Soundarya Lahari Sloka 43

 

Soundarya Lahari Sloka 43 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 43 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 43

து⁴னோது த்⁴வாந்தம்ʼ நஸ்துலிதத³லிதேந்தீ³வரவனம்ʼ

க⁴னஸ்னிக்³த⁴ஶ்லக்ஷ்ணம்ʼ சிகுரனிகுரும்ப³ம்ʼ தவ ஶிவே .

யதீ³யம்ʼ ஸௌரப்⁴யம்ʼ ஸஹஜமுபலப்³து⁴ம்ʼ ஸுமனஸோ

வஸந்த்யஸ்மின் மன்யே வலமத²னவாடீவிடபினாம்

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 43

धुनोतु ध्वान्तं नस्तुलितदलितेन्दीवरवनं

घनस्निग्धश्लक्ष्णं चिकुरनिकुरुम्बं तव शिवे ।

यदीयं सौरभ्यं सहजमुपलब्धुं सुमनसो

वसन्त्यस्मिन् मन्ये वलमथनवाटीविटपिनाम्