Soundarya Lahari Sloka 44

 

Soundarya Lahari Sloka 44 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 44 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 43

தனோது க்ஷேமம்ʼ நஸ்தவ வத³னஸௌந்த³ர்யலஹரீ-

பரீவாஹஸ்ரோத꞉ஸரணிரிவ ஸீமந்தஸரணி꞉ .

வஹந்தீ ஸிந்தூ³ரம்ʼ ப்ரப³லகப³ரீபா⁴ரதிமிர-

த்³விஷாம்ʼ ப்³ருʼந்தை³ர்ப³ந்தீ³க்ருʼதமிவ நவீனார்ககிரணம்

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 44

तनोतु क्षेमं नस्तव वदनसौन्दर्यलहरी-

परीवाहस्रोतःसरणिरिव सीमन्तसरणिः ।

वहन्ती सिन्दूरं प्रबलकबरीभारतिमिर-

द्विषां बृन्दैर्बन्दीकृतमिव नवीनार्ककिरणम्