதீ குலானி .
விஜ்ஞாதமேதத³து⁴னைவ யத³ஸ்தமேத-
ந்னீதம்ʼ ப³லம்ʼ ஸுவிபுலம்ʼ மஹிஷாஸுரஸ்ய .. 14..

தே ஸம்மதா ஜனபதே³ஷு த⁴னானி தேஷாம்ʼ
தேஷாம்ʼ யஶாம்ʼஸி ந ச ஸீத³தி ப³ந்து⁴வர்க³꞉ .
த⁴ந்யாஸ்த ஏவ நிப்⁴ருʼதாத்மஜப்⁴ருʼத்யதா³ரா
யேஷாம்ʼ ஸதா³ப்⁴யுத³யதா³ ப⁴வதீ ப்ரஸன்னா .. 15..

த⁴ர்ம்யாணி தே³வி ஸகலானி ஸதை³வ கர்மா-
ண்யத்யாத்³ருʼத꞉ ப்ரதிதி³னம்ʼ ஸுக்ருʼதீ கரோதி .
ஸ்வர்க³ம்ʼ ப்ரயாதி ச ததோ ப⁴வதீ ப்ரஸாதா³-
ல்லோகத்ரயே(அ)பி ப²லதா³ நனு தே³வி தேன .. 16..

து³ர்கே³ ஸ்ம்ருʼதா ஹரஸி பீ⁴திமஶேஷஜந்தோ꞉
ஸ்வஸ்தை²꞉ ஸ்ம்ருʼதா மதிமதீவ ஶுபா⁴ம்ʼ த³தா³ஸி .
தா³ரித்³ர்யது³꞉க²ப⁴யஹாரிணி கா த்வத³ன்யா
ஸர்வோபகாரகரணாய ஸதா³ர்த்³ரசித்தா .. 17..

ஏபி⁴ர்ஹதைர்ஜக³து³பைதி ஸுக²ம்ʼ ததை²தே
குர்வந்து நாம நரகாய சிராய பாபம் .
ஸங்க்³ராமம்ருʼத்யுமதி⁴க³ம்ய தி³வம்ʼ ப்ரயாந்து
மத்வேதி நூனமஹிதான்வினிஹம்ʼஸி தே³வி .. 18..

த்³ருʼஷ்ட்வைவ கிம்ʼ ந ப⁴வதீ ப்ரகரோதி ப⁴ஸ்ம
ஸர்வாஸுரானரிஷு யத்ப்ரஹிணோஷி ஶஸ்த்ரம் .
லோகான்ப்ரயாந்து ரிபவோ(அ)பி ஹி ஶஸ்த்ரபூதா
இத்த²ம்ʼ மதிர்ப⁴வதி தேஷ்வஹிதேஷுஸாத்⁴வீ .. 19..

க²ட்³க³ப்ரபா⁴நிகரவிஸ்பு²ரணைஸ்ததோ²க்³ரை꞉
ஶூலாக்³ரகாந்தினிவஹேன த்³ருʼஶோ(அ)ஸுராணாம் .
யந்நாக³தா விலயமம்ʼஶுமதி³ந்து³க²ண்ட³-
யோக்³யானனம்ʼ தவ விலோகயதாம்ʼ ததே³தத் .. 20..

து³ர்வ்ருʼத்தவ்ருʼத்தஶமனம்ʼ தவ தே³வி ஶீலம்ʼ
ரூபம்ʼ ததை²தத³விசிந்த்யமதுல்யமன்யை꞉ .
வீர்யம்ʼ ச ஹந்த்ருʼ ஹ்ருʼததே³வபராக்ரமாணாம்ʼ
வைரிஷ்வபி ப்ரகடிதைவ த³யா த்வயேத்த²ம் .. 21..

கேனோபமா ப⁴வது தே(அ)ஸ்ய பராக்ரமஸ்ய
ரூபம்ʼ ச ஶத்ருப⁴யகார்யதிஹாரி குத்ர .
சித்தே க்ருʼபா ஸமரநிஷ்டு²ரதா ச த்³ருʼஷ்டா
த்வய்யேவ தே³வி வரதே³ பு⁴வனத்ரயே(அ)பி .. 22..

த்ரைலோக்யமேதத³கி²லம்ʼ ரிபுநாஶனேன
த்ராதம்ʼ த்வயா ஸமரமூர்த⁴னி தே(அ)பி ஹத்வா .
நீதா தி³வம்ʼ ரிபுக³ணா ப⁴யமப்யபாஸ்தம்
அஸ்மாகமுன்மத³ஸுராரிப⁴வம்ʼ நமஸ்தே .. 23..

ஶூலேன பாஹி நோ தே³வி பாஹி க²ட்³கே³ன சாம்பி³கே .
க⁴ண்டாஸ்வனேன ந꞉ பாஹி சாபஜ்யாநி꞉ஸ்வனேன ச .. 24..

ப்ராச்யாம்ʼ ரக்ஷ ப்ரதீச்யாம்ʼ ச சண்டி³கே ரக்ஷ த³க்ஷிணே .
ப்⁴ராமணேனாத்மஶூலஸ்ய உத்தரஸ்யாம்ʼ ததே²ஶ்வரி .. 25..

ஸௌம்யானி யானி ரூபாணி த்ரைலோக்யே விசரந்தி தே .
யானி சாத்யந்தகோ⁴ராணி தை ரக்ஷாஸ்மாம்ʼஸ்ததா² பு⁴வம் .. 26..

க²ட்³க³ஶூலக³தா³தீ³னி யானி சாஸ்த்ரானி தே(அ)ம்பி³கே .
கரபல்லவஸங்கீ³னி தைரஸ்மான்ரக்ஷ ஸர்வத꞉ .. 27..

ருʼஷிருவாச .. 28..

ஏவம்ʼ ஸ்துதா ஸுரைர்தி³வ்யை꞉ குஸுமைர்நந்த³னோத்³ப⁴வை꞉ .
அர்சிதா ஜக³தாம்ʼ தா⁴த்ரீ ததா² க³ந்தா⁴னுலேபனை꞉ .. 29..

ப⁴க்த்யா ஸமஸ்தைஸ்த்ரித³ஶைர்தி³வ்யைர்தூ⁴பை꞉ ஸுதூ⁴பிதா .
ப்ராஹ ப்ரஸாத³ஸுமுகீ² ஸமஸ்தான் ப்ரணதான் ஸுரான் .. 30..

தே³வ்யுவாச .. 31..

வ்ரியதாம்ʼ த்ரித³ஶா꞉ ஸர்வே யத³ஸ்மத்தோ(அ)பி⁴வாஞ்சி²தம் .. 32..

தே³வா ஊசு꞉ .. 33..

ப⁴க³வத்யா க்ருʼதம்ʼ ஸர்வம்ʼ ந கிஞ்சித³வஶிஷ்யதே .. 34..

யத³யம்ʼ நிஹத꞉ ஶத்ருரஸ்மாகம்ʼ மஹிஷாஸுர꞉ .
யதி³ சாபி வரோ தே³யஸ்த்வயாஸ்மாகம்ʼ மஹேஶ்வரி .. 35..

ஸம்ʼஸ்ம்ருʼதா ஸம்ʼஸ்ம்ருʼதா த்வம்ʼ நோ ஹிம்ʼஸேதா²꞉ பரமாபத³꞉ .
யஶ்ச மர்த்ய꞉ ஸ்தவைரேபி⁴ஸ்த்வாம்ʼ ஸ்தோஷ்யத்யமலானனே .. 36..

தஸ்ய வித்தர்த்³தி⁴விப⁴வைர்த⁴னதா³ராதி³ஸம்பதா³ம் .
வ்ருʼத்³த⁴யே(அ)ஸ்மத்ப்ரஸன்னா த்வம்ʼ ப⁴வேதா²꞉ ஸர்வதா³ம்பி³கே .. 37..

ருʼஷிருவாச .. 38..

இதி ப்ரஸாதி³தா தே³வைர்ஜக³தோ(அ)ர்தே² ததா²த்மன꞉ .
ததே²த்யுக்த்வா ப⁴த்³ரகாலீ ப³பூ⁴வாந்தர்ஹிதா ந்ருʼப .. 39..

இத்யேதத்கதி²தம்ʼ பூ⁴ப ஸம்பூ⁴தா ஸா யதா² புரா .
தே³வீ தே³வஶரீரேப்⁴யோ ஜக³த்த்ரயஹிதைஷிணீ .. 40..

புனஶ்ச கௌ³ரீதே³ஹாத்ஸா ஸமுத்³பூ⁴தா யதா²ப⁴வத் .
வதா⁴ய து³ஷ்டதை³த்யானாம்ʼ ததா² ஶும்ப⁴நிஶும்ப⁴யோ꞉ .. 41..

ரக்ஷணாய ச லோகானாம்ʼ தே³வாநாமுபகாரிணீ .
தச்ச்²ருʼணுஷ்வ மயாக்²யாதம்ʼ யதா²வத்கத²யாமி தே .. 42..

. ஹ்ரீம்ʼ ௐ .
.. ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீமார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மன்வந்தரே

தே³வீமாஹாத்ம்யே
ஶக்ராதி³ஸ்துதிர்நாம சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ .. 4..

Back to Topics

Devi Mahatmyam Chapter 5

பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉

அஸ்ய ஶ்ரீ உத்தரசரித்ரஸ்ய ருத்³ர ருʼஷி꞉ .
ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ தே³வதா .
அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ . பீ⁴மா ஶக்தி꞉ . ப்⁴ராமரீ பீ³ஜம் .
ஸூர்யஸ்தத்த்வம் .
ஸாமவேத³꞉ ஸ்வரூபம் . ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீப்ரீத்யர்தே²
உத்தரசரித்ரபாடே²
விநியோக³꞉ .

த்⁴யானம்

க⁴ண்டாஶூலஹலானி ஶங்க²முஸலே சக்ரம்ʼ த⁴னு꞉ ஸாயகம்ʼ
ஹஸ்தாப்³ஜைர்த³த⁴தீம்ʼ க⁴னாந்தவிலஸச்சீ²தாம்ʼஶுதுல்யப்ரபா⁴ம் .
கௌ³ரீதே³ஹஸமுத்³ப⁴வாம்ʼ த்ரிஜக³தாமாதா⁴ரபூ⁴தாம்ʼ மஹா-
பூர்வாமத்ர ஸரஸ்வதீமனுப⁴ஜே ஶும்பா⁴தி³தை³த்யார்தி³னீம் ..

ௐ க்லீம்ʼ ருʼஷிருவாச .. 1..

புரா ஶும்ப⁴நிஶும்பா⁴ப்⁴யாமஸுராப்⁴யாம்ʼ ஶசீபதே꞉ .
த்ரைலோக்யம்ʼ யஜ்ஞபா⁴கா³ஶ்ச ஹ்ருʼதா மத³ப³லாஶ்ரயாத் .. 2..

தாவேவ ஸூர்யதாம்ʼ தத்³வத³தி⁴காரம்ʼ ததை²ந்த³வம் .
கௌபே³ரமத² யாம்யம்ʼ ச சக்ராதே வருணஸ்ய ச .. 3..

தாவேவ பவனர்த்³தி⁴ம்ʼ ச சக்ரதுர்வஹ்நிகர்ம ச .
ததோ தே³வா விநிர்தூ⁴தா ப்⁴ரஷ்டராஜ்யா꞉ பராஜிதா꞉ .. 4..

ஹ்ருʼதாதி⁴காராஸ்த்ரித³ஶாஸ்தாப்⁴யாம்ʼ ஸர்வே நிராக்ருʼதா꞉ .
மஹாஸுராப்⁴யாம்ʼ தாம்ʼ தே³வீம்ʼ ஸம்ʼஸ்மரந்த்யபராஜிதாம் .. 5..

தயாஸ்மாகம்ʼ வரோ த³த்தோ யதா²பத்ஸு ஸ்ம்ருʼதாகி²லா꞉ .
ப⁴வதாம்ʼ நாஶயிஷ்யாமி தத்க்ஷணாத்பரமாபத³꞉ .. 6..

இதி க்ருʼத்வா மதிம்ʼ தே³வா ஹிமவந்தம்ʼ நகே³ஶ்வரம் .
ஜக்³முஸ்தத்ர ததோ தே³வீம்ʼ விஷ்ணுமாயாம்ʼ ப்ரதுஷ்டுவு꞉ .. 7..

தே³வா ஊசு꞉ .. 8..

நமோ தே³வ்யை மஹாதே³வ்யை ஶிவாயை ஸததம்ʼ நம꞉ .
நம꞉ ப்ரக்ருʼத்யை ப⁴த்³ராயை நியதா꞉ ப்ரணதா꞉ ஸ்ம தாம் .. 9..

ரௌத்³ராயை நமோ நித்யாயை கௌ³ர்யை தா⁴த்ர்யை நமோ நம꞉ .
ஜ்யோத்ஸ்னாயை சேந்து³ரூபிண்யை ஸுகா²யை ஸததம்ʼ நம꞉ .. 10..

கல்யாண்யை ப்ரணதா வ்ருʼத்³த்⁴யை ஸித்³த்⁴யை குர்மோ நமோ நம꞉ .
நைர்ருʼத்யை பூ⁴ப்⁴ருʼதாம்ʼ லக்ஷ்ம்யை ஶர்வாண்யை தே நமோ நம꞉ .. 11..

து³ர்கா³யை து³ர்க³பாராயை ஸாராயை ஸர்வகாரிண்யை .
க்²யாத்யை ததை²வ க்ருʼஷ்ணாயை தூ⁴ம்ராயை ஸததம்ʼ நம꞉ .. 12..

அதிஸௌம்யாதிரௌத்³ராயை நதாஸ்தஸ்யை நமோ நம꞉ .
நமோ ஜக³த்ப்ரதிஷ்டா²யை தே³வ்யை க்ருʼத்யை நமோ நம꞉ .. 13..

யா தே³வீ ஸர்வபூ⁴தேஷு விஷ்ணுமாயேதி ஶப்³தி³தா .
நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம꞉ .. 14-16..

யா தே³வீ ஸர்வபூ⁴தேஷு சேதனேத்யபி⁴தீ⁴யதே .
நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம꞉ .. 17-19..

யா தே³வீ ஸர்வபூ⁴தேஷு பு³த்³தி⁴ரூபேண ஸம்ʼஸ்தி²தா .
நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம꞉ .. 20-22..

யா தே³வீ ஸர்வபூ⁴தேஷு நித்³ராரூபேண ஸம்ʼஸ்தி²தா .
நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம꞉ .. 23-25..

யா தே³வீ ஸர்வபூ⁴தேஷு க்ஷுதா⁴ரூபேண ஸம்ʼஸ்தி²தா .
நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம꞉ .. 26-28..

யா தே³வீ ஸர்வபூ⁴தேஷு சா²யாரூபேண ஸம்ʼஸ்தி²தா .
நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம꞉ .. 29-31..

யா தே³வீ ஸர்வபூ⁴தேஷு ஶக்திரூபேண ஸம்ʼஸ்தி²தா .
நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம꞉ .. 32-34..

யா தே³வீ ஸர்வபூ⁴தேஷு த்ருʼஷ்ணாரூபேண ஸம்ʼஸ்தி²தா .
நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம꞉ .. 35-37..

யா தே³வீ ஸர்வபூ⁴தேஷு க்ஷாந்திரூபேண ஸம்ʼஸ்தி²தா .
நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம꞉ .. 38-40..

யா தே³வீ ஸர்வபூ⁴தேஷு ஜாதிரூபேண ஸம்ʼஸ்தி²தா .
நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம꞉ .. 41-43..

யா தே³வீ ஸர்வபூ⁴தேஷு லஜ்ஜாரூபேண ஸம்ʼஸ்தி²தா .
நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம꞉ .. 44-46..

யா தே³வீ ஸர்வபூ⁴தேஷு ஶாந்திரூபேண ஸம்ʼஸ்தி²தா .
நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம꞉ .. 47-49..

யா தே³வீ ஸர்வபூ⁴தேஷு ஶ்ரத்³தா⁴ரூபேண ஸம்ʼஸ்தி²தா .
நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம꞉ .. 50-52..

யா தே³வீ ஸர்வபூ⁴தேஷு காந்திரூபேண ஸம்ʼஸ்தி²தா .
நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம꞉ .. 53-55..

யா தே³வீ ஸர்வபூ⁴தேஷு லக்ஷ்மீரூபேண ஸம்ʼஸ்தி²தா .
நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம꞉ .. 56-58..

யா தே³வீ ஸர்வபூ⁴தேஷு வ்ருʼத்திரூபேண ஸம்ʼஸ்தி²தா .
நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம꞉ .. 59-61..

யா தே³வீ ஸர்வபூ⁴தேஷு ஸ்ம்ருʼதிரூபேண ஸம்ʼஸ்தி²தா .
நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம꞉ .. 62-64..

யா தே³வீ ஸர்வபூ⁴தேஷு த³யாரூபேண ஸம்ʼஸ்தி²தா .
நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம꞉ .. 65-67..

யா தே³வீ ஸர்வபூ⁴தேஷு துஷ்டிரூபேண ஸம்ʼஸ்தி²தா .
நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம꞉ .. 68-70..

யா தே³வீ ஸர்வபூ⁴தேஷு மாத்ருʼரூபேண ஸம்ʼஸ்தி²தா .
நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம꞉ .. 71-73..

யா தே³வீ ஸர்வபூ⁴தேஷு ப்⁴ராந்திரூபேண ஸம்ʼஸ்தி²தா .
நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம꞉ .. 74-76..

இந்த்³ரியாணாமதி⁴ஷ்டா²த்ரீ பூ⁴தானாம்ʼ சாகி²லேஷு யா .
பூ⁴தேஷு ஸததம்ʼ தஸ்யை வ்யாப்த்யை தே³வ்யை நமோ நம꞉ .. 77..

சிதிரூபேண யா க்ருʼத்ஸ்னமேதத்³ வ்யாப்ய ஸ்தி²தா ஜக³த் .
நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம꞉ .. 78-80..

ஸ்துதா ஸுரை꞉ பூர்வமபீ⁴ஷ்டஸம்ʼஶ்ரயா-
த்ததா² ஸுரேந்த்³ரேண தி³னேஷு ஸேவிதா .
கரோது ஸா ந꞉ ஶுப⁴ஹேதுரீஶ்வரீ
ஶுபா⁴னி ப⁴த்³ராண்யபி⁴ஹந்து சாபத³꞉ .. 81..

யா ஸாம்ப்ரதம்ʼ சோத்³த⁴ததை³த்யதாபிதை-
ரஸ்மாபி⁴ரீஶா ச ஸுரைர்நமஸ்யதே .
யா ச ஸ்ம்ருʼதா தத்க்ஷணமேவ ஹந்தி ந꞉
ஸர்வாபதோ³ ப⁴க்திவினம்ரமூர்திபி⁴꞉ .. 82..

ருʼஷிருவாச .. 83..

ஏவம்ʼ ஸ்தவாபி⁴யுக்தானாம்ʼ தே³வானாம்ʼ தத்ர பார்வதீ .
ஸ்னாதுமப்⁴யாயயௌ தோயே ஜாஹ்நவ்யா ந்ருʼபநந்த³ன .. 84..

ஸாப்³ரவீத்தான் ஸுரான் ஸுப்⁴ரூர்ப⁴வத்³பி⁴꞉ ஸ்தூயதே(அ)த்ர கா .
ஶரீரகோஶதஶ்சாஸ்யா꞉ ஸமுத்³பூ⁴தாப்³ரவீச்சி²வா .. 85..

ஸ்தோத்ரம்ʼ மமைதத்க்ரியதே ஶும்ப⁴தை³த்யநிராக்ருʼதை꞉ .
தே³வை꞉ ஸமேதை꞉ ஸமரே நிஶும்பே⁴ன பராஜிதை꞉ .. 86..

ஶரீரகோஶாத்³யத்தஸ்யா꞉ பார்வத்யா நி꞉ஸ்ருʼதாம்பி³கா .
கௌஶிகீதி ஸமஸ்தேஷு ததோ லோகேஷு கீ³யதே .. 87..

தஸ்யாம்ʼ விநிர்க³தாயாம்ʼ து க்ருʼஷ்ணாபூ⁴த்ஸாபி பார்வதீ .
காலிகேதி ஸமாக்²யாதா ஹிமாசலக்ருʼதாஶ்ரயா .. 88..

ததோ(அ)ம்பி³காம்ʼ பரம்ʼ ரூபம்ʼ பி³ப்⁴ராணாம்ʼ ஸுமனோஹரம் .
த³த³ர்ஶ சண்டோ³ முண்ட³ஶ்ச ப்⁴ருʼத்யௌ ஶும்ப⁴நிஶும்ப⁴யோ꞉ .. 89..

தாப்⁴யாம்ʼ ஶும்பா⁴ய சாக்²யாதா ஸாதீவ ஸுமனோஹரா .
காப்யாஸ்தே ஸ்த்ரீ மஹாராஜ பா⁴ஸயந்தீ ஹிமாசலம் .. 90..

நைவ தாத்³ருʼக் க்வசித்³ரூபம்ʼ த்³ருʼஷ்டம்ʼ கேனசிது³த்தமம் .
ஜ்ஞாயதாம்ʼ காப்யஸௌ தே³வீ க்³ருʼஹ்யதாம்ʼ சாஸுரேஶ்வர .. 91..

ஸ்த்ரீரத்னமதிசார்வங்கீ³ த்³யோதயந்தீ தி³ஶஸ்த்விஷா .
ஸா து திஷ்ட²தி தை³த்யேந்த்³ர தாம்ʼ ப⁴வான் த்³ரஷ்டுமர்ஹதி .. 92..

யானி ரத்னானி மணயோ க³ஜாஶ்வாதீ³னி வை ப்ரபோ⁴ .
த்ரைலோக்யே து ஸமஸ்தானி ஸாம்ப்ரதம்ʼ பா⁴ந்தி தே க்³ருʼஹே .. 93..

ஐராவத꞉ ஸமானீதோ க³ஜரத்னம்ʼ புரந்த³ராத் .
பாரிஜாததருஶ்சாயம்ʼ ததை²வோச்சை꞉ஶ்ரவா ஹய꞉ .. 94..

விமானம்ʼ ஹம்ʼஸஸம்ʼயுக்தமேதத்திஷ்ட²தி தே(அ)ங்க³ணே .
ரத்னபூ⁴தமிஹானீதம்ʼ யதா³ஸீத்³வேத⁴ஸோ(அ)த்³பு⁴தம் .. 95..

நிதி⁴ரேஷ மஹாபத்³ம꞉ ஸமானீதோ த⁴னேஶ்வராத் .
கிஞ்ஜல்கினீம்ʼ த³தௌ³ சாப்³தி⁴ர்மாலாமம்லானபங்கஜாம் .. 96..

ச²த்ரம்ʼ தே வாருணம்ʼ கே³ஹே காஞ்சனஸ்ராவி திஷ்ட²தி .
ததா²யம்ʼ ஸ்யந்த³னவரோ ய꞉ புராஸீத்ப்ரஜாபதே꞉ .. 97..

ம்ருʼத்யோருத்க்ராந்திதா³ நாம ஶக்திரீஶ த்வயா ஹ்ருʼதா .
பாஶ꞉ ஸலிலராஜஸ்ய ப்⁴ராதுஸ்தவ பரிக்³ரஹே .. 98..

நிஶும்ப⁴ஸ்யாப்³தி⁴ஜாதாஶ்ச ஸமஸ்தா ரத்னஜாதய꞉ .
வஹ்நிரபி த³தௌ³ துப்⁴யமக்³நிஶௌசே ச வாஸஸீ .. 99..

ஏவம்ʼ தை³த்யேந்த்³ர ரத்னானி ஸமஸ்தான்யாஹ்ருʼதானி தே .
ஸ்த்ரீரத்னமேஷா கல்யாணீ த்வயா கஸ்மான்ன க்³ருʼஹ்யதே .. 100..

ருʼஷிருவாச .. 101..

நிஶம்யேதி வச꞉ ஶும்ப⁴꞉ ஸ ததா³ சண்ட³முண்ட³யோ꞉ .
ப்ரேஷயாமாஸ ஸுக்³ரீவம்ʼ தூ³தம்ʼ தே³வ்யா மஹாஸுரம் .. 102..

இதி சேதி ச வக்தவ்யா ஸா க³த்வா வசனான்மம .
யதா² சாப்⁴யேதி ஸம்ப்ரீத்யா ததா² கார்யம்ʼ த்வயா லகு⁴ .. 103..

ஸ தத்ர க³த்வா யத்ராஸ்தே ஶைலோத்³தே³ஶே(அ)திஶோப⁴னே .
தாம்ʼ ச தே³வீம்ʼ தத꞉ ப்ராஹ ஶ்லக்ஷ்ணம்ʼ மது⁴ரயா கி³ரா .. 104..

தூ³த உவாச .. 105..

தே³வி தை³த்யேஶ்வர꞉ ஶும்ப⁴ஸ்த்ரைலோக்யே பரமேஶ்வர꞉ .
தூ³தோ(அ)ஹம்ʼ ப்ரேஷிதஸ்தேன த்வத்ஸகாஶமிஹாக³த꞉ .. 106..

அவ்யாஹதாஜ்ஞ꞉ ஸர்வாஸு ய꞉ ஸதா³ தே³வயோநிஷு .
நிர்ஜிதாகி²லதை³த்யாரி꞉ ஸ யதா³ஹ ஶ்ருʼணுஷ்வ தத் .. 107..

மம த்ரைலோக்யமகி²லம்ʼ மம தே³வா வஶானுகா³꞉ .
யஜ்ஞபா⁴கா³னஹம்ʼ ஸர்வானுபாஶ்நாமி ப்ருʼத²க் ப்ருʼத²க் .. 108..

த்ரைலோக்யே வரரத்னானி மம வஶ்யான்யஶேஷத꞉ .
ததை²வ க³ஜரத்னம்ʼ ச ஹ்ருʼதம்ʼ தே³வேந்த்³ரவாஹனம் .. 109..

க்ஷீரோத³மத²னோத்³பூ⁴தமஶ்வரத்னம்ʼ மமாமரை꞉ .
உச்சை꞉ஶ்ரவஸஸஞ்ஜ்ஞம்ʼ தத்ப்ரணிபத்ய ஸமர்பிதம் .. 110..

யானி சான்யானி தே³வேஷு க³ந்த⁴ர்வேஷூரகே³ஷு ச .
ரத்னபூ⁴தானி பூ⁴தானி தானி மய்யேவ ஶோப⁴னே .. 111..

ஸ்த்ரீரத்னபூ⁴தாம்ʼ த்வாம்ʼ தே³வி லோகே மன்யாமஹே வயம் .
ஸா த்வமஸ்மானுபாக³ச்ச² யதோ ரத்னபு⁴ஜோ வயம் .. 112..

மாம்ʼ வா மமானுஜம்ʼ வாபி நிஶும்ப⁴முருவிக்ரமம் .
ப⁴ஜ த்வம்ʼ சஞ்சலாபாங்கி³ ரத்னபூ⁴தாஸி வை யத꞉ .. 113..

பரமைஶ்வர்யமதுலம்ʼ ப்ராப்ஸ்யஸே மத்பரிக்³ரஹாத் .
ஏதத்³பு³த்³த்⁴யா ஸமாலோச்ய மத்பரிக்³ரஹதாம்ʼ வ்ரஜ .. 114..

ருʼஷிருவாச .. 115..

இத்யுக்தா ஸா ததா³ தே³வீ க³ம்பீ⁴ராந்த꞉ஸ்மிதா ஜகௌ³ .
து³ர்கா³ ப⁴க³வதீ ப⁴த்³ரா யயேத³ம்ʼ தா⁴ர்யதே ஜக³த் .. 116..

தே³வ்யுவாச .. 117..

ஸத்யமுக்தம்ʼ த்வயா நாத்ர மித்²யா கிஞ்சித்த்வயோதி³தம் .
த்ரைலோக்யாதி⁴பதி꞉ ஶும்போ⁴ நிஶும்ப⁴ஶ்சாபி தாத்³ருʼஶ꞉ .. 118..

கிம்ʼ த்வத்ர யத்ப்ரதிஜ்ஞாதம்ʼ மித்²யா தத்க்ரியதே கத²ம் .
ஶ்ரூயதாமல்பபு³த்³தி⁴த்வாத்ப்ரதிஜ்ஞா யா க்ருʼதா புரா .. 119..

யோ மாம்ʼ ஜயதி ஸங்க்³ராமே யோ மே த³ர்பம்ʼ வ்யபோஹதி .
யோ மே ப்ரதிப³லோ லோகே ஸ மே ப⁴ர்தா ப⁴விஷ்யதி .. 120..

ததா³க³ச்ச²து ஶும்போ⁴(அ)த்ர நிஶும்போ⁴ வா மஹாப³ல꞉ .
மாம்ʼ ஜித்வா கிம்ʼ சிரேணாத்ர பாணிம்ʼ க்³ருʼஹ்ணாது மே லகு⁴ .. 121..

தூ³த உவாச .. 122..

அவலிப்தாஸி மைவம்ʼ த்வம்ʼ தே³வி ப்³ரூஹி மமாக்³ரத꞉ .
த்ரைலோக்யே க꞉ புமாம்ʼஸ்திஷ்டே²த³க்³ரே ஶும்ப⁴நிஶும்ப⁴யோ꞉ .. 123..

அன்யேஷாமபி தை³த்யானாம்ʼ ஸர்வே தே³வா ந வை யுதி⁴ .
திஷ்ட²ந்தி ஸம்முகே² தே³வி கிம்ʼ புன꞉ ஸ்த்ரீ த்வமேகிகா .. 124..

இந்த்³ராத்³யா꞉ ஸகலா தே³வாஸ்தஸ்து²ர்யேஷாம்ʼ ந ஸம்ʼயுகே³ .
ஶும்பா⁴தீ³னாம்ʼ கத²ம்ʼ தேஷாம்ʼ ஸ்த்ரீ ப்ரயாஸ்யஸி ஸம்முக²ம் .. 125..

ஸா த்வம்ʼ க³ச்ச² மயைவோக்தா பார்ஶ்வம்ʼ ஶும்ப⁴நிஶும்ப⁴யோ꞉ .
கேஶாகர்ஷணநிர்தூ⁴தகௌ³ரவா மா க³மிஷ்யஸி .. 126..

தே³வ்யுவாச .. 127..

ஏவமேதத்³ ப³லீ ஶும்போ⁴ நிஶும்ப⁴ஶ்சாபிதாத்³ருʼஶ꞉ .
கிம்ʼ கரோமி ப்ரதிஜ்ஞா மே யத³னாலோசிதா புரா .. 128..

ஸ த்வம்ʼ க³ச்ச² மயோக்தம்ʼ தே யதே³தத்ஸர்வமாத்³ருʼத꞉ .
ததா³சக்ஷ்வாஸுரேந்த்³ராய ஸ ச யுக்தம்ʼ கரோது யத் .. 129..

.. ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீமார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மன்வந்தரே தே³வீமாஹாத்ம்யே
தே³வ்யா தூ³தஸம்ʼவாதோ³ நாம பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 5..

Back to Topics

Devi Mahatmyam Chapter 6

ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉

த்யானம்

ஓம் நாகாதீஸ்வர விஷ்டராம் பணிபனோத் தம்ஸோரு ரத்னாவலீ
பாஸ்வத் தேஹலதாம் திவாகர நிபாம் நேத்ர த்ரயோத்பாஸிதாம்
மாலா கும்ப கபால நீரஜகராம் சந்த்ரார்த்த சூடாம்பராம்
ஸர்வஜ்னேஸ்வர பைரவாங்கநிலயாம் பத்மாவதீம் சிந்தயே

ௐ ருʼஷிருவாச .. 1..

இத்யாகர்ண்ய வசோ தே³வ்யா꞉ ஸ தூ³தோ(அ)மர்ஷபூரித꞉ .
ஸமாசஷ்ட ஸமாக³ம்ய தை³த்யராஜாய விஸ்தராத் .. 2..

தஸ்ய தூ³தஸ்ய தத்³வாக்யமாகர்ண்யாஸுரராட் தத꞉ .
ஸக்ரோத⁴꞉ ப்ராஹ தை³த்யாநாமதி⁴பம்ʼ தூ⁴ம்ரலோசனம் .. 3..

ஹே தூ⁴ம்ரலோசநாஶு த்வம்ʼ ஸ்வஸைன்யபரிவாரித꞉ .
தாமானய ப³லாத்³து³ஷ்டாம்ʼ கேஶாகர்ஷணவிஹ்வலாம் .. 4..

தத்பரித்ராணத³꞉ கஶ்சித்³யதி³ வோத்திஷ்ட²தே(அ)பர꞉ .
ஸ ஹந்தவ்யோ(அ)மரோ வாபி யக்ஷோ க³ந்த⁴ர்வ ஏவ வா .. 5..

ருʼஷிருவாச .. 6..

தேனாஜ்ஞப்தஸ்தத꞉ ஶீக்⁴ரம்ʼ ஸ தை³த்யோ தூ⁴ம்ரலோசன꞉ .
வ்ருʼத꞉ ஷஷ்ட்யா ஸஹஸ்ராணாமஸுராணாம்ʼ த்³ருதம்ʼ யயௌ .. 7..

ஸ த்³ருʼஷ்ட்வா தாம்ʼ ததோ தே³வீம்ʼ துஹினாசலஸம்ʼஸ்தி²தாம் .
ஜகா³தோ³ச்சை꞉ ப்ரயாஹீதி மூலம்ʼ ஶும்ப⁴நிஶும்ப⁴யோ꞉ .. 8..

ந சேத்ப்ரீத்யாத்³ய ப⁴வதீ மத்³ப⁴ர்தாரமுபைஷ்யதி .
ததோ ப³லான்னயாம்யேஷ கேஶாகர்ஷணவிஹ்வலாம் .. 9..

தே³வ்யுவாச .. 10..

தை³த்யேஶ்வரேண ப்ரஹிதோ ப³லவான்ப³லஸம்ʼவ்ருʼத꞉ .
ப³லான்னயஸி மாமேவம்ʼ தத꞉ கிம்ʼ தே கரோம்யஹம் .. 11..

ருʼஷிருவாச .. 12..

இத்யுக்த꞉ ஸோ(அ)ப்⁴யதா⁴வத்தாமஸுரோ தூ⁴ம்ரலோசன꞉ .
ஹுங்காரேணைவ தம்ʼ ப⁴ஸ்ம ஸா சகாராம்பி³கா ததா³ .. 13..

அத² க்ருத்³த⁴ம்ʼ மஹாஸைன்யமஸுராணாம்ʼ ததா²ம்பி³கா .
வவர்ஷ ஸாயகைஸ்தீக்ஷ்ணைஸ்ததா² ஶக்திபரஶ்வதை⁴꞉ .. 14..

ததோ து⁴தஸட꞉ கோபாத்க்ருʼத்வா நாத³ம்ʼ ஸுபை⁴ரவம் .
பபாதாஸுரஸேனாயாம்ʼ ஸிம்ʼஹோ தே³வ்யா꞉ ஸ்வவாஹன꞉ .. 15..

காம்ʼஶ்சித்கரப்ரஹாரேண தை³த்யானாஸ்யேன சாபரான் .
ஆக்ராந்த்யா சாத⁴ரேணான்யான் ஜகா⁴ன ஸ மஹாஸுரான் .. 16..

கேஷாஞ்சித்பாடயாமாஸ நகை²꞉ கோஷ்டா²னி கேஸரீ .
ததா² தலப்ரஹாரேண ஶிராம்ʼஸி க்ருʼதவான்ப்ருʼத²க் .. 17..

விச்சி²ன்னபா³ஹுஶிரஸ꞉ க்ருʼதாஸ்தேன ததா²பரே .
பபௌ ச ருதி⁴ரம்ʼ கோஷ்டா²த³ன்யேஷாம்ʼ து⁴தகேஸர꞉ .. 18..

க்ஷணேன தத்³ப³லம்ʼ ஸர்வம்ʼ க்ஷயம்ʼ நீதம்ʼ மஹாத்மனா .
தேன கேஸரிணா தே³வ்யா வாஹனேனாதிகோபினா .. 19..

ஶ்ருத்வா தமஸுரம்ʼ தே³வ்யா நிஹதம்ʼ தூ⁴ம்ரலோசனம் .
ப³லம்ʼ ச க்ஷயிதம்ʼ க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ தே³வீகேஸரிணா தத꞉ .. 20..

சுகோப தை³த்யாதி⁴பதி꞉ ஶும்ப⁴꞉ ப்ரஸ்பு²ரிதாத⁴ர꞉ .
ஆஜ்ஞாபயாமாஸ ச தௌ சண்ட³முண்டௌ³ மஹாஸுரௌ .. 21..

ஹே சண்ட³ ஹே முண்ட³ ப³லைர்ப³ஹுபி⁴꞉ பரிவாரிதௌ .
தத்ர க³ச்ச²த க³த்வா ச ஸா ஸமானீயதாம்ʼ லகு⁴ .. 22..

கேஶேஷ்வாக்ருʼஷ்ய ப³த்³த்⁴வா வா யதி³ வ꞉ ஸம்ʼஶயோ யுதி⁴ .
ததா³ஶேஷாயுதை⁴꞉ ஸர்வைரஸுரைர்வினிஹன்யதாம் .. 23..

தஸ்யாம்ʼ ஹதாயாம்ʼ து³ஷ்டாயாம்ʼ ஸிம்ʼஹே ச விநிபாதிதே .
ஶீக்⁴ரமாக³ம்யதாம்ʼ ப³த்³த்⁴வா க்³ருʼஹீத்வா தாமதா²ம்பி³காம் .. 24..

.. ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீமார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மன்வந்தரே தே³வீமாஹாத்ம்யே
ஶும்ப⁴நிஶும்ப⁴ஸேனானீதூ⁴ம்ரலோசனவதோ⁴ நாம ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ .. 6..

Back to Topics

Devi Mahatmyam Chapter 7

ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

த்யானம்
த்யாயேயம் ரத்னபீடே சுககலபபடிதம் ச்ருண்வதீம் ஸ்யமலாங்கீம்
ந்யஸ்தைக்காங்க்ரிம் ஸரோஜே சசி ஸகல தராம் வல்லகீம் வாதயந்தீம்
கஹ்லாராபத்தமாலாம் நியமித விலஸச் சோலிகாம் ரக்தவஸ்த்ராம்
மாதங்கீம் சங்கபாத்ராம் மதுரமதுமதாம் சித்ரகோத்பாஸி பாலாம்

ௐ ருʼஷிருவாச .. 1..

ஆஜ்ஞப்தாஸ்தே ததோ தை³த்யாஶ்சண்ட³முண்ட³புரோக³மா꞉ .
சதுரங்க³ப³லோபேதா யயுரப்⁴யுத்³யதாயுதா⁴꞉ .. 2..

த³த்³ருʼஶுஸ்தே ததோ தே³வீமீஷத்³தா⁴ஸாம்ʼ வ்யவஸ்தி²தாம் .
ஸிம்ʼஹஸ்யோபரி ஶைலேந்த்³ரஶ்ருʼங்கே³ மஹதி காஞ்சனே .. 3..

தே த்³ருʼஷ்ட்வா தாம்ʼ ஸமாதா³துமுத்³யமம்ʼ சக்ருருத்³யதா꞉ .
ஆக்ருʼஷ்டசாபாஸித⁴ராஸ்ததா²ன்யே தத்ஸமீபகா³꞉ .. 4..

தத꞉ கோபம்ʼ சகாரோச்சைரம்பி³கா தானரீன்ப்ரதி .
கோபேன சாஸ்யா வத³னம்ʼ மஷீவர்ணமபூ⁴த்ததா³ .. 5..

ப்⁴ருகுடீகுடிலாத்தஸ்யா லலாடப²லகாத்³த்³ருதம் .
காலீ கராலவத³னா விநிஷ்க்ராந்தாஸிபாஶினீ .. 6..

விசித்ரக²ட்வாங்க³த⁴ரா நரமாலாவிபூ⁴ஷணா .
த்³வீபிசர்மபரீதா⁴னா ஶுஷ்கமாம்ʼஸாதிபை⁴ரவா .. 7..

அதிவிஸ்தாரவத³னா ஜிஹ்வாலலனபீ⁴ஷணா .
நிமக்³னாரக்தநயனா நாதா³பூரிததி³ங்முகா² .. 8..

ஸா வேகே³நாபி⁴பதிதா கா⁴தயந்தீ மஹாஸுரான் .
ஸைன்யே தத்ர ஸுராரீணாமப⁴க்ஷயத தத்³ப³லம் .. 9..

பார்ஷ்ணிக்³ராஹாங்குஶக்³ராஹயோத⁴க⁴ண்டாஸமன்விதான் .
ஸமாதா³யைகஹஸ்தேன முகே² சிக்ஷேப வாரணான் .. 10..

ததை²வ யோத⁴ம்ʼ துரகை³ ரத²ம்ʼ ஸாரதி²னா ஸஹ .
நிக்ஷிப்ய வக்த்ரே த³ஶனைஶ்சர்வயந்த்யதிபை⁴ரவம் .. 11..

ஏகம்ʼ ஜக்³ராஹ கேஶேஷு க்³ரீவாயாமத² சாபரம் .
பாதே³னாக்ரம்ய சைவான்யமுரஸான்யமபோத²யத் .. 12..

தைர்முக்தானி ச ஶஸ்த்ராணி மஹாஸ்த்ராணி ததா²ஸுரை꞉ .
முகே²ன ஜக்³ராஹ ருஷா த³ஶனைர்மதி²தான்யபி .. 13..

ப³லினாம்ʼ தத்³ப³லம்ʼ ஸர்வமஸுராணாம்ʼ து³ராத்மனாம் .
மமர்தா³ப⁴க்ஷயச்சான்யானன்யாம்ʼஶ்சாதாட³யத்ததா³ .. 14..

அஸினா நிஹதா꞉ கேசித்கேசித்க²ட்வாங்க³தாடி³தா꞉ .
ஜக்³முர்விநாஶமஸுரா த³ந்தாக்³ராபி⁴ஹதாஸ்ததா² .. 15..

க்ஷணேன தத்³ப³லம்ʼ ஸர்வமஸுராணாம்ʼ நிபாதிதம் .
த்³ருʼஷ்ட்வா சண்டோ³(அ)பி⁴து³த்³ராவ தாம்ʼ காலீமதிபீ⁴ஷணாம் .. 16..

ஶரவர்ஷைர்மஹாபீ⁴மைர்பீ⁴மாக்ஷீம்ʼ தாம்ʼ மஹாஸுர꞉ .
சா²த³யாமாஸ சக்ரைஶ்ச முண்ட³꞉ க்ஷிப்தை꞉ ஸஹஸ்ரஶ꞉ .. 17..

தானி சக்ராண்யனேகானி விஶமானானி தன்முக²ம் .
ப³பு⁴ர்யதா²ர்கபி³ம்பா³னி ஸுப³ஹூனி க⁴னோத³ரம் .. 18..

ததோ ஜஹாஸாதிருஷா பீ⁴மம்ʼ பை⁴ரவநாதி³னீ .
காலீ கராலவத³னா து³ர்த³ர்ஶத³ஶனோஜ்ஜ்வலா .. 19..

உத்தா²ய ச மஹாஸிம்ʼஹம்ʼ தே³வீ சண்ட³மதா⁴வத .
க்³ருʼஹீத்வா சாஸ்ய கேஶேஷு ஶிரஸ்தேனாஸினாச்சி²னத் .. 20..

அத² முண்டோ³(அ)ப்⁴யதா⁴வத்தாம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா சண்ட³ம்ʼ நிபாதிதம் .
தமப்யபாதயத்³பூ⁴மௌ ஸா க²ட்³கா³பி⁴ஹதம்ʼ ருஷா .. 21..

ஹதஶேஷம்ʼ தத꞉ ஸைன்யம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா சண்ட³ம்ʼ நிபாதிதம் .
முண்ட³ம்ʼ ச ஸுமஹாவீர்யம்ʼ தி³ஶோ பே⁴ஜே ப⁴யாதுரம் .. 22..

ஶிரஶ்சண்ட³ஸ்ய காலீ ச க்³ருʼஹீத்வா முண்ட³மேவ ச .
ப்ராஹ ப்ரசண்டா³ட்டஹாஸமிஶ்ரமப்⁴யேத்ய சண்டி³காம் .. 23..

மயா தவாத்ரோபஹ்ருʼதௌ சண்ட³முண்டௌ³ மஹாபஶூ .
யுத்³த⁴யஜ்ஞே ஸ்வயம்ʼ ஶும்ப⁴ம்ʼ நிஶும்ப⁴ம்ʼ ச ஹநிஷ்யஸி .. 24..

ருʼஷிருவாச .. 25..

தாவானீதௌ ததோ த்³ருʼஷ்ட்வா சண்ட³முண்டௌ³ மஹாஸுரௌ .
உவாச காலீம்ʼ கல்யாணீ லலிதம்ʼ சண்டி³கா வச꞉ .. 26..

யஸ்மாச்சண்ட³ம்ʼ ச முண்ட³ம்ʼ ச க்³ருʼஹீத்வா த்வமுபாக³தா .
சாமுண்டே³தி ததோ லோகே க்²யாதா தே³வீ ப⁴விஷ்யஸி .. 27..

.. ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீமார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மன்வந்தரே தே³வீமாஹாத்ம்யே
சண்ட³முண்ட³வதோ⁴ நாம ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 7..

Back to Topics

Devi Mahatmyam Chapter 8

அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉

த்யானம்
அருணாம் கருணாதரங்கிதாக்ஷீம்
த்ருத பாசாங்குச புஷ்பபாண சாபாம்
அணிமாதிபி ராவ்ருதாம் மயூகை:
ரஹமித்யேவ விபாவயே பவானீம்

ௐ ருʼஷிருவாச .. 1..

சண்டே³ ச நிஹதே தை³த்யே முண்டே³ ச விநிபாதிதே .
ப³ஹுலேஷு ச ஸைன்யேஷு க்ஷயிதேஷ்வஸுரேஶ்வர꞉ .. 2..

தத꞉ கோபபராதீ⁴னசேதா꞉ ஶும்ப⁴꞉ ப்ரதாபவான் .
உத்³யோக³ம்ʼ ஸர்வஸைன்யானாம்ʼ தை³த்யாநாமாதி³தே³ஶ ஹ .. 3..

அத்³ய ஸர்வப³லைர்தை³த்யா꞉ ஷட³ஶீதிருதா³யுதா⁴꞉ .
கம்பூ³னாம்ʼ சதுரஶீதிர்நிர்யாந்து ஸ்வப³லைர்வ்ருʼதா꞉ .. 4..

கோடிவீர்யாணி பஞ்சாஶத³ஸுராணாம்ʼ குலானி வை .
ஶதம்ʼ குலானி தௌ⁴ம்ராணாம்ʼ நிர்க³ச்ச²ந்து மமாஜ்ஞயா .. 5..

காலகா தௌ³ர்ஹ்ருʼதா³ மௌர்வா꞉ காலிகேயாஸ்ததா²ஸுரா꞉ .
யுத்³தா⁴ய ஸஜ்ஜா நிர்யாந்து ஆஜ்ஞயா த்வரிதா மம .. 6..

இத்யாஜ்ஞாப்யாஸுரபதி꞉ ஶும்போ⁴ பை⁴ரவஶாஸன꞉ .
நிர்ஜகா³ம மஹாஸைன்யஸஹஸ்ரைர்ப³ஹுபி⁴ர்வ்ருʼத꞉ .. 7..

ஆயாந்தம்ʼ சண்டி³கா த்³ருʼஷ்ட்வா தத்ஸைன்யமதிபீ⁴ஷணம் .
ஜ்யாஸ்வனை꞉ பூரயாமாஸ த⁴ரணீக³க³னாந்தரம் .. 8..

தத꞉ ஸிம்ʼஹோ மஹாநாத³மதீவ க்ருʼதவாந்ந்ருʼப .
க⁴ண்டாஸ்வனேன தாந்நாதா³னம்பி³கா சோபப்³ருʼம்ʼஹயத் .. 9..

த⁴னுர்ஜ்யாஸிம்ʼஹக⁴ண்டானாம்ʼ நாதா³பூரிததி³ங்முகா² .
நிநாதை³ர்பீ⁴ஷணை꞉ காலீ ஜிக்³யே விஸ்தாரிதானனா .. 10..

தம்ʼ நிநாத³முபஶ்ருத்ய தை³த்யஸைன்யைஶ்சதுர்தி³ஶம் .
தே³வீ ஸிம்ʼஹஸ்ததா² காலீ ஸரோஷை꞉ பரிவாரிதா꞉ .. 11..

ஏதஸ்மின்னந்தரே பூ⁴ப விநாஶாய ஸுரத்³விஷாம் .
ப⁴வாயாமரஸிம்ʼஹாநாமதிவீர்யப³லான்விதா꞉ .. 12..

ப்³ரஹ்மேஶகு³ஹவிஷ்ணூனாம்ʼ ததே²ந்த்³ரஸ்ய ச ஶக்தய꞉ .
ஶரீரேப்⁴யோ விநிஷ்க்ரம்ய தத்³ரூபைஶ்சண்டி³காம்ʼ யயு꞉ .. 13..

யஸ்ய தே³வஸ்ய யத்³ரூபம்ʼ யதா² பூ⁴ஷணவாஹனம் .
தத்³வதே³வ ஹி தச்ச²க்திரஸுரான்யோத்³து⁴மாயயௌ .. 14..

ஹம்ʼஸயுக்தவிமாநாக்³ரே ஸாக்ஷஸூத்ரகமண்ட³லு꞉ .
ஆயாதா ப்³ரஹ்மண꞉ ஶக்திர்ப்³ரஹ்மாணீத்யபி⁴தீ⁴யதே .. 15..

மாஹேஶ்வரீ வ்ருʼஷாரூடா⁴ த்ரிஶூலவரதா⁴ரிணீ .
மஹாஹிவலயா ப்ராப்தா சந்த்³ரரேகா²விபூ⁴ஷணா .. 16..

கௌமாரீ ஶக்திஹஸ்தா ச மயூரவரவாஹனா .
யோத்³து⁴மப்⁴யாயயௌ தை³த்யானம்பி³கா கு³ஹரூபிணீ .. 17..

ததை²வ வைஷ்ணவீ ஶக்திர்க³ருடோ³பரி ஸம்ʼஸ்தி²தா .
ஶங்க²சக்ரக³தா³ஶார்ங்க³க²ட்³க³ஹஸ்தாப்⁴யுபாயயௌ .. 18..

யஜ்ஞவாராஹமதுலம்ʼ ரூபம்ʼ யா பி³ப்⁴ரதோ ஹரே꞉ .
ஶக்தி꞉ ஸாப்யாயயௌ தத்ர வாராஹீம்ʼ பி³ப்⁴ரதீ தனும் .. 19..

நாரஸிம்ʼஹீ ந்ருʼஸிம்ʼஹஸ்ய பி³ப்⁴ரதீ ஸத்³ருʼஶம்ʼ வபு꞉ .
ப்ராப்தா தத்ர ஸடாக்ஷேபக்ஷிப்தநக்ஷத்ரஸம்ʼஹதி꞉ .. 20..

வஜ்ரஹஸ்தா ததை²வைந்த்³ரீ க³ஜராஜோபரி ஸ்தி²தா .
ப்ராப்தா ஸஹஸ்ரநயனா யதா² ஶக்ரஸ்ததை²வ ஸா .. 21..

தத꞉ பரிவ்ருʼதஸ்தாபி⁴ரீஶானோ தே³வஶக்திபி⁴꞉ .
ஹன்யந்தாமஸுரா꞉ ஶீக்⁴ரம்ʼ மம ப்ரீத்யாஹ சண்டி³காம் .. 22..

ததோ தே³வீஶரீராத்து விநிஷ்க்ராந்தாதிபீ⁴ஷணா .
சண்டி³கா ஶக்திரத்யுக்³ரா ஶிவாஶதனிநாதி³னீ .. 23..

ஸா சாஹ தூ⁴ம்ரஜடிலமீஶானமபராஜிதா .
தூ³த த்வம்ʼ க³ச்ச² ப⁴க³வன் பார்ஶ்வம்ʼ ஶும்ப⁴நிஶும்ப⁴யோ꞉ .. 24..

ப்³ரூஹி ஶும்ப⁴ம்ʼ நிஶும்ப⁴ம்ʼ ச தா³னவாவதிக³ர்விதௌ .
யே சான்யே தா³னவாஸ்தத்ர யுத்³தா⁴ய ஸமுபஸ்தி²தா꞉ .. 25..

த்ரைலோக்யமிந்த்³ரோ லப⁴தாம்ʼ தே³வா꞉ ஸந்து ஹவிர்பு⁴ஜ꞉ .
யூயம்ʼ ப்ரயாத பாதாலம்ʼ யதி³ ஜீவிதுமிச்ச²த² .. 26..

ப³லாவலேபாத³த² சேத்³ப⁴வந்தோ யுத்³த⁴காங்க்ஷிண꞉ .
ததா³க³ச்ச²த த்ருʼப்யந்து மச்சி²வா꞉ பிஶிதேன வ꞉ .. 27..

யதோ நியுக்தோ தௌ³த்யேன தயா தே³வ்யா ஶிவ꞉ ஸ்வயம் .
ஶிவதூ³தீதி லோகே(அ)ஸ்மிம்ʼஸ்தத꞉ ஸா க்²யாதிமாக³தா .. 28..

தே(அ)பி ஶ்ருத்வா வசோ தே³வ்யா꞉ ஶர்வாக்²யாதம்ʼ மஹாஸுரா꞉ .
அமர்ஷாபூரிதா ஜக்³முர்யத்ர காத்யாயனீ ஸ்தி²தா .. 29..

தத꞉ ப்ரத²மமேவாக்³ரே ஶரஶக்த்ய்ருʼஷ்டிவ்ருʼஷ்டிபி⁴꞉ .
வவர்ஷுருத்³த⁴தாமர்ஷாஸ்தாம்ʼ தே³வீமமராரய꞉ .. 30..

ஸா ச தான் ப்ரஹிதான் பா³ணாஞ்சூ²லஶக்திபரஶ்வதா⁴ன் .
சிச்சே²த³ லீலயாத்⁴மாதத⁴னுர்முக்தைர்மஹேஷுபி⁴꞉ .. 31..

தஸ்யாக்³ரதஸ்ததா² காலீ ஶூலபாதவிதா³ரிதான் .
க²ட்வாங்க³போதி²தாம்ʼஶ்சாரீன்குர்வதீ வ்யசரத்ததா³ .. 32..

கமண்ட³லுஜலாக்ஷேபஹதவீர்யான் ஹதௌஜஸ꞉ .
ப்³ரஹ்மாணீ சாகரோச்ச²த்ரூன்யேன யேன ஸ்ம தா⁴வதி .. 33..

மாஹேஶ்வரீ த்ரிஶூலேன ததா² சக்ரேண வைஷ்ணவீ .
தை³த்யாஞ்ஜகா⁴ன கௌமாரீ ததா² ஶக்த்யாதிகோபனா .. 34..

ஐந்த்³ரீ குலிஶபாதேன ஶதஶோ தை³த்யதா³னவா꞉ .
பேதுர்விதா³ரிதா꞉ ப்ருʼத்²வ்யாம்ʼ ருதி⁴ரௌக⁴ப்ரவர்ஷிண꞉ .. 35..

துண்ட³ப்ரஹாரவித்⁴வஸ்தா த³ம்ʼஷ்ட்ராக்³ரக்ஷதவக்ஷஸ꞉ .
வாராஹமூர்த்யா ந்யபதம்ʼஶ்சக்ரேண ச விதா³ரிதா꞉ .. 36..

நகை²ர்விதா³ரிதாம்ʼஶ்சான்யான் ப⁴க்ஷயந்தீ மஹாஸுரான் .
நாரஸிம்ʼஹீ சசாராஜௌ நாதா³பூர்ணதி³க³ம்ப³ரா .. 37..

சண்டா³ட்டஹாஸைரஸுரா꞉ ஶிவதூ³த்யபி⁴தூ³ஷிதா꞉ .
பேது꞉ ப்ருʼதி²வ்யாம்ʼ பதிதாம்ʼஸ்தாம்ʼஶ்சகா²தா³த² ஸா ததா³ .. 38..

இதி மாத்ருʼக³ணம்ʼ க்ருத்³த⁴ம்ʼ மர்த³யந்தம்ʼ மஹாஸுரான் .
த்³ருʼஷ்ட்வாப்⁴யுபாயைர்விவிதை⁴ர்னேஶுர்தே³வாரிஸைனிகா꞉ .. 39..

பலாயனபராந்த்³ருʼஷ்ட்வா தை³த்யான்மாத்ருʼக³ணார்தி³தான் .
யோத்³து⁴மப்⁴யாயயௌ க்ருத்³தோ⁴ ரக்தபீ³ஜோ மஹாஸுர꞉ .. 40..

ரக்தபி³ந்து³ர்யதா³ பூ⁴மௌ பதத்யஸ்ய ஶரீரத꞉ .
ஸமுத்பததி மேதி³ன்யாம்ʼ தத்ப்ரமாணோ மஹாஸுர꞉ .. 41..

யுயுதே⁴ ஸ க³தா³பாணிரிந்த்³ரஶக்த்யா மஹாஸுர꞉ .
ததஶ்சைந்த்³ரீ ஸ்வவஜ்ரேண ரக்தபீ³ஜமதாட³யத் .. 42..

குலிஶேனாஹதஸ்யாஶு ப³ஹு ஸுஸ்ராவ ஶோணிதம் .
ஸமுத்தஸ்து²ஸ்ததோ யோதா⁴ஸ்தத்³ரூபாஸ்தத்பராக்ரமா꞉ .. 43..

யாவந்த꞉ பதிதாஸ்தஸ்ய ஶரீராத்³ரக்தபி³ந்த³வ꞉ .
தாவந்த꞉ புருஷா ஜாதாஸ்தத்³வீர்யப³லவிக்ரமா꞉ .. 44..

தே சாபி யுயுது⁴ஸ்தத்ர புருஷா ரக்தஸம்ப⁴வா꞉ .
ஸமம்ʼ மாத்ருʼபி⁴ரத்யுக்³ரஶஸ்த்ரபாதாதிபீ⁴ஷணம் .. 45..

புனஶ்ச வஜ்ரபாதேன க்ஷதமஸ்ய ஶிரோ யதா³ .
வவாஹ ரக்தம்ʼ புருஷாஸ்ததோ ஜாதா꞉ ஸஹஸ்ரஶ꞉ .. 46..

வைஷ்ணவீ ஸமரே சைனம்ʼ சக்ரேணாபி⁴ஜகா⁴ன ஹ .
க³த³யா தாட³யாமாஸ ஐந்த்³ரீ தமஸுரேஶ்வரம் .. 47..

வைஷ்ணவீசக்ரபி⁴ன்னஸ்ய ருதி⁴ரஸ்ராவஸம்ப⁴வை꞉ .
ஸஹஸ்ரஶோ ஜக³த்³வ்யாப்தம்ʼ தத்ப்ரமாணைர்மஹாஸுரை꞉ .. 48..

ஶக்த்யா ஜகா⁴ன கௌமாரீ வாராஹீ ச ததா²ஸினா .
மாஹேஶ்வரீ த்ரிஶூலேன ரக்தபீ³ஜம்ʼ மஹாஸுரம் .. 49..

ஸ சாபி க³த³யா தை³த்ய꞉ ஸர்வா ஏவாஹனத் ப்ருʼத²க் .
மாத்ரூʼ꞉ கோபஸமாவிஷ்டோ ரக்தபீ³ஜோ மஹாஸுர꞉ .. 50..

தஸ்யாஹதஸ்ய ப³ஹுதா⁴ ஶக்திஶூலாதி³பி⁴ர்பு⁴வி .
பபாத யோ வை ரக்தௌக⁴ஸ்தேனாஸஞ்ச²தஶோ(அ)ஸுரா꞉ .. 51..

தைஶ்சாஸுராஸ்ருʼக்ஸம்பூ⁴தைரஸுரை꞉ ஸகலம்ʼ ஜக³த் .
வ்யாப்தமாஸீத்ததோ தே³வா ப⁴யமாஜக்³முருத்தமம் .. 52..

தான் விஷண்ணான் ஸுரான் த்³ருʼஷ்ட்வா சண்டி³கா ப்ராஹஸத்வரம் .
உவாச காலீம்ʼ சாமுண்டே³ விஸ்தீர்ணம்ʼ வத³னம்ʼ குரு .. 53..

மச்ச²ஸ்த்ரபாதஸம்பூ⁴தான் ரக்தபி³ந்தூ³ன் மஹாஸுரான் .
ரக்தபி³ந்தோ³꞉ ப்ரதீச்ச² த்வம்ʼ வக்த்ரேணானேன வேகி³னா .. 54..

ப⁴க்ஷயந்தீ சர ரணே தது³த்பன்னான்மஹாஸுரான் .
ஏவமேஷ க்ஷயம்ʼ தை³த்ய꞉ க்ஷேணரக்தோ க³மிஷ்யதி .. 55..

ப⁴க்ஷ்யமாணாஸ்த்வயா சோக்³ரா ந சோத்பத்ஸ்யந்தி சாபரே .
இத்யுக்த்வா தாம்ʼ ததோ தே³வீ ஶூலேநாபி⁴ஜகா⁴ன தம் .. 56..

முகே²ன காலீ ஜக்³ருʼஹே ரக்தபீ³ஜஸ்ய ஶோணிதம் .
ததோ(அ)ஸாவாஜகா⁴நாத² க³த³யா தத்ர சண்டி³காம் .. 57..

ந சாஸ்யா வேத³னாம்ʼ சக்ரே க³தா³பாதோ(அ)ல்பிகாமபி .
தஸ்யாஹதஸ்ய தே³ஹாத்து ப³ஹு ஸுஸ்ராவ ஶோணிதம் .. 58..

யதஸ்ததஸ்தத்³வக்த்ரேண சாமுண்டா³ ஸம்ப்ரதீச்ச²தி .
முகே² ஸமுத்³க³தா யே(அ)ஸ்யா ரக்தபாதான்மஹாஸுரா꞉ .. 59..

தாம்ʼஶ்சகா²தா³த² சாமுண்டா³ பபௌ தஸ்ய ச ஶோணிதம் .
தே³வீ ஶூலேன வஜ்ரேண பா³ணைரஸிபி⁴ர்ருʼஷ்டிபி⁴꞉ .. 60..

ஜகா⁴ன ரக்தபீ³ஜம்ʼ தம்ʼ சாமுண்டா³பீதஶோணிதம் .
ஸ பபாத மஹீப்ருʼஷ்டே² ஶஸ்த்ரஸங்க⁴ஸமாஹத꞉ .. 61..

நீரக்தஶ்ச மஹீபால ரக்தபீ³ஜோ மஹாஸுர꞉ .
ததஸ்தே ஹர்ஷமதுலமவாபுஸ்த்ரித³ஶா ந்ருʼப .. 62..

தேஷாம்ʼ மாத்ருʼக³ணோ ஜாதோ நனர்தாஸ்ருʼங்மதோ³த்³த⁴த꞉ .. 63..

.. ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீமார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மன்வந்தரே தே³வீமாஹாத்ம்யே
ரக்தபீ³ஜவதோ⁴ நாமாஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 8..

Back to Topics

Devi Mahatmyam Chapter 9

நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉

த்யானம்
பந்தூக காஞ்சன நிபம் ருசிராக்ஷமாலாம்
பாசாங்குஸௌ ச வரதாம் நிஜபாஹு தண்டை:
பிப்ராண மிந்து சகலாபரணம் த்ரிநேத்ர மர்த்தாம்பி
கேச மணிசம் வபுராச்ரயாமி

ௐ ராஜோவாச .. 1..

விசித்ரமித³மாக்²யாதம்ʼ ப⁴க³வன் ப⁴வதா மம .
தே³வ்யாஶ்சரிதமாஹாத்ம்யம்ʼ ரக்தபீ³ஜவதா⁴ஶ்ரிதம் .. 2..

பூ⁴யஶ்சேச்சா²ம்யஹம்ʼ ஶ்ரோதும்ʼ ரக்தபீ³ஜே நிபாதிதே .
சகார ஶும்போ⁴ யத்கர்ம நிஶும்ப⁴ஶ்சாதிகோபன꞉ .. 3..

ருʼஷிருவாச .. 4..

சகார கோபமதுலம்ʼ ரக்தபீ³ஜே நிபாதிதே .
ஶும்பா⁴ஸுரோ நிஶும்ப⁴ஶ்ச ஹதேஷ்வன்யேஷு சாஹவே .. 5..

ஹன்யமானம்ʼ மஹாஸைன்யம்ʼ விலோக்யாமர்ஷமுத்³வஹன் .
அப்⁴யதா⁴வந்நிஶும்போ⁴(அ)த² முக்²யயாஸுரஸேனயா .. 6..

தஸ்யாக்³ரதஸ்ததா² ப்ருʼஷ்டே² பார்ஶ்வயோஶ்ச மஹாஸுரா꞉ .
ஸந்த³ஷ்டௌஷ்ட²புடா꞉ க்ருத்³தா⁴ ஹந்தும்ʼ தே³வீமுபாயயு꞉ .. 7..

ஆஜகா³ம மஹாவீர்ய꞉ ஶும்போ⁴(அ)பி ஸ்வப³லைர்வ்ருʼத꞉ .
நிஹந்தும்ʼ சண்டி³காம்ʼ கோபாத்க்ருʼத்வா யுத்³த⁴ம்ʼ து மாத்ருʼபி⁴꞉ .. 8..

ததோ யுத்³த⁴மதீவாஸீத்³தே³வ்யா ஶும்ப⁴நிஶும்ப⁴யோ꞉ .
ஶரவர்ஷமதீவோக்³ரம்ʼ மேக⁴யோரிவ வர்ஷதோ꞉ .. 9..

சிச்சே²தா³ஸ்தாஞ்ச²ராம்ʼஸ்தாப்⁴யாம்ʼ சண்டி³கா ஸ்வஶரோத்கரை꞉ .
தாட³யாமாஸ சாங்கே³ஷு ஶஸ்த்ரௌகை⁴ரஸுரேஶ்வரௌ .. 10..

நிஶும்போ⁴ நிஶிதம்ʼ க²ட்³க³ம்ʼ சர்ம சாதா³ய ஸுப்ரப⁴ம் .
அதாட³யன்மூர்த்⁴னி ஸிம்ʼஹம்ʼ தே³வ்யா வாஹனமுத்தமம் .. 11..

தாடி³தே வாஹனே தே³வீ க்ஷுரப்ரேணாஸிமுத்தமம் .
நிஶும்ப⁴ஸ்யாஶு சிச்சே²த³ சர்ம சாப்யஷ்டசந்த்³ரகம் .. 12..

சி²ன்னே சர்மணி க²ட்³கே³ ச ஶக்திம்ʼ சிக்ஷேப ஸோ(அ)ஸுர꞉ .
தாமப்யஸ்ய த்³விதா⁴ சக்ரே சக்ரேணாபி⁴முகா²க³தாம் .. 13..

கோபாத்⁴மாதோ நிஶும்போ⁴(அ)த² ஶூலம்ʼ ஜக்³ராஹ தா³னவ꞉ .
ஆயாதம்ʼ முஷ்டிபாதேன தே³வீ தச்சாப்யசூர்ணயத் .. 14..

ஆவித்³யாத² க³தா³ம்ʼ ஸோ(அ)பி சிக்ஷேப சண்டி³காம்ʼ ப்ரதி .
ஸாபி தே³வ்யாஸ் த்ரிஶூலேன பி⁴ன்னா ப⁴ஸ்மத்வமாக³தா .. 15..

தத꞉ பரஶுஹஸ்தம்ʼ தமாயாந்தம்ʼ தை³த்யபுங்க³வம் .
ஆஹத்ய தே³வீ பா³ணௌகை⁴ரபாதயத பூ⁴தலே .. 16..

தஸ்மிந்நிபதிதே பூ⁴மௌ நிஶும்பே⁴ பீ⁴மவிக்ரமே .
ப்⁴ராதர்யதீவ ஸங்க்ருத்³த⁴꞉ ப்ரயயௌ ஹந்துமம்பி³காம் .. 17..

ஸ ரத²ஸ்த²ஸ்ததா²த்யுச்சைர்க்³ருʼஹீதபரமாயுதை⁴꞉ .
பு⁴ஜைரஷ்டாபி⁴ரதுலைர்வ்யாப்யாஶேஷம்ʼ ப³பௌ⁴ நப⁴꞉ .. 18..

தமாயாந்தம்ʼ ஸமாலோக்ய தே³வீ ஶங்க²மவாத³யத் .
ஜ்யாஶப்³த³ம்ʼ சாபி த⁴னுஷஶ்சகாராதீவ து³꞉ஸஹம் .. 19..

பூரயாமாஸ ககுபோ⁴ நிஜக⁴ண்டாஸ்வனேன ச .
ஸமஸ்ததை³த்யஸைன்யானாம்ʼ தேஜோவத⁴விதா⁴யினா .. 20..

தத꞉ ஸிம்ʼஹோ மஹாநாதை³ஸ்த்யாஜிதேப⁴மஹாமதை³꞉ .
பூரயாமாஸ க³க³னம்ʼ கா³ம்ʼ ததை²வ தி³ஶோ த³ஶ .. 21..

தத꞉ காலீ ஸமுத்பத்ய க³க³னம்ʼ க்ஷ்மாமதாட³யத் .
கராப்⁴யாம்ʼ தன்னிநாதே³ன ப்ராக்ஸ்வனாஸ்தே திரோஹிதா꞉ .. 22..

அட்டாட்டஹாஸமஶிவம்ʼ ஶிவதூ³தீ சகார ஹ .
வை꞉ ஶப்³தை³ரஸுராஸ்த்ரேஸு꞉ ஶும்ப⁴꞉ கோபம்ʼ பரம்ʼ யயௌ .. 23..

து³ராத்மம்ʼஸ்திஷ்ட² திஷ்டே²தி வ்யாஜஹாராம்பி³கா யதா³ .
ததா³ ஜயேத்யபி⁴ஹிதம்ʼ தே³வைராகாஶஸம்ʼஸ்தி²தை꞉ .. 24..

ஶும்பே⁴நாக³த்ய யா ஶக்திர்முக்தா ஜ்வாலாதிபீ⁴ஷணா .
ஆயாந்தீ வஹ்னிகூடாபா⁴ ஸா நிரஸ்தா மஹோல்கயா .. 25..

ஸிம்ʼஹநாதே³ன ஶும்ப⁴ஸ்ய வ்யாப்தம்ʼ லோகத்ரயாந்தரம் .
நிர்கா⁴தநி꞉ஸ்வனோ கோ⁴ரோ ஜிதவானவனீபதே .. 26..

ஶும்ப⁴முக்தாஞ்ச²ராந்தே³வீ ஶும்ப⁴ஸ்தத்ப்ரஹிதாஞ்ச²ரான் .
சிச்சே²த³ ஸ்வஶரைருக்³ரை꞉ ஶதஶோ(அ)த² ஸஹஸ்ரஶ꞉ .. 27..

தத꞉ ஸா சண்டி³கா க்ருத்³தா⁴ ஶூலேநாபி⁴ஜகா⁴ன தம் .
ஸ ததா³பி⁴ஹதோ பூ⁴மௌ மூர்ச்சி²தோ நிபபாத ஹ .. 28..

ததோ நிஶும்ப⁴꞉ ஸம்ப்ராப்ய சேதநாமாத்தகார்முக꞉ .
ஆஜகா⁴ன ஶரைர்தே³வீம்ʼ காலீம்ʼ கேஸரிணம்ʼ ததா² .. 29..

புனஶ்ச க்ருʼத்வா பா³ஹூநாமயுதம்ʼ த³னுஜேஶ்வர꞉ .
சக்ராயுதே⁴ன தி³திஜஶ்சா²த³யாமாஸ சண்டி³காம் .. 30..

ததோ ப⁴க³வதீ க்ருத்³தா⁴ து³ர்கா³ து³ர்கா³ர்திநாஶினீ .
சிச்சே²த³ தே³வீ சக்ராணி ஸ்வஶரை꞉ ஸாயகாம்ʼஶ்ச தான் .. 31..

ததோ நிஶும்போ⁴ வேகே³ன க³தா³மாதா³ய சண்டி³காம் .
அப்⁴யதா⁴வத வை ஹந்தும்ʼ தை³த்யஸைன்யஸமாவ்ருʼத꞉ .. 32..

தஸ்யாபதத ஏவாஶு க³தா³ம்ʼ சிச்சே²த³ சண்டி³கா .
க²ட்³கே³ன ஶிததா⁴ரேண ஸ ச ஶூலம்ʼ ஸமாத³தே³ .. 33..

ஶூலஹஸ்தம்ʼ ஸமாயாந்தம்ʼ நிஶும்ப⁴மமரார்த³னம் .
ஹ்ருʼதி³ விவ்யாத⁴ ஶூலேன வேகா³வித்³தே⁴ன சண்டி³கா .. 34..

பி⁴ன்னஸ்ய தஸ்ய ஶூலேன ஹ்ருʼத³யாந்நி꞉ஸ்ருʼதோ(அ)பர꞉ .
மஹாப³லோ மஹாவீர்யஸ்திஷ்டே²தி புருஷோ வத³ன் .. 35..

தஸ்ய நிஷ்க்ராமதோ தே³வீ ப்ரஹஸ்ய ஸ்வனவத்தத꞉ .
ஶிரஶ்சிச்சே²த³ க²ட்³கே³ன ததோ(அ)ஸாவபதத்³பு⁴வி .. 36..

தத꞉ ஸிம்ʼஹஶ்சகா²தோ³க்³ரத³ம்ʼஷ்ட்ராக்ஷுண்ணஶிரோத⁴ரான் .
அஸுராம்ʼஸ்தாம்ʼஸ்ததா² காலீ ஶிவதூ³தீ ததா²பரான் .. 37..

கௌமாரீஶக்திநிர்பி⁴ன்னா꞉ கேசின்னேஶுர்மஹாஸுரா꞉ .
ப்³ரஹ்மாணீமந்த்ரபூதேன தோயேனான்யே நிராக்ருʼதா꞉ .. 38..

மாஹேஶ்வரீத்ரிஶூலேன பி⁴ன்னா꞉ பேதுஸ்ததா²பரே .
வாராஹீதுண்ட³கா⁴தேன கேசிச்சூர்ணீக்ருʼதா பு⁴வி .. 39..

க²ண்ட³ம்ʼ க²ண்ட³ம்ʼ ச சக்ரேண வைஷ்ணவ்யா தா³னவா꞉ க்ருʼதா꞉ .
வஜ்ரேண சைந்த்³ரீஹஸ்தாக்³ரவிமுக்தேன ததா²பரே .. 40..

கேசித்³வினேஶுரஸுரா꞉ கேசிந்நஷ்டா மஹாஹவாத் .
ப⁴க்ஷிதாஶ்சாபரே காலீஶிவதூ³தீம்ருʼகா³தி⁴பை꞉ .. 41..

ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீமார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மன்வந்தரே தே³வீமாஹாத்ம்யே
நிஶும்ப⁴வதோ⁴ நாம நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 9..

Back to Topics

Devi Mahatmyam Chapter 10

த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉

த்யானம்
உத்தப்த ஹேம ருசிராம் ரவி சந்திர
வஹ்னி நேத்ராம் தனு: சர யுதாங்குச பாச சூலம்
ரம்யைர் பூஜைச்ச தததீம் சிவசக்தி ரூபாம்
காமேஸ்வரீம் ஹ்ருதி பஜாமி த்ருதேந்துலேகாம்

ௐ ருʼஷிருவாச .. 1..

நிஶும்ப⁴ம்ʼ நிஹதம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ப்⁴ராதரம்ʼ ப்ராணஸம்மிதம் .
ஹன்யமானம்ʼ ப³லம்ʼ சைவ ஶும்ப⁴꞉ க்ருத்³தோ⁴(அ)ப்³ரவீத்³வச꞉ .. 2..

ப³லாவலேபது³ஷ்டே த்வம்ʼ மா து³ர்கே³ க³ர்வமாவஹ .
அந்யாஸாம்ʼ ப³லமாஶ்ரித்ய யுத்³த்⁴யஸே சாதிமானினீ .. 3..

தே³வ்யுவாச .. 4..

ஏகைவாஹம்ʼ ஜக³த்யத்ர த்³விதீயா கா மமாபரா .
பஶ்யைதா து³ஷ்ட மய்யேவ விஶந்த்யோ மத்³விபூ⁴தய꞉ .. 5..

தத꞉ ஸமஸ்தாஸ்தா தே³வ்யோ ப்³ரஹ்மாணீப்ரமுகா² லயம் .
தஸ்யா தே³வ்யாஸ்தனௌ ஜக்³முரேகைவாஸீத்ததா³ம்பி³கா .. 6..

தே³வ்யுவாச .. 7..

அஹம்ʼ விபூ⁴த்யா ப³ஹுபி⁴ரிஹ ரூபைர்யதா³ஸ்தி²தா .
தத்ஸம்ʼஹ்ருʼதம்ʼ மயைகைவ திஷ்டா²ம்யாஜௌ ஸ்தி²ரோ ப⁴வ .. 8..

ருʼஷிருவாச .. 9..

தத꞉ ப்ரவவ்ருʼதே யுத்³த⁴ம்ʼ தே³வ்யா꞉ ஶும்ப⁴ஸ்ய சோப⁴யோ꞉ .
பஶ்யதாம்ʼ ஸர்வதே³வாநாமஸுராணாம்ʼ ச தா³ருணம் .. 10..

ஶரவர்ஷை꞉ ஶிதை꞉ ஶஸ்த்ரைஸ்ததா² சாஸ்த்ரை꞉ ஸுதா³ருணை꞉ .
தயோர்யுத்³த⁴மபூ⁴த்³பூ⁴ய꞉ ஸர்வலோகப⁴யங்கரம் .. 11..

தி³வ்யான்யஸ்த்ராணி ஶதஶோ முமுசே யான்யதா²ம்பி³கா .
ப³ப⁴ஞ்ஜ தானி தை³த்யேந்த்³ரஸ்தத்ப்ரதீகா⁴தகர்த்ருʼபி⁴꞉ .. 12..

முக்தானி தேன சாஸ்த்ராணி தி³வ்யானி பரமேஶ்வரீ .
ப³ப⁴ஞ்ஜ லீலயைவோக்³ரஹுங்காரோச்சாரணாதி³பி⁴꞉ .. 13..

தத꞉ ஶரஶதைர்தே³வீமாச்சா²த³யத ஸோ(அ)ஸுர꞉ .
ஸாபி தத்குபிதா தே³வீ த⁴னுஶ்சிச்சே²த³ சேஷுபி⁴꞉ .. 14..

சி²ன்னே த⁴னுஷி தை³த்யேந்த்³ரஸ்ததா² ஶக்திமதா²த³தே³ .
சிச்சே²த³ தே³வீ சக்ரேண தாமப்யஸ்ய கரே ஸ்தி²தாம் .. 15..

தத꞉ க²ட்³க³முபாதா³ய ஶதசந்த்³ரம்ʼ ச பா⁴னுமத் .
அப்⁴யதா⁴ வத தாம்ʼ தே³வீம்ʼ தை³த்யாநாமதி⁴பேஶ்வர꞉ .. 16..

தஸ்யாபதத ஏவாஶு க²ட்³க³ம்ʼ சிச்சே²த³ சண்டி³கா .
த⁴னுர்முக்தை꞉ ஶிதைர்பா³ணைஶ்சர்ம சார்ககராமலம் .
அஶ்வாம்ʼஶ்ச பாதயாமாஸ ரத²ம்ʼ ஸாரதி²னா ஸஹ .. 17..

ஹதாஶ்வ꞉ ஸ ததா³ தை³த்யஶ்சி²ன்னத⁴ன்வா விஸாரதி²꞉ .
ஜக்³ராஹ முத்³க³ரம்ʼ கோ⁴ரமம்பி³காநித⁴னோத்³யத꞉ .. 18..

சிச்சே²தா³பததஸ்தஸ்ய முத்³க³ரம்ʼ நிஶிதை꞉ ஶரை꞉ .
ததா²பி ஸோ(அ)ப்⁴யதா⁴வத்தாம்ʼ முஷ்டிமுத்³யம்ய வேக³வான் .. 19..

ஸ முஷ்டிம்ʼ பாதயாமாஸ ஹ்ருʼத³யே தை³த்யபுங்க³வ꞉ .
தே³வ்யாஸ்தம்ʼ சாபி ஸா தே³வீ தலேனோரஸ்யதாட³யத் .. 20..

தலப்ரஹாராபி⁴ஹதோ நிபபாத மஹீதலே .
ஸ தை³த்யராஜ꞉ ஸஹஸா புனரேவ ததோ²த்தி²த꞉ .. 21..

உத்பத்ய ச ப்ரக்³ருʼஹ்யோச்சைர்தே³வீம்ʼ க³க³னமாஸ்தி²த꞉ .
தத்ராபி ஸா நிராதா⁴ரா யுயுதே⁴ தேன சண்டி³கா .. 22..

நியுத்³த⁴ம்ʼ கே² ததா³ தை³த்யஶ்சண்டி³கா ச பரஸ்பரம் .
சக்ரது꞉ ப்ரத²மம்ʼ ஸித்³த⁴முனிவிஸ்மயகாரகம் .. 23..

ததோ நியுத்³த⁴ம்ʼ ஸுசிரம்ʼ க்ருʼத்வா தேனாம்பி³கா ஸஹ .
உத்பாட்ய ப்⁴ராமயாமாஸ சிக்ஷேப த⁴ரணீதலே .. 24..

ஸ க்ஷிப்தோ த⁴ரணீம்ʼ ப்ராப்ய முஷ்டிமுத்³யம்ய வேக³வான் .
அப்⁴யதா⁴வத து³ஷ்டாத்மா சண்டி³காநித⁴னேச்ச²யா .. 25..

தமாயாந்தம்ʼ ததோ தே³வீ ஸர்வதை³த்யஜனேஶ்வரம் .
ஜக³த்யாம்ʼ பாதயாமாஸ பி⁴த்த்வா ஶூலேன வக்ஷஸி .. 26..

ஸ க³தாஸு꞉ பபாதோர்வ்யாம்ʼ தே³வீ ஶூலாக்³ரவிக்ஷத꞉ .
சாலயன் ஸகலாம்ʼ ப்ருʼத்²வீம்ʼ ஸாப்³தி⁴த்³வீபாம்ʼ ஸபர்வதாம் .. 27..

தத꞉ ப்ரஸன்னமகி²லம்ʼ ஹதே தஸ்மின் து³ராத்மனி .
ஜக³த்ஸ்வாஸ்த்²யமதீவாப நிர்மலம்ʼ சாப⁴வன்னப⁴꞉ .. 28..

உத்பாதமேகா⁴꞉ ஸோல்கா யே ப்ராகா³ஸம்ʼஸ்தே ஶமம்ʼ யயு꞉ .
ஸரிதோ மார்க³வாஹின்யஸ்ததா²ஸம்ʼஸ்தத்ர பாதிதே .. 29..

ததோ தே³வக³ணா꞉ ஸர்வே ஹர்ஷநிர்ப⁴ரமானஸா꞉ .
ப³பூ⁴வுர்னிஹதே தஸ்மின் க³ந்த⁴ர்வா லலிதம்ʼ ஜகு³꞉ .. 30..

அவாத³யம்ʼஸ்ததை²வான்யே நந்ருʼதுஶ்சாப்ஸரோக³ணா꞉ .
வவு꞉ புண்யாஸ்ததா² வாதா꞉ ஸுப்ரபோ⁴(அ)பூ⁴த்³தி³வாகர꞉ .. 31..

ஜஜ்வலுஶ்சாக்³னய꞉ ஶாந்தா꞉ ஶாந்தா தி³க்³ஜனிதஸ்வனா꞉ .. 32..

.. ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீமார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மன்வந்தரே
தே³வீமாஹாத்ம்யே ஶும்ப⁴வதோ⁴ நாம த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 10..

Back to Topics

Devi Mahatmyam Chapter 11

ஏகாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉

த்யானம்
ஓம் பால ரவித்யுதி மிந்துகிரீடாம்
துங்க குசாம் நயனத்ரய யுக்தாம்
ஸ்மேர முகீம் வரதாங்குச பாசாபீதிகராம்
ப்ரபஜே புவனேசீம்

ௐ ருʼஷிருவாச .. 1..

தே³வ்யா ஹதே தத்ர மஹாஸுரேந்த்³ரே
ஸேந்த்³ரா꞉ ஸுரா வஹ்னிபுரோக³மாஸ்தாம் .
காத்யாயனீம்ʼ துஷ்டுவுரிஷ்டலாபா⁴த்³
விகாஶிவக்த்ராப்³ஜவிகாஶிதாஶா꞉ .. 2..

தே³வி ப்ரபன்னார்திஹரே ப்ரஸீத³
ப்ரஸீத³ மாதர்ஜக³தோ(அ)கி²லஸ்ய .
ப்ரஸீத³ விஶ்வேஶ்வரி பாஹி விஶ்வம்ʼ
த்வமீஶ்வரீ தே³வி சராசரஸ்ய .. 3..

ஆதா⁴ரபூ⁴தா ஜக³தஸ்த்வமேகா
மஹீஸ்வரூபேண யத꞉ ஸ்தி²தாஸி .
அபாம்ʼ ஸ்வரூபஸ்தி²தயா த்வயைத-
தா³ப்யாயதே க்ருʼத்ஸ்னமலங்க்⁴யவீர்யே .. 4..

த்வம்ʼ வைஷ்ணவீஶக்திரனந்தவீர்யா
விஶ்வஸ்ய பீ³ஜம்ʼ பரமாஸி மாயா .
ஸம்மோஹிதம்ʼ தே³வி ஸமஸ்தமேதத்
த்வம்ʼ வை ப்ரஸன்னா பு⁴வி முக்திஹேது꞉ .. 5..

வித்³யா꞉ ஸமஸ்தாஸ்தவ தே³வி பே⁴தா³꞉
ஸ்த்ரிய꞉ ஸமஸ்தா꞉ ஸகலா ஜக³த்ஸு .
த்வயைகயா பூரிதமம்ப³யைதத்
கா தே ஸ்துதி꞉ ஸ்தவ்யபராபரோக்தி꞉ .. 6..

ஸர்வபூ⁴தா யதா³ தே³வீ பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³யினீ .
த்வம்ʼ ஸ்துதா ஸ்துதயே கா வா ப⁴வந்து பரமோக்தய꞉ .. 7..

ஸர்வஸ்ய பு³த்³தி⁴ரூபேண ஜனஸ்ய ஹ்ருʼதி³ ஸம்ʼஸ்தி²தே .
ஸ்வர்கா³பவர்க³தே³ தே³வி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .. 8..

கலாகாஷ்டா²தி³ரூபேண பரிணாமப்ரதா³யினி .
விஶ்வஸ்யோபரதௌ ஶக்தே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .. 9.

ஸர்வமங்க³லமாங்க³ல்யே ஶிவே ஸர்வார்த²ஸாதி⁴கே .
ஶரண்யே த்ர்யம்ப³கே கௌ³ரி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .. 10..

ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திவிநாஶானாம்ʼ ஶக்திபூ⁴தே ஸனாதனி .
கு³ணாஶ்ரயே கு³ணமயே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .. 11..

ஶரணாக³ததீ³னார்தபரித்ராணபராயணே .
ஸர்வஸ்யார்திஹரே தே³வி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .. 12..

ஹம்ʼஸயுக்தவிமானஸ்தே² ப்³ரஹ்மாணீரூபதா⁴ரிணி .
கௌஶாம்ப⁴꞉க்ஷரிகே தே³வி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .. 13.

த்ரிஶூலசந்த்³ராஹித⁴ரே மஹாவ்ருʼஷப⁴வாஹினி .
மாஹேஶ்வரீஸ்வரூபேண நாராயணி நமோ(அ)ஸ்துதே .. 14..

மயூரகுக்குடவ்ருʼதே மஹாஶக்தித⁴ரே(அ)னகே⁴ .
கௌமாரீரூபஸம்ʼஸ்தா²னே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .. 15..

ஶங்க²சக்ரக³தா³ஶார்ங்க³க்³ருʼஹீதபரமாயுதே⁴ .
ப்ரஸீத³ வைஷ்ணவீரூபே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .. 16..

க்³ருʼஹீதோக்³ரமஹாசக்ரே த³ம்ʼஷ்ட்ரோத்³த்⁴ருʼதவஸுந்த⁴ரே .
வராஹரூபிணி ஶிவே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .. 17..

ந்ருʼஸிம்ʼஹரூபேணோக்³ரேண ஹந்தும்ʼ தை³த்யான் க்ருʼதோத்³யமே .
த்ரைலோக்யத்ராணஸஹிதே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .. 18..

கிரீடினி மஹாவஜ்ரே ஸஹஸ்ரநயனோஜ்ஜ்வலே .
வ்ருʼத்ரப்ராணஹரே சைந்த்³ரி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .. 19..

ஶிவதூ³தீஸ்வரூபேண ஹததை³த்யமஹாப³லே .
கோ⁴ரரூபே மஹாராவே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .. 20..

த³ம்ʼஷ்ட்ராகராலவத³னே ஶிரோமாலாவிபூ⁴ஷணே .
சாமுண்டே³ முண்ட³மத²னே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .. 21..

லக்ஷ்மி லஜ்ஜே மஹாவித்³யே ஶ்ரத்³தே⁴ புஷ்டி ஸ்வதே⁴ த்⁴ருவே .
மஹாராத்ரி மஹாமாயே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .. 22..

மேதே⁴ ஸரஸ்வதி வரே பூ⁴தி பா³ப்⁴ரவி தாமஸி .
நியதே த்வம்ʼ ப்ரஸீதே³ஶே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்துதே .. 23..

ஸர்வஸ்வரூபே ஸர்வேஶே ஸர்வஶக்திஸமன்விதே .
ப⁴யேப்⁴யஸ்த்ராஹி நோ தே³வி து³ர்கே³ தே³வி நமோ(அ)ஸ்து தே .. 24..

ஏதத்தே வத³னம்ʼ ஸௌம்யம்ʼ லோசனத்ரயபூ⁴ஷிதம் .
பாது ந꞉ ஸர்வபூ⁴தேப்⁴ய꞉ காத்யாயனி நமோ(அ)ஸ்து தே .. 25..

ஜ்வாலாகராலமத்யுக்³ரமஶேஷாஸுரஸூத³னம் .
த்ரிஶூலம்ʼ பாது நோ பீ⁴தேர்ப⁴த்³ரகாலி நமோ(அ)ஸ்து தே .. 26..

ஹினஸ்தி தை³த்யதேஜாம்ʼஸி ஸ்வனேனாபூர்ய யா ஜக³த் .
ஸா க⁴ண்டா பாது நோ தே³வி பாபேப்⁴யோ ந꞉ ஸுதானிவ .. 27..

அஸுராஸ்ருʼக்³வஸாபங்கசர்சிதஸ்தே கரோஜ்ஜ்வல꞉ .
ஶுபா⁴ய க²ட்³கோ³ ப⁴வது சண்டி³கே த்வாம்ʼ நதா வயம் .. 28..

ரோகா³னஶேஷானபஹம்ʼஸி துஷ்டா
ருஷ்டா து காமான் ஸகலானபீ⁴ஷ்டான் .
த்வாமாஶ்ரிதானாம்ʼ ந விபன்னராணாம்ʼ
த்வாமாஶ்ரிதா ஹ்யாஶ்ரயதாம்ʼ ப்ரயாந்தி .. 29..

ஏதத்க்ருʼதம்ʼ யத்கத³னம்ʼ த்வயாத்³ய
த⁴ர்மத்³விஷாம்ʼ தே³வி மஹாஸுராணாம் .
ரூபைரனேகைர்ப³ஹுதா⁴த்மமூர்திம்ʼ
க்ருʼத்வாம்பி³கே தத்ப்ரகரோதி கான்யா .. 30..

வித்³யாஸு ஶாஸ்த்ரேஷு விவேகதீ³பே-
ஷ்வாத்³யேஷு வாக்யேஷு ச கா த்வத³ன்யா .
மமத்வக³ர்தே(அ)திமஹாந்த⁴காரே
விப்⁴ராமயத்யேதத³தீவ விஶ்வம் .. 31..

ரக்ஷாம்ʼஸி யத்ரோக்³ரவிஷாஶ்ச நாகா³
யத்ராரயோ த³ஸ்யுப³லானி யத்ர .
தா³வானலோ யத்ர ததா²ப்³தி⁴மத்⁴யே
தத்ர ஸ்தி²தா த்வம்ʼ பரிபாஸி விஶ்வம் .. 32..

விஶ்வேஶ்வரி த்வம்ʼ பரிபாஸி விஶ்வம்ʼ
விஶ்வாத்மிகா தா⁴ரயஸீஹ விஶ்வம் .
விஶ்வேஶவந்த்³யா ப⁴வதீ ப⁴வந்தி
விஶ்வாஶ்ரயா யே த்வயி ப⁴க்தினம்ரா꞉ .. 33..

தே³வி ப்ரஸீத³ பரிபாலய நோ(அ)ரிபீ⁴தே-
ர்நித்யம்ʼ யதா²ஸுரவதா⁴த³து⁴னைவ ஸத்³ய꞉ .
பாபானி ஸர்வஜக³தாம்ʼ ப்ரஶமம்ʼ நயாஶு
உத்பாதபாகஜனிதாம்ʼஶ்ச மஹோபஸர்கா³ன் .. 34..

ப்ரணதானாம்ʼ ப்ரஸீத³ த்வம்ʼ தே³வி விஶ்வார்திஹாரிணி .
த்ரைலோக்யவாஸிநாமீட்³யே லோகானாம்ʼ வரதா³ ப⁴வ .. 35..

தே³வ்யுவாச .. 36..

வரதா³ஹம்ʼ ஸுரக³ணா வரம்ʼ யன்மனஸேச்ச²த² .
தம்ʼ வ்ருʼணுத்⁴வம்ʼ ப்ரயச்சா²மி ஜக³தாமுபகாரகம் .. 37..

தே³வா ஊசு꞉ .. 38..

ஸர்வாபா³தா⁴ப்ரஶமனம்ʼ த்ரைலோக்யஸ்யாகி²லேஶ்வரி .
ஏவமேவ த்வயா கார்யமஸ்மத்³வைரிவிநாஶனம் .. 39..

தே³வ்யுவாச .. 40..

வைவஸ்வதே(அ)ந்தரே ப்ராப்தே அஷ்டாவிம்ʼஶதிமே யுகே³ .
ஶும்போ⁴ நிஶும்ப⁴ஶ்சைவான்யாவுத்பத்ஸ்யேதே மஹாஸுரௌ .. 41..

நந்த³கோ³பக்³ருʼஹே ஜாதா யஶோதா³க³ர்ப⁴ஸம்ப⁴வா .
ததஸ்தௌ நாஶயிஷ்யாமி விந்த்⁴யாசலநிவாஸினீ .. 42..

புனரப்யதிரௌத்³ரேண ரூபேண ப்ருʼதி²வீதலே .
அவதீர்ய ஹநிஷ்யாமி வைப்ரசித்தாம்ʼஶ்ச தா³னவான் .. 43..

ப⁴க்ஷயந்த்யாஶ்ச தானுக்³ரான் வைப்ரசித்தான் மஹாஸுரான் .
ரக்தா த³ந்தா ப⁴விஷ்யந்தி தா³டி³மீகுஸுமோபமா꞉ .. 44..

ததோ மாம்ʼ தே³வதா꞉ ஸ்வர்கே³ மர்த்யலோகே ச மானவா꞉ .
ஸ்துவந்தோ வ்யாஹரிஷ்யந்தி ஸததம்ʼ ரக்தத³ந்திகாம் .. 45..

பூ⁴யஶ்ச ஶதவார்ஷிக்யாமனாவ்ருʼஷ்ட்யாமனம்ப⁴ஸி .
முனிபி⁴꞉ ஸம்ʼஸ்ம்ருʼதா பூ⁴மௌ ஸம்ப⁴விஷ்யாம்யயோநிஜா .. 46..

தத꞉ ஶதேன நேத்ராணாம்ʼ நிரீக்ஷிஷ்யாம்யஹம்ʼ முனீன் .
கீர்தயிஷ்யந்தி மனுஜா꞉ ஶதாக்ஷீமிதி மாம்ʼ தத꞉ .. 47..

ததோ(அ)ஹமகி²லம்ʼ லோகமாத்மதே³ஹஸமுத்³ப⁴வை꞉ .
ப⁴ரிஷ்யாமி ஸுரா꞉ ஶாகைராவ்ருʼஷ்டே꞉ ப்ராணதா⁴ரகை꞉ .. 48..

ஶாகம்ப⁴ரீதி விக்²யாதிம்ʼ ததா³ யாஸ்யாம்யஹம்ʼ பு⁴வி .
தத்ரைவ ச வதி⁴ஷ்யாமி து³ர்க³மாக்²யம்ʼ மஹாஸுரம் .. 49..

து³ர்கா³தே³வீதி விக்²யாதம்ʼ தன்மே நாம ப⁴விஷ்யதி .
புனஶ்சாஹம்ʼ யதா³ பீ⁴மம்ʼ ரூபம்ʼ க்ருʼத்வா ஹிமாசலே .. 50..

ரக்ஷாம்ʼஸி ப⁴க்ஷயிஷ்யாமி முனீனாம்ʼ த்ராணகாரணாத் .
ததா³ மாம்ʼ முனய꞉ ஸர்வே ஸ்தோஷ்யந்த்யானம்ரமூர்தய꞉ .. 51..

பீ⁴மாதே³வீதி விக்²யாதம்ʼ தன்மே நாம ப⁴விஷ்யதி .
யதா³ருணாக்²யஸ்த்ரைலோக்யே மஹாபா³தா⁴ம்ʼ கரிஷ்யதி .. 52..

ததா³ஹம்ʼ ப்⁴ராமரம்ʼ ரூபம்ʼ க்ருʼத்வாஸங்க்²யேயஷட்பத³ம் .
த்ரைலோக்யஸ்ய ஹிதார்தா²ய வதி⁴ஷ்யாமி மஹாஸுரம் .. 53..

ப்⁴ராமரீதி ச மாம்ʼ லோகாஸ்ததா³ ஸ்தோஷ்யந்தி ஸர்வத꞉ .
இத்த²ம்ʼ யதா³ யதா³ பா³தா⁴ தா³னவோத்தா² ப⁴விஷ்யதி .. 54..

ததா³ ததா³வதீர்யாஹம்ʼ கரிஷ்யாம்யரிஸங்க்ஷயம் .. 55..

.. ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீமார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மன்வந்தரே தே³வீமாஹாத்ம்யே
நாராயணீஸ்துதிர்நாமைகாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 11..

Back to Topics

Devi Mahatmyam Chapter 12

த்³வாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉

பல ஸ்துதி:
ஓம் வித்யுத்தாம ஸமப்ரபாம் ம்ருகபதி ஸ்கந்தஸ்திதாம் பீஷணாம்
கன்யாபி: கரவால கேட விலஸத் தஸ்தாபிரா ஸேவிதாம்
ஹஸ்தைச் சக்ர கதாஸி கேட விசிகாம்ச் சாபம் குணம் தர்ஜனீம்
பிப்ப்ராணா மனலாத்மிகாம் சசிதராம் துர்க்காம் த்ரிநேத்ராம் பஜே

ௐ தே³வ்யுவாச .. 1..

ஏபி⁴꞉ ஸ்தவைஶ்ச மாம்ʼ நித்யம்ʼ ஸ்தோஷ்யதே ய꞉ ஸமாஹித꞉ .
தஸ்யாஹம்ʼ ஸகலாம்ʼ பா³தா⁴ம்ʼ ஶமயிஷ்யாம்யஸம்ʼஶயம் .. 2..

மது⁴கைடப⁴நாஶம்ʼ ச மஹிஷாஸுரகா⁴தனம் .
கீர்தயிஷ்யந்தி யே தத்³வத்³வத⁴ம்ʼ ஶும்ப⁴நிஶும்ப⁴யோ꞉ .. 3..

அஷ்டம்யாம்ʼ ச சதுர்த³ஶ்யாம்ʼ நவம்யாம்ʼ சைகசேதஸ꞉ .
ஶ்ரோஷ்யந்தி சைவ யே ப⁴க்த்யா மம மாஹாத்ம்யமுத்தமம் .. 4..

ந தேஷாம்ʼ து³ஷ்க்ருʼதம்ʼ கிஞ்சித்³து³ஷ்க்ருʼதோத்தா² ந சாபத³꞉ .
ப⁴விஷ்யதி ந தா³ரித்³ர்யம்ʼ ந சைவேஷ்டவியோஜனம் .. 5..

ஶத்ருப்⁴யோ ந ப⁴யம்ʼ தஸ்ய த³ஸ்யுதோ வா ந ராஜத꞉ .
ந ஶஸ்த்ரானலதோயௌகா⁴த் கதா³சித் ஸம்ப⁴விஷ்யதி .. 6..

தஸ்மான்மமைதன்மாஹாத்ம்யம்ʼ படி²தவ்யம்ʼ ஸமாஹிதை꞉ .
ஶ்ரோதவ்யம்ʼ ச ஸதா³ ப⁴க்த்யா பரம்ʼ ஸ்வஸ்த்யயனம்ʼ மஹத் .. 7..

உபஸர்கா³னஶேஷாம்ʼஸ்து மஹாமாரீஸமுத்³ப⁴வான் .
ததா² த்ரிவித⁴முத்பாதம்ʼ மாஹாத்ம்யம்ʼ ஶமயேன்மம .. 8..

யத்ரைதத்பட்²யதே ஸம்யங்நித்யமாயதனே மம .
ஸதா³ ந தத்³விமோக்ஷ்யாமி ஸாந்நித்⁴யம்ʼ தத்ர மே ஸ்தி²தம் .. 9..

ப³லிப்ரதா³னே பூஜாயாமக்³னிகார்யே மஹோத்ஸவே .
ஸர்வம்ʼ மமைதன்மாஹாத்ம்யம் உச்சார்யம்ʼ ஶ்ராவ்யமேவ ச .. 10..

ஜானதாஜானதா வாபி ப³லிபூஜாம்ʼ யதா² க்ருʼதாம் .
ப்ரதீக்ஷிஷ்யாம்யஹம்ʼ ப்ரீத்யா வஹ்னிஹோமம்ʼ ததா²க்ருʼதம் .. 11..

ஶரத்காலே மஹாபூஜா க்ரியதே யா ச வார்ஷிகீ .
தஸ்யாம்ʼ மமைதன்மாஹாத்ம்யம்ʼ ஶ்ருத்வா ப⁴க்திஸமன்வித꞉ .. 12..

ஸர்வாபா³தா⁴விநிர்முக்தோ த⁴னதா⁴ன்யஸமன்வித꞉ .
மனுஷ்யோ மத்ப்ரஸாதே³ன ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ʼஶய꞉ .. 13..

ஶ்ருத்வா மமைதன்மாஹாத்ம்யம்ʼ ததா² சோத்பத்தய꞉ ஶுபா⁴꞉ .
பராக்ரமம்ʼ ச யுத்³தே⁴ஷு ஜாயதே நிர்ப⁴ய꞉ புமான் .. 14..

ரிபவ꞉ ஸங்க்ஷயம்ʼ யாந்தி கல்யாணம்ʼ சோபபத்³யதே .
நந்த³தே ச குலம்ʼ பும்ʼஸாம்ʼ மாஹாத்ம்யம்ʼ மம ஶ்ருʼண்வதாம் .. 15..

ஶாந்திகர்மணி ஸர்வத்ர ததா² து³꞉ஸ்வப்னத³ர்ஶனே .
க்³ரஹபீடா³ஸு சோக்³ராஸு மாஹாத்ம்யம்ʼ ஶ்ருʼணுயான்மம .. 16..

உபஸர்கா³꞉ ஶமம்ʼ யாந்தி க்³ரஹபீடா³ஶ்ச தா³ருணா꞉ .
து³꞉ஸ்வப்னம்ʼ ச ந்ருʼபி⁴ர்த்³ருʼஷ்டம்ʼ ஸுஸ்வப்னமுபஜாயதே .. 17..

பா³லக்³ரஹாபி⁴பூ⁴தானாம்ʼ பா³லானாம்ʼ ஶாந்திகாரகம் .
ஸங்கா⁴தபே⁴தே³ ச ந்ருʼணாம்ʼ மைத்ரீகரணமுத்தமம் .. 18..

து³ர்வ்ருʼத்தாநாமஶேஷாணாம்ʼ ப³லஹாநிகரம்ʼ பரம் .
ரக்ஷோபூ⁴தபிஶாசானாம்ʼ பட²நாதே³வ நாஶனம் .. 19..

ஸர்வம்ʼ மமைதன்மாஹாத்ம்யம்ʼ மம ஸந்நிதி⁴காரகம் .
பஶுபுஷ்பார்க்⁴யதூ⁴பைஶ்ச க³ந்த⁴தீ³பைஸ்ததோ²த்தமை꞉ .. 20..

விப்ராணாம்ʼ போ⁴ஜனைர்ஹோமை꞉ ப்ரோக்ஷணீயைரஹர்நிஶம் .
அன்யைஶ்ச விவிதை⁴ர்போ⁴கை³꞉ ப்ரதா³னைர்வத்ஸரேண யா .. 21..

ப்ரீதிர்மே க்ரியதே ஸாஸ்மின் ஸக்ருʼது³ச்சரிதே ஶ்ருதே .
ஶ்ருதம்ʼ ஹரதி பாபானி ததா²ரோக்³யம்ʼ ப்ரயச்ச²தி .. 22..

ரக்ஷாம்ʼ கரோதி பூ⁴தேப்⁴யோ ஜன்மனாம்ʼ கீர்தனம்ʼ மம .
யுத்³தே⁴ஷு சரிதம்ʼ யன்மே து³ஷ்டதை³த்யனிப³ர்ஹணம் .. 23..

தஸ்மிஞ்ச்²ருதே வைரிக்ருʼதம்ʼ ப⁴யம்ʼ பும்ʼஸாம்ʼ ந ஜாயதே .
யுஷ்மாபி⁴꞉ ஸ்துதயோ யாஶ்ச யாஶ்ச ப்³ரஹ்மர்ஷிபி⁴꞉ க்ருʼதா꞉ .. 24..

ப்³ரஹ்மணா ச க்ருʼதாஸ்தாஸ்து ப்ரயச்ச²ந்து ஶுபா⁴ம்ʼ மதிம் .
அரண்யே ப்ராந்தரே வாபி தா³வாக்³னிபரிவாரித꞉ .. 25..

த³ஸ்யுபி⁴ர்வா வ்ருʼத꞉ ஶூன்யே க்³ருʼஹீதோ வாபி ஶத்ருபி⁴꞉ .
ஸிம்ʼஹவ்யாக்⁴ரானுயாதோ வா வனே வா வனஹஸ்திபி⁴꞉ .. 26..

ராஜ்ஞா க்ருத்³தே⁴ன சாஜ்ஞப்தோ வத்⁴யோ ப³ந்த⁴க³தோ(அ)பி வா .
ஆகூ⁴ர்ணிதோ வா வாதேன ஸ்தி²த꞉ போதே மஹார்ணவே .. 27..

பதத்ஸு சாபி ஶஸ்த்ரேஷு ஸங்க்³ராமே ப்⁴ருʼஶதா³ருணே .
ஸர்வாபா³தா⁴ஸு கோ⁴ராஸு வேத³நாப்⁴யர்தி³தோ(அ)பி வா .. 28..

ஸ்மரன் மமைதச்சரிதம்ʼ நரோ முச்யேத ஸங்கடாத் .
மம ப்ரபா⁴வாத்ஸிம்ʼஹாத்³யா த³ஸ்யவோ வைரிணஸ்ததா² .. 29..

தூ³ராதே³வ பலாயந்தே ஸ்மரதஶ்சரிதம்ʼ மம .. 30..

ருʼஷிருவாச .. 31..

இத்யுக்த்வா ஸா ப⁴க³வதீ சண்டி³கா சண்ட³விக்ரமா .. 32..

பஶ்யதாம்ʼ ஸர்வதே³வானாம்ʼ தத்ரைவாந்தரதீ⁴யத .
தே(அ)பி தே³வா நிராதங்கா꞉ ஸ்வாதி⁴காரான்யதா² புரா .. 33..

யஜ்ஞபா⁴க³பு⁴ஜ꞉ ஸர்வே சக்ருர்வினிஹதாரய꞉ .
தை³த்யாஶ்ச தே³வ்யா நிஹதே ஶும்பே⁴ தே³வரிபௌ யுதி⁴ .. 34..

ஜக³த்³வித்⁴வம்ʼஸகே தஸ்மின் மஹோக்³ரே(அ)துலவிக்ரமே .
நிஶும்பே⁴ ச மஹாவீர்யே ஶேஷா꞉ பாதாலமாயயு꞉ .. 35..

ஏவம்ʼ ப⁴க³வதீ தே³வீ ஸா நித்யாபி புன꞉ புன꞉ .
ஸம்பூ⁴ய குருதே பூ⁴ப ஜக³த꞉ பரிபாலனம் .. 36..

தயைதன்மோஹ்யதே விஶ்வம்ʼ ஸைவ விஶ்வம்ʼ ப்ரஸூயதே .
ஸா யாசிதா ச விஜ்ஞானம்ʼ துஷ்டா ருʼத்³தி⁴ம்ʼ ப்ரயச்ச²தி .. 37..

வ்யாப்தம்ʼ தயைதத்ஸகலம்ʼ ப்³ரஹ்மாண்ட³ம்ʼ மனுஜேஶ்வர .
மஹாதே³வ்யா மஹாகாலீ மஹாமாரீஸ்வரூபயா .. 38..

ஸைவ காலே மஹாமாரீ ஸைவ ஸ்ருʼஷ்டிர்ப⁴வத்யஜா .
ஸ்தி²திம்ʼ கரோதி பூ⁴தானாம்ʼ ஸைவ காலே ஸனாதனீ .. 39..

ப⁴வகாலே ந்ருʼணாம்ʼ ஸைவ லக்ஷ்மீர்வ்ருʼத்³தி⁴ப்ரதா³ க்³ருʼஹே .
ஸைவாபா⁴வே ததா²லக்ஷ்மீர்விநாஶாயோபஜாயதே .. 40..

ஸ்துதா ஸம்பூஜிதா புஷ்பைர்க³ந்த⁴தூ⁴பாதி³பி⁴ஸ்ததா² .
த³தா³தி வித்தம்ʼ புத்ராம்ʼஶ்ச மதிம்ʼ த⁴ர்மே க³திம்ʼ ஶுபா⁴ம் .. 41..

.. ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீமார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மன்வந்தரே தே³வீமாஹாத்ம்யே
ப⁴க³வதீ வாக்யம்ʼ த்³வாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 12..

Back to Topics

Devi Mahatmyam Chapter 13

த்ரயோத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉

த்யானம்
ஓம் பாலார்க்க மண்டலாபாசாம் சதுர்பாஹும் த்ரிலோசனாம்
பாசாங்குசவராபீதிர் தாராயந்தீம் ஸிவாம் பஜே

ௐ ருʼஷிருவாச .. 1..

ஏதத்தே கதி²தம்ʼ பூ⁴ப தே³வீமாஹாத்ம்யமுத்தமம் .
ஏவம்ʼ ப்ரபா⁴வா ஸா தே³வீ யயேத³ம்ʼ தா⁴ர்யதே ஜக³த் .. 2..

வித்³யா ததை²வ க்ரியதே ப⁴க³வத்³விஷ்ணுமாயயா .
தயா த்வமேஷ வைஶ்யஶ்ச ததை²வான்யே விவேகின꞉ .. 3..

மோஹ்யந்தே மோஹிதாஶ்சைவ மோஹமேஷ்யந்தி சாபரே .
தாமுபைஹி மஹாராஜ ஶரணம்ʼ பரமேஶ்வரீம் .. 4..

ஆராதி⁴தா ஸைவ ந்ருʼணாம்ʼ போ⁴க³ஸ்வர்கா³பவர்க³தா³ .. 5..

மார்கண்டே³ய உவாச .. 6..

இதி தஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா ஸுரத²꞉ ஸ நராதி⁴ப꞉ .. 7..

ப்ரணிபத்ய மஹாபா⁴க³ம்ʼ தம்ருʼஷிம்ʼ ஸம்ʼஶிதவ்ரதம் .
நிர்விண்ணோ(அ)திமமத்வேன ராஜ்யாபஹரணேன ச .. 8..

ஜகா³ம ஸத்³யஸ்தபஸே ஸ ச வைஶ்யோ மஹாமுனே .
ஸந்த³ர்ஶனார்த²மம்பா³யா நதீ³புலினமாஸ்தி²த꞉ .. 9..

ஸ ச வைஶ்யஸ்தபஸ்தேபே தே³வீஸூக்தம்ʼ பரம்ʼ ஜபன் .
தௌ தஸ்மின் புலினே தே³வ்யா꞉ க்ருʼத்வா மூர்திம்ʼ மஹீமயீம் .. 10..

அர்ஹணாம்ʼ சக்ரதுஸ்தஸ்யா꞉ புஷ்பதூ⁴பாக்³நிதர்பணை꞉ .
நிராஹாரௌ யதாத்மானௌ தன்மனஸ்கௌ ஸமாஹிதௌ .. 11..

த³த³துஸ்தௌ ப³லிம்ʼ சைவ நிஜகா³த்ராஸ்ருʼகு³க்ஷிதம் .
ஏவம்ʼ ஸமாராத⁴யதோஸ்த்ரிபி⁴ர்வர்ஷைர்யதாத்மனோ꞉ .. 12..

பரிதுஷ்டா ஜக³த்³தா⁴த்ரீ ப்ரத்யக்ஷம்ʼ ப்ராஹ சண்டி³கா .. 13..

தே³வ்யுவாச .. 14..

யத்ப்ரார்த்²யதே த்வயா பூ⁴ப த்வயா ச குலநந்த³ன .
மத்தஸ்தத்ப்ராப்யதாம்ʼ ஸர்வம்ʼ பரிதுஷ்டா த³தா³மிதே .. 15..

மார்கண்டே³ய உவாச .. 16..

ததோ வவ்ரே ந்ருʼபோ ராஜ்யமவிப்⁴ரம்ʼஶ்யன்யஜன்மனி .
அத்ரைவ ச நிஜம்ʼ ராஜ்யம்ʼ ஹதஶத்ருப³லம்ʼ ப³லாத் .. 17..

ஸோ(அ)பி வைஶ்யஸ்ததோ ஜ்ஞானம்ʼ வவ்ரே நிர்விண்ணமானஸ꞉ .
மமேத்யஹமிதி ப்ராஜ்ஞ꞉ ஸங்க³விச்யுதிகாரகம் .. 18..

தே³வ்யுவாச .. 19..

ஸ்வல்பைரஹோபி⁴ர்ந்ருʼபதே ஸ்வம்ʼ ராஜ்யம்ʼ ப்ராப்ஸ்யதே ப⁴வான் .. 20..

ஹத்வா ரிபூனஸ்க²லிதம்ʼ தவ தத்ர ப⁴விஷ்யதி .. 21..

ம்ருʼதஶ்ச பூ⁴ய꞉ ஸம்ப்ராப்ய ஜன்ம தே³வாத்³விவஸ்வத꞉ .. 22..

ஸாவர்ணிகோ மனுர்நாம ப⁴வான்பு⁴வி ப⁴விஷ்யதி .. 23..

வைஶ்யவர்ய த்வயா யஶ்ச வரோ(அ)ஸ்மத்தோ(அ)பி⁴வாஞ்சி²த꞉ .. 24..

தம்ʼ ப்ரயச்சா²மி ஸம்ʼஸித்³த்⁴யை தவ ஜ்ஞானம்ʼ ப⁴விஷ்யதி .. 25..

மார்கண்டே³ய உவாச .. 26..

இதி த³த்த்வா தயோர்தே³வீ யதா²பி⁴லஷிதம்ʼ வரம் .
ப³பூ⁴வாந்தர்ஹிதா ஸத்³யோ ப⁴க்த்யா தாப்⁴யாமபி⁴ஷ்டுதா .. 27..

ஏவம்ʼ தே³வ்யா வரம்ʼ லப்³த்⁴வா ஸுரத²꞉ க்ஷத்ரியர்ஷப⁴꞉ .
ஸூர்யாஜ்ஜன்ம ஸமாஸாத்³ய ஸாவர்ணிர்ப⁴விதா மனு꞉ .. 28..

இதி த³த்த்வா தயோர்தே³வீ யதா²பி⁴லஷிதம்ʼ வரம் .
ப³பூ⁴வாந்தர்ஹிதா ஸத்³யோ ப⁴க்த்யா தாப்⁴யாமபி⁴ஷ்டுதா ..

ஏவம்ʼ தே³வ்யா வரம்ʼ லப்³த்⁴வா ஸுரத²꞉ க்ஷத்ரியர்ஷப⁴꞉ .
ஸூர்யாஜ்ஜன்ம ஸமாஸாத்³ய ஸாவர்ணிர்ப⁴விதா மனு꞉ .. க்லீம்ʼ ௐ ..

.. ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீமார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மன்வந்தரே தே³வீமாஹாத்ம்யே
ஸுரத²வைஶ்யயோர்வரப்ரதா³னம்ʼ நாம த்ரயோத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 13..

.. ஶ்ரீஸப்தஶதீதே³வீமாஹாத்ம்யம்ʼ ஸமாப்தம் ..

.. ௐ தத் ஸத் ௐ ..

Back to Topics

Devi Suktam

தே³வீஸூக்தம்

ந்யாஸம்
அஸ்ய ஸ்ரீ அஹமித்யஷ்டர்ச்சஸ்ய ஸூக்தஸ்ய வாகாம்ப்ருணி ருஷி: ஸச்சித்ஸுகாத்மக ஸர்வகத: பரமாத்மா தேவதா. த்விதீயாயா ருசோ ஜகதீ. சிஷ்டானாம் த்ரிஷ்டுப் ச்சந்த: தேவீ மஹாத்ம்ய பாடே விநியோக:
ௐ அஹம்ʼ ருத்³ரேபி⁴ர்வஸுபி⁴ஶ்சராம்யஹ-
மாதி³த்யைருத விஶ்வதே³வை꞉ .
அஹம்ʼ மித்ராவருணோபா⁴ பி³ப⁴ர்ம்யஹ-
மிந்த்³ராக்³னீ அஹமஶ்வினோபா⁴ .. 1..
அஹம்ʼ ஸோமமாஹனஸம்ʼ பி³ப⁴ர்ம்யஹம்ʼ
த்வஷ்டாரமுத பூஷணம்ʼ ப⁴க³ம் .
அஹம்ʼ த³தா⁴மி த்³ரவிணம்ʼ ஹவிஷ்மதே
ஸுப்ராவ்யே யஜமானாய ஸுன்வதே .. 2..
அஹம்ʼ ராஷ்ட்ரீ ஸங்க³மனீ வஸூனாம்ʼ
சிகிதுஷீ ப்ரத²மா யஜ்ஞியானாம் .
தாம்ʼ பா⁴ தே³வா வ்யத³து⁴꞉ புருத்ரா
பூ⁴ரிஸ்தா²த்ராம்ʼ பூ⁴ர்யாவேஶயந்தீம் .. 3..
மயா ஸோ அன்னமத்தி யோ விபஶ்யதி
ய꞉ ப்ராணிதி ய ஈம்ʼ ஶ்ருʼணோத்யுக்தம் .
அமந்தவோ மாம்ʼ த உபக்ஷியந்தி
ஶ்ருதி⁴ ஶ்ருத ஶ்ரத்³தி⁴வம்ʼ தே வதா³மி .. 4..
அஹமேவ ஸ்வயமித³ம்ʼ வதா³மி ஜுஷ்டம்ʼ
தே³வேபி⁴ருத மானுஷேபி⁴꞉ .
யம்ʼ காமயே தம்ʼ தமுக்³ரம்ʼ க்ருʼணோமி
தம்ʼ ப்³ரஹ்மாணம்ʼ தம்ருʼஷிம்ʼ தம்ʼ ஸுமேதா⁴ம் .. 5..
அஹம்ʼ ருத்³ராய த⁴னுரா தனோமி
ப்³ரஹ்மத்³விஷே ஶரவே ஹந்தவா உ .
அஹம்ʼ ஜனாய ஸமத³ம்ʼ க்ருʼணோம்யஹம்ʼ
த்³யாவாப்ருʼதி²வீ ஆ விவேஶ .. 6..
அஹம்ʼ ஸுவே பிதரமஸ்ய மூர்த⁴ன்
மம யோநிரப்ஸ்வந்த꞉ ஸமுத்³ரே .
ததோ வி திஷ்டே² பு⁴வனானு விஶ்வோ-
தாமூம்ʼ த்³யாம்ʼ வர்ஷ்மணோப ஸ்ப்ருʼஶாமி .. 7..
அஹமேவ வாத இவ ப்ர வாம்யா-
ரப⁴மாணா பு⁴வனானி விஶ்வா .
பரோ தி³வா பர ஏனா ப்ருʼதி²வ்யை-
தாவதீ மஹினா ஸம்ʼ ப³பூ⁴வ .. 8..
.. இதி ருʼக்³வேதோ³க்தம்ʼ தே³வீஸூக்தம்ʼ ஸமாப்தம் ..

Back to Topics

Pradhanika Rahasyam

ப்ராதா⁴நிக ரஹஸ்யம்

ராஜோவாச ।
ப⁴க³வந்நவதாரா மே சண்டி³காயாஸ்த்வயோதி³தா꞉ ।
ஏதேஷாம் ப்ரக்ருதிம் ப்³ரஹ்மந் ப்ரதா⁴நம் வக்துமர்ஹஸி ॥ 1 ॥
ஆராத்⁴யம் யந்மயா தே³வ்யா꞉ ஸ்வரூபம் யேந ச த்³விஜ ।
விதி⁴நா ப்³ரூஹி ஸகலம் யதா²வத்ப்ரணதஸ்ய மே ॥ 2 ॥
ருஷிருவாச ।
இத³ம் ரஹஸ்யம் பரமமநாக்²யேயம் ப்ரசக்ஷதே ।
ப⁴க்தோ(அ)ஸீதி ந மே கிஞ்சித்தவாவாச்யம் நராதி⁴ப ॥ 3 ॥
ஸர்வஸ்யாத்³யா மஹாலக்ஷ்மீஸ்த்ரிகு³ணா பரமேஶ்வரீ ।
லக்ஷ்யாலக்ஷ்யஸ்வரூபா ஸா வ்யாப்ய க்ருத்ஸ்நம் வ்யவஸ்தி²தா ॥ 4 ॥
மாதுலுங்க³ம் க³தா³ம் கே²டம் பாநபாத்ரம் ச பி³ப்⁴ரதீ ।
நாக³ம் லிங்க³ம் ச யோநிம் ச பி³ப்⁴ரதீ ந்ருப மூர்த⁴நி ॥ 5 ॥
தப்தகாஞ்சநவர்ணாபா⁴ தப்தகாஞ்சநபூ⁴ஷணா ।
ஶூந்யம் தத³கி²லம் ஸ்வேந பூரயாமாஸ தேஜஸா ॥ 6 ॥
ஶூந்யம் தத³கி²லம் லோகம் விலோக்ய பரமேஶ்வரீ ।
ப³பா⁴ர பரமம் ரூபம் தமஸா கேவலேந ஹி ॥ 7 ॥
ஸா பி⁴ந்நாஞ்ஜநஸங்காஶா த³ம்ஷ்ட்ராங்கிதவராநநா ।
விஶாலலோசநா நாரீ ப³பூ⁴வ தநுமத்⁴யமா ॥ 8 ॥
க²ட்³க³பாத்ரஶிர꞉கே²டைரலங்க்ருதசதுர்பு⁴ஜா ।
கப³ந்த⁴ஹாரம் ஶிரஸா பி³ப்⁴ராணா ஹி ஶிர꞉ஸ்ரஜம் ॥ 9 ॥
ஸா ப்ரோவாச மஹாலக்ஷ்மீம் தாமஸீ ப்ரமதோ³த்தமா ।
நாம கர்ம ச மே மாதர்தே³ஹி துப்⁴யம் நமோ நம꞉ ॥ 10 ॥
தாம் ப்ரோவாச மஹாலக்ஷ்மீஸ்தாமஸீம் ப்ரமதோ³த்தமாம் ।
த³தா³மி தவ நாமாநி யாநி கர்மாணி தாநி தே ॥ 11 ॥
மஹாமாயா மஹாகாலீ மஹாமாரீ க்ஷுதா⁴ த்ருஷா ।
நித்³ரா த்ருஷ்ணா சைகவீரா காலராத்ரிர்து³ரத்யயா ॥ 12 ॥
இமாநி தவ நாமாநி ப்ரதிபாத்³யாநி கர்மபி⁴꞉ ।
ஏபி⁴꞉ கர்மாணி தே ஜ்ஞாத்வா யோ(அ)தீ⁴தே ஸோ(அ)ஶ்நுதே ஸுக²ம் ॥ 13 ॥
தாமித்யுக்த்வா மஹாலக்ஷ்மீ꞉ ஸ்வரூபமபரம் ந்ருப ।
ஸத்த்வாக்²யேநாதிஶுத்³தே⁴ந கு³ணேநேந்து³ப்ரப⁴ம் த³தௌ⁴ ॥ 14 ॥
அக்ஷமாலாங்குஶத⁴ரா வீணாபுஸ்தகதா⁴ரிணீ ।
ஸா ப³பூ⁴வ வரா நாரீ நாமாந்யஸ்யை ச ஸா த³தௌ³ ॥ 15 ॥
மஹாவித்³யா மஹாவாணீ பா⁴ரதீ வாக் ஸரஸ்வதீ ।
ஆர்யா ப்³ராஹ்மீ காமதே⁴நுர்வேத³க³ர்பா⁴ ச தீ⁴ஶ்வரீ ॥ 16 ॥ [ஸுரேஶ்வரீ]
அதோ²வாச மஹாலக்ஷ்மீர்மஹாகாலீம் ஸரஸ்வதீம் ।
யுவாம் ஜநயதாம் தே³வ்யௌ மிது²நே ஸ்வாநுரூபத꞉ ॥ 17 ॥
இத்யுக்த்வா தே மஹாலக்ஷ்மீ꞉ ஸஸர்ஜ மிது²நம் ஸ்வயம் ।
ஹிரண்யக³ர்பௌ⁴ ருசிரௌ ஸ்த்ரீபும்ஸௌ கமலாஸநௌ ॥ 18 ॥
ப்³ரஹ்மந் விதே⁴ விரிஞ்சேதி தா⁴தரித்யாஹ தம் நரம் ।
ஶ்ரீ꞉ பத்³மே கமலே லக்ஷ்மீத்யாஹ மாதா ச தாம் ஸ்த்ரியம் ॥ 19 ॥
மஹாகாலீ பா⁴ரதீ ச மிது²நே ஸ்ருஜத꞉ ஸஹ ।
ஏதயோரபி ரூபாணி நாமாநி ச வதா³மி தே ॥ 20 ॥
நீலகண்ட²ம் ரக்தபா³ஹும் ஶ்வேதாங்க³ம் சந்த்³ரஶேக²ரம் ।
ஜநயாமாஸ புருஷம் மஹாகாலீ ஸிதாம் ஸ்த்ரியம் ॥ 21 ॥
ஸ ருத்³ர꞉ ஶங்கர꞉ ஸ்தா²ணு꞉ கபர்தீ³ ச த்ரிலோசந꞉ ।
த்ரயீ வித்³யா காமதே⁴நு꞉ ஸா ஸ்த்ரீ பா⁴ஷாக்ஷரா ஸ்வரா ॥ 22 ॥
ஸரஸ்வதீ ஸ்த்ரியம் கௌ³ரீம் க்ருஷ்ணம் ச புருஷம் ந்ருப ।
ஜநயாமாஸ நாமாநி தயோரபி வதா³மி தே ॥ 23 ॥
விஷ்ணு꞉ க்ருஷ்ணோ ஹ்ருஷீகேஶோ வாஸுதே³வோ ஜநார்த³ந꞉ ।
உமா கௌ³ரீ ஸதீ சண்டீ³ ஸுந்த³ரீ ஸுப⁴கா³ ஶிவா ॥ 24 ॥
ஏவம் யுவதய꞉ ஸத்³ய꞉ புருஷத்வம் ப்ரபேதி³ரே ।
சக்ஷுஷ்மந்தோ நு பஶ்யந்தி நேதரே(அ)தத்³விதோ³ ஜநா꞉ ॥ 25 ॥
ப்³ரஹ்மணே ப்ரத³தௌ³ பத்நீம் மஹாலக்ஷ்மீர்ந்ருப த்ரயீம் ।
ருத்³ராய கௌ³ரீம் வரதா³ம் வாஸுதே³வாய ச ஶ்ரியம் ॥ 26 ॥
ஸ்வரயா ஸஹ ஸம்பூ⁴ய விரிஞ்சோ(அ)ண்ட³மஜீஜநத் ।
பி³பே⁴த³ ப⁴க³வாந் ருத்³ரஸ்தத்³கௌ³ர்யா ஸஹ வீர்யவாந் ॥ 27 ॥
அண்ட³மத்⁴யே ப்ரதா⁴நாதி³ கார்யஜாதமபூ⁴ந்ந்ருப ।
மஹாபூ⁴தாத்மகம் ஸர்வம் ஜக³த்ஸ்தா²வரஜங்க³மம் ॥ 28 ॥
புபோஷ பாலயாமாஸ தல்லக்ஷ்ம்யா ஸஹ கேஶவ꞉ ।
ஸஞ்ஜஹார ஜக³த்ஸர்வம் ஸஹ கௌ³ர்யா மஹேஶ்வர꞉ ॥ 29 ॥
மஹாலக்ஷ்மீர்மஹாராஜ ஸர்வஸத்த்வமயீஶ்வரீ ।
நிராகாரா ச ஸாகாரா ஸைவ நாநாபி⁴தா⁴நப்⁴ருத் ॥ 30 ॥
நாமாந்தரைர்நிரூப்யைஷா நாம்நா நாந்யேந கேநசித் ॥ 31 ॥
இதி ப்ராதா⁴நிகம் ரஹஸ்யம் ஸம்பூர்ணம் ।

Back to Topics

Vaikruthika Rahasyam

॥ வைக்ருதிக ரஹஸ்யம் ॥

ருஷிருவாச ।
ஓத்ரிகு³ணா தாமஸீ தே³வீ ஸாத்த்விகீ யா த்ரிதோ⁴தி³தா ।
ஸா ஶர்வா சண்டி³கா து³ர்கா³ ப⁴த்³ரா ப⁴க³வதீர்யதே ॥ 1 ॥
யோக³நித்³ரா ஹரேருக்தா மஹாகாலீ தமோகு³ணா ।
மது⁴கைடப⁴நாஶார்த²ம் யாம் துஷ்டாவாம்பு³ஜாஸந꞉ ॥ 2 ॥
த³ஶவக்த்ரா த³ஶபு⁴ஜா த³ஶபாதா³ஞ்ஜநப்ரபா⁴ ।
விஶாலயா ராஜமாநா த்ரிம்ஶல்லோசநமாலயா ॥ 3 ॥
ஸ்பு²ரத்³த³ஶநத³ம்ஷ்ட்ரா ஸா பீ⁴மரூபா(அ)பி பூ⁴மிப ।
ரூபஸௌபா⁴க்³யகாந்தீநாம் ஸா ப்ரதிஷ்டா² மஹாஶ்ரிய꞉ ॥ 4 ॥
க²ட்³க³பா³ணக³தா³ஶூலசக்ரஶங்க²பு⁴ஶுண்டி³ப்⁴ருத் ।
பரிக⁴ம் கார்முகம் ஶீர்ஷம் நிஶ்ச்யோதத்³ருதி⁴ரம் த³தௌ⁴ ॥ 5 ॥
ஏஷா ஸா வைஷ்ணவீ மாயா மஹாகாலீ து³ரத்யயா ।
ஆராதி⁴தா வஶீகுர்யாத்பூஜாகர்துஶ்சராசரம் ॥ 6 ॥
ஸர்வதே³வஶரீரேப்⁴யோ யா(ஆ)விர்பூ⁴தா(அ)மிதப்ரபா⁴ ।
த்ரிகு³ணா ஸா மஹாலக்ஷ்மீ꞉ ஸாக்ஷாந்மஹிஷமர்தி³நீ ॥ 7 ॥
ஶ்வேதாநநா நீலபு⁴ஜா ஸுஶ்வேதஸ்தநமண்ட³லா ।
ரக்தமத்⁴யா ரக்தபாதா³ நீலஜங்கோ⁴ருருந்மதா³ ॥ 8 ॥
ஸுசித்ரஜக⁴நா சித்ரமால்யாம்ப³ரவிபூ⁴ஷணா ।
சித்ராநுலேபநா காந்திரூபஸௌபா⁴க்³யஶாலிநீ ॥ 9 ॥
அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜா பூஜ்யா ஸா ஸஹஸ்ரபு⁴ஜா ஸதீ ।
ஆயுதா⁴ந்யத்ர வக்ஷ்யந்தே த³க்ஷிணாத⁴꞉கரக்ரமாத் ॥ 10 ॥
அக்ஷமாலா ச கமலம் பா³ணோ(அ)ஸி꞉ குலிஶம் க³தா³ ।
சக்ரம் த்ரிஶூலம் பரஶு꞉ ஶங்கோ² க⁴ண்டா ச பாஶக꞉ ॥ 11 ॥
ஶக்திர்த³ண்ட³ஶ்சர்ம சாபம் பாநபாத்ரம் கமண்ட³லு꞉ ।
அலங்க்ருதபு⁴ஜாமேபி⁴ராயுதை⁴꞉ கமலாஸநாம் ॥ 12 ॥
ஸர்வதே³வமயீமீஶாம் மஹாலக்ஷ்மீமிமாம் ந்ருப ।
பூஜயேத்ஸர்வலோகாநாம் ஸ தே³வாநாம் ப்ரபு⁴ர்ப⁴வேத் ॥ 13 ॥
கௌ³ரீதே³ஹாத்ஸமுத்³பூ⁴தா யா ஸத்த்வைககு³ணாஶ்ரயா ।
ஸாக்ஷாத்ஸரஸ்வதீ ப்ரோக்தா ஶும்பா⁴ஸுரநிப³ர்ஹிணீ ॥ 14 ॥
த³தௌ⁴ சாஷ்டபு⁴ஜா பா³ணமுஸலே ஶூலசக்ரப்⁴ருத் ।
ஶங்க²ம் க⁴ண்டாம் லாங்க³லம் ச கார்முகம் வஸுதா⁴தி⁴ப ॥ 15 ॥
ஏஷா ஸம்பூஜிதா ப⁴க்த்யா ஸர்வஜ்ஞத்வம் ப்ரயச்ச²தி ।
நிஶும்ப⁴மதி²நீ தே³வீ ஶும்பா⁴ஸுரநிப³ர்ஹிணீ ॥ 16 ॥
இத்யுக்தாநி ஸ்வரூபாணி மூர்தீநாம் தவ பார்தி²வ ।
உபாஸநம் ஜக³ந்மாது꞉ ப்ருத²கா³ஸாம் நிஶாமய ॥ 17 ॥
மஹாலக்ஷ்மீர்யதா³ பூஜ்யா மஹாகாலீ ஸரஸ்வதீ ।
த³க்ஷிணோத்தரயோ꞉ பூஜ்யே ப்ருஷ்ட²தோ மிது²நத்ரயம் ॥ 18 ॥
விரஞ்சி꞉ ஸ்வரயா மத்⁴யே ருத்³ரோ கௌ³ர்யா ச த³க்ஷிணே ।
வாமே லக்ஷ்ம்யா ஹ்ருஷீகேஶ꞉ புரதோ தே³வதாத்ரயம் ॥ 19 ॥
அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜா மத்⁴யே வாமே சாஸ்யா த³ஶாநநா ।
த³க்ஷிணே(அ)ஷ்டபு⁴ஜா லக்ஷ்மீர்மஹதீதி ஸமர்சயேத் ॥ 20 ॥
அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜா சைஷா யதா³ பூஜ்யா நராதி⁴ப ।
த³ஶாநநா சாஷ்டபு⁴ஜா த³க்ஷிணோத்தரயோஸ்ததா³ ॥ 21 ॥
காலம்ருத்யூ ச ஸம்பூஜ்யௌ ஸர்வாரிஷ்டப்ரஶாந்தயே ।
யதா³ சாஷ்டபு⁴ஜா பூஜ்யா ஶும்பா⁴ஸுரநிப³ர்ஹிணீ ॥ 22 ॥
நவாஸ்யா꞉ ஶக்தய꞉ பூஜ்யாஸ்ததா³ ருத்³ரவிநாயகௌ ।
நமோ தே³வ்யா இதி ஸ்தோத்ரைர்மஹாலக்ஷ்மீம் ஸமர்சயேத் ॥ 23 ॥
அவதாரத்ரயார்சாயாம் ஸ்தோத்ரமந்த்ராஸ்ததா³ஶ்ரயா꞉ ।
அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜா சைஷா பூஜ்யா மஹிஷமர்தி³நீ ॥ 24 ॥
மஹாலக்ஷ்மீர்மஹாகாலீ ஸைவ ப்ரோக்தா ஸரஸ்வதீ ।
ஈஶ்வரீ புண்யபாபாநாம் ஸர்வலோகமஹேஶ்வரீ ॥ 25 ॥
மஹிஷாந்தகரீ யேந பூஜிதா ஸ ஜக³த்ப்ரபு⁴꞉ ।
பூஜயேஜ்ஜக³தாம் தா⁴த்ரீம் சண்டி³காம் ப⁴க்தவத்ஸலாம் ॥ 26 ॥
அர்க்⁴யாதி³பி⁴ரலங்காரைர்க³ந்த⁴புஷ்பைஸ்ததா²க்ஷதை꞉ ।
தூ⁴பைர்தீ³பைஶ்ச நைவேத்³யைர்நாநாப⁴க்ஷ்யஸமந்விதை꞉ ॥ 27 ॥
ருதி⁴ராக்தேந ப³லிநா மாம்ஸேந ஸுரயா ந்ருப ।
ப³லிமாம்ஸாதி³பூஜேயம் விப்ரவர்ஜ்யா மயேரிதா ॥ 28 ॥
தேஷாம் கில ஸுராமாம்ஸைர்நோக்தா பூஜா ந்ருப க்வசித் ।
ப்ரணாமாசமநீயேந சந்த³நேந ஸுக³ந்தி⁴நா ॥ 29 ॥
ஸகர்பூரைஶ்ச தாம்பூ³லைர்ப⁴க்திபா⁴வஸமந்விதை꞉ ।
வாமபா⁴கே³(அ)க்³ரதோ தே³வ்யாஶ்சி²ந்நஶீர்ஷம் மஹாஸுரம் ॥ 30 ॥
பூஜயேந்மஹிஷம் யேந ப்ராப்தம் ஸாயுஜ்யமீஶயா ।
த³க்ஷிணே புரத꞉ ஸிம்ஹம் ஸமக்³ரம் த⁴ர்மமீஶ்வரம் ॥ 31 ॥
வாஹநம் பூஜயேத்³தே³வ்யா த்⁴ருதம் யேந சராசரம் ।
குர்யாச்ச ஸ்தவநம் தீ⁴மாம்ஸ்தஸ்யா ஏகாக்³ரமாநஸ꞉ ॥ 32 ॥
தத꞉ க்ருதாஞ்ஜலிர்பூ⁴த்வா ஸ்துவீத சரிதைரிமை꞉ ।
ஏகேந வா மத்⁴யமேந நைகேநேதரயோரிஹ ॥ 33 ॥
சரிதார்த⁴ம் து ந ஜபேஜ்ஜபஞ்சி²த்³ரமவாப்நுயாத் ।
ப்ரத³க்ஷிணாநமஸ்காராந் க்ருத்வா மூர்த்⁴நி க்ருதாஞ்ஜலி꞉ ॥ 34 ॥
க்ஷமாபயேஜ்ஜக³த்³தா⁴த்ரீம் முஹுர்முஹுரதந்த்³ரித꞉ ।
ப்ரதிஶ்லோகம் ச ஜுஹுயாத்பாயஸம் திலஸர்பிஷா ॥ 35 ॥
ஜுஹுயாத்ஸ்தோத்ரமந்த்ரைர்வா சண்டி³காயை ஶுப⁴ம் ஹவி꞉ ।
பூ⁴யோ நாமபதை³ர்தே³வீம் பூஜயேத்ஸுஸமாஹித꞉ ॥ 36 ॥
ப்ரயத꞉ ப்ராஞ்ஜலி꞉ ப்ரஹ்வ꞉ ப்ரணம்யாரோப்ய சாத்மநி ।
ஸுசிரம் பா⁴வயேதீ³ஶாம் சண்டி³காம் தந்மயோ ப⁴வேத் ॥ 37 ॥
ஏவம் ய꞉ பூஜயேத்³ப⁴க்த்யா ப்ரத்யஹம் பரமேஶ்வரீம் ।
பு⁴க்த்வா போ⁴கா³ந் யதா²காமம் தே³வீஸாயுஜ்யமாப்நுயாத் ॥ 38 ॥
யோ ந பூஜயதே நித்யம் சண்டி³காம் ப⁴க்தவத்ஸலாம் ।
ப⁴ஸ்மீக்ருத்யாஸ்ய புண்யாநி நிர்த³ஹேத்பரமேஶ்வரீ ॥ 39 ॥
தஸ்மாத்பூஜய பூ⁴பால ஸர்வலோகமஹேஶ்வரீம் ।
யதோ²க்தேந விதா⁴நேந சண்டி³காம் ஸுக²மாப்ஸ்யஸி ॥ 40 ॥
இதி வைக்ருதிகம் ரஹஸ்யம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Back to Topics

Murthy Rahasyam

॥ மூர்த்தி ரஹஸ்யம் ॥

ருஷிருவாச ।
ஓம் நந்தா³ ப⁴க³வதீ நாம யா ப⁴விஷ்யதி நந்த³ஜா ।
ஸ்துதா ஸா பூஜிதா ப⁴க்த்யா வஶீகுர்யாஜ்ஜக³த்த்ரயம் ॥ 1 ॥
கநகோத்தமகாந்தி꞉ ஸா ஸுகாந்திகநகாம்ப³ரா ।
தே³வீ கநகவர்ணாபா⁴ கநகோத்தமபூ⁴ஷணா ॥ 2 ॥
கமலாங்குஶபாஶாப்³ஜைரலங்க்ருதசதுர்பு⁴ஜா ।
இந்தி³ரா கமலா லக்ஷ்மீ꞉ ஸா ஶ்ரீ ருக்மாம்பு³ஜாஸநா ॥ 3 ॥
யா ரக்தத³ந்திகா நாம தே³வீ ப்ரோக்தா மயாநக⁴ ।
தஸ்யா꞉ ஸ்வரூபம் வக்ஷ்யாமி ஶ்ருணு ஸர்வப⁴யாபஹம் ॥ 4 ॥
ரக்தாம்ப³ரா ரக்தவர்ணா ரக்தஸர்வாங்க³பூ⁴ஷணா ।
ரக்தாயுதா⁴ ரக்தநேத்ரா ரக்தகேஶாதிபீ⁴ஷணா ॥ 5 ॥
ரக்ததீக்ஷ்ணநகா² ரக்தத³ஶநா ரக்தத³ந்திகா ।
பதிம் நாரீவாநுரக்தா தே³வீ ப⁴க்தம் ப⁴ஜேஜ்ஜநம் ॥ 6 ॥
வஸுதே⁴வ விஶாலா ஸா ஸுமேருயுக³லஸ்தநீ ।
தீ³ர்கௌ⁴ லம்பா³வதிஸ்தூ²லௌ தாவதீவ மநோஹரௌ ॥ 7 ॥
கர்கஶாவதிகாந்தௌ தௌ ஸர்வாநந்த³பயோநிதீ⁴ ।
ப⁴க்தாந் ஸம்பாயயேத்³தே³வீ ஸர்வகாமது³கௌ⁴ ஸ்தநௌ ॥ 8 ॥
க²ட்³க³ம் பாத்ரம் ச முஸலம் லாங்க³லம் ச பி³ப⁴ர்தி ஸா ।
ஆக்²யாதா ரக்தசாமுண்டா³ தே³வீ யோகே³ஶ்வரீதி ச ॥ 9 ॥
அநயா வ்யாப்தமகி²லம் ஜக³த்ஸ்தா²வரஜங்க³மம் ।
இமாம் ய꞉ பூஜயேத்³ப⁴க்த்யா ஸ வ்யாப்நோதி சராசரம் ॥ 10 ॥
[பு⁴க்த்வா போ⁴கா³ந் யதா²காமம் தே³வீஸாயுஜ்யமாப்நுயாத் ।] அதீ⁴தே
ய இமம் நித்யம் ரக்தத³ந்த்யா வபு꞉ஸ்தவம் ।
தம் ஸா பரிசரேத்³தே³வீ பதிம் ப்ரியமிவாங்க³நா ॥ 11 ॥
ஶாகம்ப⁴ரீ நீலவர்ணா நீலோத்பலவிலோசநா ।
க³ம்பீ⁴ரநாபி⁴ஸ்த்ரிவலீவிபூ⁴ஷிததநூத³ரீ ॥ 12 ॥
ஸுகர்கஶஸமோத்துங்க³வ்ருத்தபீநக⁴நஸ்தநீ ।
முஷ்டிம் ஶிலீமுகா²பூர்ணம் கமலம் கமலாலயா ॥ 13 ॥
புஷ்பபல்லவமூலாதி³ப²லாட்⁴யம் ஶாகஸஞ்சயம் ।
காம்யாநந்தரஸைர்யுக்தம் க்ஷுத்த்ருண்ம்ருத்யுப⁴யாபஹம் ॥ 14 ॥
கார்முகம் ச ஸ்பு²ரத்காந்தி பி³ப்⁴ரதீ பரமேஶ்வரீ ।
ஶாகம்ப⁴ரீ ஶதாக்ஷீ ஸா ஸைவ து³ர்கா³ ப்ரகீர்திதா ॥ 15 ॥
விஶோகா து³ஷ்டத³மநீ ஶமநீ து³ரிதாபதா³ம் ।
உமா கௌ³ரீ ஸதீ சண்டீ³ காலிகா ஸா ச பார்வதீ ॥ 16 ॥
ஶாகம்ப⁴ரீம் ஸ்துவந் த்⁴யாயந் ஜபந் ஸம்பூஜயந்நமந் ।
அக்ஷய்யமஶ்நுதே ஶீக்⁴ரமந்நபாநாம்ருதம் ப²லம் ॥ 17 ॥
பீ⁴மாபி நீலவர்ணா ஸா த³ம்ஷ்ட்ராத³ஶநபா⁴ஸுரா ।
விஶாலலோசநா நாரீ வ்ருத்தபீநபயோத⁴ரா ॥ 18 ॥
சந்த்³ரஹாஸம் ச ட³மரும் ஶிர꞉பாத்ரம் ச பி³ப்⁴ரதீ ।
ஏகவீரா காலராத்ரி꞉ ஸைவோக்தா காமதா³ ஸ்துதா ॥ 19 ॥
தேஜோமண்ட³லது³ர்த⁴ர்ஷா ப்⁴ராமரீ சித்ரகாந்திப்⁴ருத் ।
சித்ராநுலேபநா தே³வீ சித்ராப⁴ரணபூ⁴ஷிதா ॥ 20 ॥
சித்ரப்⁴ரமரபாணி꞉ ஸா மஹாமாரீதி கீ³யதே ।
இத்யேதா மூர்தயோ தே³வ்யா யா꞉ க்²யாதா வஸுதா⁴தி⁴ப ॥ 21 ॥
ஜக³ந்மாதுஶ்சண்டி³காயா꞉ கீர்திதா꞉ காமதே⁴நவ꞉ ।
இத³ம் ரஹஸ்யம் பரமம் ந வாச்யம் கஸ்யசித்த்வயா ॥ 22 ॥
வ்யாக்²யாநம் தி³வ்யமூர்தீநாமபீ⁴ஷ்டப²லதா³யகம் ।
தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்நேந தே³வீம் ஜப நிரந்தரம் ॥ 23 ॥
ஸப்தஜந்மார்ஜிதைர்கோ⁴ரைர்ப்³ரஹ்மஹத்யாஸமைரபி ।
பாட²மாத்ரேண மந்த்ராணாம் முச்யதே ஸர்வகில்பி³ஷை꞉ ॥ 24 ॥
தே³வ்யா த்⁴யாநம் மயா க்²யாதம் கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரம் மஹத் ।
தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்நேந ஸர்வகாமப²லப்ரத³ம் ॥ 25 ॥
ஏதஸ்யாஸ்த்வம் ப்ரஸாதே³ந ஸர்வமாந்யோ ப⁴விஷ்யஸி ।
ஸர்வரூபமயீ தே³வீ ஸர்வம் தே³வீமயம் ஜக³த் ।
அதோ(அ)ஹம் விஶ்வரூபாம் தாம் நமாமி பரமேஶ்வரீம் ॥ 26 ॥
இதி மூர்த்திரஹஸ்யம் ஸம்பூர்ணம் ।

Back to Topics

Durga Suktam

து³ர்கா³ஸூக்தம்

அத² து³ர்கா³ ஸூக்தம்
ௐ ஜாதவேத³ஸே ஸுனவாம ஸோம மராதீயதோ நித³ஹாதி வேத³꞉ .
ஸ ந꞉ பர்ஷத³தி து³ர்கா³ணி விஶ்வா நாவேவ ஸிந்து⁴ம்ʼ து³ரிதா(அ)த்யக்³னி꞉ .. 1..
தாமக்³நிவர்ணாம்ʼ தபஸா ஜ்வலந்தீம்ʼ வைரோசனீம்ʼ
கர்மப²லேஷு ஜுஷ்டாம் . து³ர்கா³ம்ʼ தே³வீꣳ ஶரணமஹம்ʼ
ப்ரபத்³யே ஸுதரஸி தரஸே நம꞉ .. 2..
அக்³னே த்வம்ʼ பாரயா நவ்யோ அஸ்மாந்த்²ஸ்வஸ்திபி⁴ரதி து³ர்கா³ணி விஶ்வா .
பூஶ்ச ப்ருʼத்²வீ ப³ஹுலா ந உர்வீ ப⁴வா தோகாய தனயாய ஶம்ʼயோ꞉ .. 3..

விஶ்வானி நோ து³ர்க³ஹா ஜாதவேத³꞉ ஸிந்து⁴ன்ன நாவா து³ரிதா(அ)திபர்ஷி .
அக்³னே அத்ரிவன்மனஸா க்³ருʼணானோ(அ)ஸ்மாகம்ʼ போ³த்⁴யவிதா தனூனாம் .. 4..

ப்ருʼதனா ஜிதꣳ ஸஹமானமுக்³ரமக்³னிꣳ ஹுவேம பரமாத்²ஸத⁴ஸ்தா²த் .
ஸ ந꞉ பர்ஷத³தி து³ர்கா³ணி விஶ்வா க்ஷாமத்³தே³வோ அதி து³ரிதாத்யக்³னி꞉ .. 5..

ப்ரத்னோஷி கமீட்³யோ அத்⁴வரேஷு ஸனாச்ச ஹோதா நவ்யஶ்ச ஸத்²ஸி .
ஸ்வாஞ்சாக்³னே தனுவம்ʼ பிப்ரயஸ்வாஸ்மப்⁴யம்ʼ ச ஸௌப⁴க³மாயஜஸ்வ .. 6..

கோ³பி⁴ர்ஜுஷ்டமயுஜோ நிஷிக்தந்தவேந்த்³ர விஷ்ணோரனுஸஞ்சரேம .
நாகஸ்ய ப்ருʼஷ்ட²மபி⁴ ஸம்ʼவஸானோ வைஷ்ணவீம்ʼ லோக இஹ மாத³யந்தாம் .. 7..

ௐ காத்யாயனாய வித்³மஹே கன்யகுமாரி தீ⁴மஹி . தன்னோ து³ர்கி³꞉ ப்ரசோத³யாத் ..
ௐ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ..

Back to Topics

Kunjika Stotram

குஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரம்

அத²வா ஸித்³த⁴குஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரம்
ஶ்ரீ க³ணேஶாய நம꞉ .
ௐ அஸ்ய ஶ்ரீகுஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய ஸதா³ஶிவ ருʼஷி꞉, அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉,
ஶ்ரீத்ரிகு³ணாத்மிகா தே³வதா, ௐ ஐம்ʼ பீ³ஜம்ʼ, ௐ ஹ்ரீம்ʼ ஶக்தி꞉, ௐ க்லீம்ʼ கீலகம்,
மம ஸர்வாபீ⁴ஷ்டஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ .
ஶிவ உவாச .
ஶ்ருʼணு தே³வி ப்ரவக்ஷ்யாமி குஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரமுத்தமம் .
யேன மந்த்ரப்ரபா⁴வேண சண்டீ³ஜாப꞉ ஶுபோ⁴ ப⁴வேத் .. 1..
ந கவசம்ʼ நார்க³லாஸ்தோத்ரம்ʼ கீலகம்ʼ ந ரஹஸ்யகம் .
ந ஸூக்தம்ʼ நாபி த்⁴யானம்ʼ ச ந ந்யாஸோ ந ச வார்சனம் .. 2..
குஞ்ஜிகாபாட²மாத்ரேண து³ர்கா³பாட²ப²லம்ʼ லபே⁴த் .
அதி கு³ஹ்யதரம்ʼ தே³வி தே³வாநாமபி து³ர்லப⁴ம் .. 3..
கோ³பனீயம்ʼ ப்ரயத்னேன ஸ்வயோநிரிவ பார்வதி .
மாரணம்ʼ மோஹனம்ʼ வஶ்யம்ʼ ஸ்தம்ப⁴னோச்சாடநாதி³கம் .
பாட²மாத்ரேண ஸம்ʼஸித்³த்⁴யேத் குஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரமுத்தமம் .. 4..
அத² மந்த்ர꞉ .
ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ சாமுண்டா³யை விச்சே .
ௐ க்³லௌம்ʼ ஹும்ʼ க்லீம்ʼ ஜூம்ʼ ஸ꞉ ஜ்வாலய ஜ்வாலய ஜ்வல ஜ்வல ப்ரஜ்வல ப்ரஜ்வல
ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ சாமுண்டா³யை விச்சே ஜ்வல ஹம்ʼ ஸம்ʼ லம்ʼ க்ஷம்ʼ ப²ட் ஸ்வாஹா .. 5..
இதி மந்த்ர꞉ .
var ஶ்ரூம்ˮ ஶ்ரூம்ˮ ஶ்ரூம்ˮ ஶம்ʼ ப²ட் ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ ஜ்வல உஜ்ஜ்வல ப்ரஜ்வல
ஹ்ரீம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ ஸ்ராவய ஸ்ராவய ஶாபம்ʼ நாஶய நாஶய
ஶ்ரீம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ ஜூம்ʼ ஸ꞉ ஸ்ராவய ஆத³ய ஸ்வாஹா .
ௐ ஶ்லீம்ʼ ஹூம்ˮ க்லீம்ʼ க்³லாம்ʼ ஜூம்ʼ ஸ꞉ ஜ்வல உஜ்ஜ்வல மந்த்ரம்ʼ
ப்ரஜ்வல ஹம்ʼ ஸம்ʼ லம்ʼ க்ஷம்ʼ ப²ட் ஸ்வாஹா .
நமஸ்தே ருத்³ரரூபிண்யை நமஸ்தே மது⁴மர்தி³னி .
நம꞉ கைடப⁴ஹாரிண்யை நமஸ்தே மஹிஷார்தி³னி .. 6..
நமஸ்தே ஶும்ப⁴ஹந்த்ர்யை ச நிஶும்பா⁴ஸுரகா⁴தினி .
ஜாக்³ரதம்ʼ ஹி மஹாதே³வி ஜபம்ʼ ஸித்³த⁴ம்ʼ குரூஷ்வ மே .. 7..
ஐங்காரீ ஸ்ருʼஷ்டிரூபாயை ஹ்ரீங்காரீ ப்ரதிபாலிகா .
க்லீங்காரீ காமரூபிண்யை பீ³ஜரூபே நமோ(அ)ஸ்து தே .. 8..
சாமுண்டா³ சண்ட³கா⁴தீ ச யைகாரீ வரதா³யினீ .
விச்சே சாப⁴யதா³ நித்யம்ʼ நமஸ்தே மந்த்ரரூபிணி .. 9..
தா⁴ம்ʼ தீ⁴ம்ʼ தூ⁴ம்ʼ தூ⁴ர்ஜடே꞉ பத்னீ வாம்ʼ வீம்ʼ வூம்ʼ வாக³தீ⁴ஶ்வரீ .
க்ராம்ʼ க்ரீம்ʼ க்ரூம்ʼ குஞ்ஜிகா தே³வி ஶாம்ʼ ஶீம்ʼ ஶூம்ʼ மே ஶுப⁴ம்ʼ குரு .. 10..
காலிகா தே³வி
ஹும்ʼ ஹும்ʼ ஹுங்காரரூபிண்யை ஜம்ʼ ஜம்ʼ ஜம்ʼ ஜம்ப⁴நாதி³னீ .
ஜ்ராம்ʼ ஜ்ரீம்ʼ ஜ்ரூம்ʼ பா⁴லநாதி³னீ .
ப்⁴ராம்ʼ ப்⁴ரீம்ʼ ப்⁴ரூம்ʼ பை⁴ரவீ ப⁴த்³ரே ப⁴வான்யை தே நமோ நம꞉ .. 11..
அம்ʼ கம்ʼ சம்ʼ டம்ʼ தம்ʼ பம்ʼ யம்ʼ ஶம்ʼ வீம்ʼ து³ம்ʼ ஐம்ʼ வீம்ʼ ஹம்ʼ க்ஷம்ʼ .
தி⁴ஜாக்³ரம் தி⁴ஜாக்³ரம்ʼ த்ரோடய த்ரோடய தீ³ப்தம்ʼ குரு குரு ஸ்வாஹா .. 12..
ௐ அம்ʼ கம்ʼ சம்ʼ டம்ʼ தம்ʼ பம்ʼ ஸாம்ʼ விது³ராம்ʼ விது³ராம்ʼ விமர்த³ய விமர்த³ய
ஹ்ரீம்ʼ க்ஷாம்ʼ க்ஷீம்ʼ ஸ்ரீம்ʼ ஜீவய ஜீவய த்ரோடய த்ரோடய
ஜம்ப⁴ய ஜம்ப⁴ய தீ³பய தீ³பய மோசய மோசய
ஹூம்ʼ ப²ட் ஜ்ராம்ʼ வௌஷட் ஐம்ʼ ஹ்றீம்ʼ க்லீம்ʼ ரஞ்ஜய ரஞ்ஜய
ஸஞ்ஜய ஸஞ்ஜய கு³ஞ்ஜய கு³ஞ்ஜய ப³ந்த⁴ய ப³ந்த⁴ய
ப்⁴ராம்ʼ ப்⁴ரீம்ʼ ப்⁴ரூம்ʼ பை⁴ரவீ ப⁴த்³ரே ஸங்குச ஸங்குச
த்ரோடய த்ரோடய ம்லீம்ʼ ஸ்வாஹா .. 12..
பாம்ʼ பீம்ʼ பூம்ʼ பார்வதீ பூர்ணா கா²ம்ʼ கீ²ம்ʼ கூ²ம்ʼ கே²சரீ ததா² .
ம்லாம்ʼ ம்லீம்ʼ ம்லூம்ʼ மூலவிஸ்தீர்ணா குஞ்ஜிகாஸ்தோத்ர ஹேதவே .
ஸாம்ʼ ஸீம்ʼ ஸூம்ʼ ஸப்தஶதீ தே³வ்யா மந்த்ரஸித்³தி⁴ம்ʼ குரூஷ்வ மே .. 13..
குஞ்ஜிகாயை நமோ நம꞉ .
இத³ம்ʼ து குஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரம்ʼ மந்த்ரஜாக³ர்திஹேதவே .
அப⁴க்தே நைவ தா³தவ்யம்ʼ கோ³பிதம்ʼ ரக்ஷ பார்வதி .. 14..
யஸ்து குஞ்ஜிகயா தே³வி ஹீனாம்ʼ ஸப்தஶதீம்ʼ படே²த் .
ந தஸ்ய ஜாயதே ஸித்³தி⁴ரரண்யே ரோத³னம்ʼ யதா² .. 15..
. இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமலே கௌ³ரீதந்த்ரே ஶிவபார்வதீஸம்ʼவாதே³
குஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரம்ʼ ஸம்பூர்ணம் .
இதி ஶ்ரீ டா³மரதந்த்ரே ஈஶ்வரபார்வதீஸம்ʼவாதே³ குஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரம்ʼ ஸம்பூர்ணம் .

Back to Topics

Pushpanjali & Samarpanam

புஷ்பாஞ்ஜலி

ஸர்வஸ்வரூபே ஸர்வேஶே ஸர்வஶக்திஸமன்விதே .
ப⁴யேப்⁴யஸ்த்ராஹி நோ தே³வி து³ர்கே³ தே³வி நமோ(அ)ஸ்து தே
ஏதத்தே வத³னம்ʼ ஸௌம்யம்ʼ லோசனத்ரயபூ⁴ஷிதம் .
பாது ந꞉ ஸர்வபூ⁴தேப்⁴ய꞉ காத்யாயனி நமோ(அ)ஸ்து தே
ஜ்வாலாகராலமத்யுக்³ரமஶேஷாஸுரஸூத³னம் .
த்ரிஶூலம்ʼ பாது நோ பீ⁴தேர்ப⁴த்³ரகாலி நமோ(அ)ஸ்து தே
ஹினஸ்தி தை³த்யதேஜாம்ʼஸி ஸ்வனேனாபூர்ய யா ஜக³த் .
ஸா க⁴ண்டா பாது நோ தே³வி பாபேப்⁴யோ ந꞉ ஸுதானிவ
அஸுராஸ்ருʼக்³வஸாபங்கசர்சிதஸ்தே கரோஜ்ஜ்வல꞉ .
ஶுபா⁴ய க²ட்³கோ³ ப⁴வது சண்டி³கே த்வாம்ʼ நதா வயம்
அத² அபராத⁴க்ஷமாபணஸ்தோத்ரம்
ௐ அபராத⁴ஶதம்ʼ க்ருʼத்வா ஜக³த³ம்பே³தி சோச்சரேத் .
யாம்ʼ க³திம்ʼ ஸமவாப்னோதி ந தாம்ʼ ப்³ரஹ்மாத³ய꞉ ஸுரா꞉ .. 1..
ஸாபராதோ⁴(அ)ஸ்மி ஶரணம்ʼ ப்ராப்தஸ்த்வாம்ʼ ஜக³த³ம்பி³கே .
இதா³னீமனுகம்ப்யோ(அ)ஹம்ʼ யதே²ச்ச²ஸி ததா² குரு .. 2..
அஜ்ஞாநாத்³விஸ்ம்ருʼதேர்ப்⁴ராந்த்யா யந்ந்யூனமதி⁴கம்ʼ க்ருʼதம் .
தத்ஸர்வம்ʼ க்ஷம்யதாம்ʼ தே³வி ப்ரஸீத³ பரமேஶ்வரி .. 3..
காமேஶ்வரி ஜக³ன்மாத꞉ ஸச்சிதா³னந்த³விக்³ரஹே .
க்³ருʼஹாணார்சாமிமாம்ʼ ப்ரீத்யா ப்ரஸீத³ பரமேஶ்வரி .. 4..
ஸர்வரூபமயீ தே³வீ ஸர்வம்ʼ தே³வீமயம்ʼ ஜக³த் .
அதோ(அ)ஹம்ʼ விஶ்வரூபாம்ʼ த்வாம்ʼ நமாமி பரமேஶ்வரீம் .. 5..
யத³க்ஷரம்ʼ பரிப்⁴ரஷ்டம்ʼ மாத்ராஹீனஞ்ச யத்³ப⁴வேத் .
பூர்ணம்ʼ ப⁴வது தத் ஸர்வம்ʼ த்வத்ப்ரஸாதா³ன்மஹேஶ்வரி .. 6..
யத³த்ர பாடே² ஜக³த³ம்பி³கே மயா
விஸர்க³பி³ந்த்³வக்ஷரஹீனமீரிதம் .
தத³ஸ்து ஸம்பூர்ணதமம்ʼ ப்ரஸாத³த꞉
ஸங்கல்பஸித்³தி⁴ஶ்ச ஸதை³வ ஜாயதாம் .. 7..
யன்மாத்ராபி³ந்து³பி³ந்து³த்³விதயபத³பத³த்³வந்த்³வவர்ணாதி³ஹீனம்ʼ
ப⁴க்த்யாப⁴க்த்யானுபூர்வம்ʼ ப்ரஸப⁴க்ருʼதிவஶாத் வ்யக்தமவ்யக்தமம்ப³ .
மோஹாத³ஜ்ஞானதோ வா படி²தமபடி²தம்ʼ ஸாம்ப்ரதம்ʼ தே ஸ்தவே(அ)ஸ்மின் தத் ஸர்வம்ʼ ஸாங்க³மாஸ்தாம்ʼ ப⁴க³வதி வரதே³ த்வத்ப்ரஸாதா³த் ப்ரஸீத³ .. 8..
ப்ரஸீத³ ப⁴க³வத்யம்ப³ ப்ரஸீத³ ப⁴க்தவத்ஸலே .
ப்ரஸாத³ம்ʼ குரு மே தே³வி து³ர்கே³ தே³வி நமோ(அ)ஸ்து தே .. 9..
ஸமர்ப்பணம்
குஹ்யாதி குஹ்ய கோப்த்ரீ த்வம் க்ருஹாணாஸ்மத் க்ருதம் ஜபம்
ஸித்திர் பவது மே தேவீ த்வத் ப்ரஸாதான் மயீ ஸ்திரா

குமாரி, சுவாசினிகளுக்கு தாம்பூலம் அளித்தல்
போஜனம் செய்வித்தல் அவரவர்கள் வசதிப்படி

சுபமஸ்து

Back to Topics