ஶ்ரீஸூக்த (ருʼக்³வேத³)

ௐ .. ஹிரண்யவர்ணாம்ʼ ஹரிணீம்ʼ ஸுவர்ணரஜதஸ்ரஜாம் .

சந்த்³ராம்ʼ ஹிரண்மயீம்ʼ லக்ஷ்மீம்ʼ ஜாதவேதோ³ ம ஆவஹ .. 1..

 

தாம்ʼ ம ஆவஹ ஜாதவேதோ³ லக்ஷ்மீமனபகா³மினீம் .

யஸ்யாம்ʼ ஹிரண்யம்ʼ விந்தே³யம்ʼ கா³மஶ்வம்ʼ புருஷானஹம் .. 2..

 

அஶ்வபூர்வாம்ʼ ரத²மத்⁴யாம்ʼ ஹஸ்திநாத³ப்ரபோ³தி⁴னீம் .

ஶ்ரியம்ʼ தே³வீமுபஹ்வயே ஶ்ரீர்மாதே³வீர்ஜுஷதாம் .. 3..

 

காம்ʼ ஸோஸ்மிதாம்ʼ ஹிரண்யப்ராகாராமார்த்³ராம்ʼ ஜ்வலந்தீம்ʼ த்ருʼப்தாம்ʼ தர்பயந்தீம் .

பத்³மே ஸ்தி²தாம்ʼ பத்³மவர்ணாம்ʼ தாமிஹோபஹ்வயே ஶ்ரியம் .. 4..

 

சந்த்³ராம்ʼ ப்ரபா⁴ஸாம்ʼ யஶஸா ஜ்வலந்தீம்ʼ ஶ்ரியம்ʼ லோகே தே³வஜுஷ்டாமுதா³ராம் .

தாம்ʼ பத்³மினீமீம்ʼ ஶரணமஹம்ʼ ப்ரபத்³யே(அ)லக்ஷ்மீர்மே நஶ்யதாம்ʼ த்வாம்ʼ வ்ருʼணே .. 5..

 

ஆதி³த்யவர்ணே தபஸோ(அ)தி⁴ஜாதோ வனஸ்பதிஸ்தவ வ்ருʼக்ஷோ(அ)த² பி³ல்வ꞉ .

தஸ்ய ப²லானி தபஸா நுத³ந்து மாயாந்தராயாஶ்ச பா³ஹ்யா அலக்ஷ்மீ꞉ .. 6..

 

உபைது மாம்ʼ தே³வஸக²꞉ கீர்திஶ்ச மணினா ஸஹ .

ப்ராது³ர்பூ⁴தோ(அ)ஸ்மி ராஷ்ட்ரே(அ)ஸ்மின் கீர்திம்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ த³தா³து மே .. 7..

 

க்ஷுத்பிபாஸாமலாம்ʼ ஜ்யேஷ்டா²மலக்ஷ்மீம்ʼ நாஶயாம்யஹம் .

அபூ⁴திமஸம்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ ச ஸர்வாம்ʼ நிர்ணுத³ மே க்³ருʼஹாத் .. 8..

 

க³ந்த⁴த்³வாராம்ʼ து³ராத⁴ர்ஷாம்ʼ நித்யபுஷ்டாம்ʼ கரீஷிணீம் .

ஈஶ்வரீꣳ ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ தாமிஹோபஹ்வயே ஶ்ரியம் .. 9..

 

மனஸ꞉ காமமாகூதிம்ʼ வாச꞉ ஸத்யமஶீமஹி .

பஶூனாம்ʼ ரூபமன்னஸ்ய மயி ஶ்ரீ꞉ ஶ்ரயதாம்ʼ யஶ꞉ .. 10..

 

கர்த³மேன ப்ரஜாபூ⁴தா மயி ஸம்ப⁴வ கர்த³ம .

ஶ்ரியம்ʼ வாஸய மே குலே மாதரம்ʼ பத்³மமாலினீம் .. 11..

 

ஆப꞉ ஸ்ருʼஜந்து ஸ்னிக்³தா⁴னி சிக்லீத வஸ மே க்³ருʼஹே .

நி ச தே³வீம்ʼ மாதரம்ʼ ஶ்ரியம்ʼ வாஸய மே குலே .. 12..

 

ஆர்த்³ராம்ʼ புஷ்கரிணீம்ʼ புஷ்டிம்ʼ பிங்க³லாம்ʼ பத்³மமாலினீம் .

சந்த்³ராம்ʼ ஹிரண்மயீம்ʼ லக்ஷ்மீம்ʼ ஜாதவேதோ³ ம ஆவஹ .. 13..

 

ஆர்த்³ராம்ʼ ய꞉ கரிணீம்ʼ யஷ்டிம்ʼ ஸுவர்ணாம்ʼ ஹேமமாலினீம் .

ஸூர்யாம்ʼ ஹிரண்மயீம்ʼ லக்ஷ்மீம்ʼ ஜாதவேதோ³ ம ஆவஹ .. 14..

 

தாம்ʼ ம ஆவஹ ஜாதவேதோ³ லக்ஷ்மீமனபகா³மினீம் .

யஸ்யாம்ʼ ஹிரண்யம்ʼ ப்ரபூ⁴தம்ʼ கா³வோ தா³ஸ்யோ(அ)ஶ்வான்விந்தே³யம்ʼ புருஷானஹம் .. 15..

 

ய꞉ ஶுசி꞉ ப்ரயதோ பூ⁴த்வா ஜுஹுயாதா³ஜ்ய மன்வஹம் .

ஶ்ரிய꞉ பஞ்சத³ஶர்சம்ʼ ச ஶ்ரீகாம꞉ ஸததம்ʼ ஜபேத் .. 16..

 

ப²லஶ்ருதி

பத்³மானனே பத்³ம ஊரூ பத்³மாக்ஷீ பத்³மஸம்ப⁴வே .

த்வம்ʼ மாம்ʼ ப⁴ஜஸ்வ பத்³மாக்ஷீ யேன ஸௌக்²யம்ʼ லபா⁴ம்யஹம் ..

 

அஶ்வதா³யீ கோ³தா³யீ த⁴னதா³யீ மஹாத⁴னே .

த⁴னம்ʼ மே ஜுஷதாம்ʼ தே³வி ஸர்வகாமாம்ʼஶ்ச தே³ஹி மே ..

 

புத்ரபௌத்ர த⁴னம்ʼ தா⁴ன்யம்ʼ ஹஸ்த்யஶ்வாதி³க³வே ரத²ம் .

ப்ரஜானாம்ʼ ப⁴வஸி மாதா ஆயுஷ்மந்தம்ʼ கரோது மாம் ..

 

த⁴னமக்³நிர்த⁴னம்ʼ வாயுர்த⁴னம்ʼ ஸூர்யோ த⁴னம்ʼ வஸு꞉ .

த⁴னமிந்த்³ரோ ப்³ருʼஹஸ்பதிர்வருணம்ʼ த⁴நமஶ்னு தே ..

 

வைனதேய ஸோமம்ʼ பிப³ ஸோமம்ʼ பிப³து வ்ருʼத்ரஹா .

ஸோமம்ʼ த⁴னஸ்ய ஸோமினோ மஹ்யம்ʼ த³தா³து ஸோமின꞉ ..

 

ந க்ரோதோ⁴ ந ச மாத்ஸர்யம்ʼ ந லோபோ⁴ நாஶுபா⁴ மதி꞉ ..

 

ப⁴வந்தி க்ருʼதபுண்யானாம்ʼ ப⁴க்தானாம்ʼ ஶ்ரீஸூக்தம்ʼ ஜபேத்ஸதா³ ..

 

வர்ஷந்து தே விபா⁴வரி தி³வோ அப்⁴ரஸ்ய வித்³யுத꞉ .

ரோஹந்து ஸர்வபீ³ஜான்யவ ப்³ரஹ்ம த்³விஷோ ஜஹி ..

 

பத்³மப்ரியே பத்³மினி பத்³மஹஸ்தே பத்³மாலயே பத்³மத³லாயதாக்ஷி .

விஶ்வப்ரியே விஷ்ணு மனோ(அ)னுகூலே த்வத்பாத³பத்³மம்ʼ மயி ஸந்நித⁴த்ஸ்வ ..

 

யா ஸா பத்³மாஸனஸ்தா² விபுலகடிதடீ பத்³மபத்ராயதாக்ஷீ .

க³ம்பீ⁴ரா வர்தநாபி⁴꞉ ஸ்தனப⁴ர நமிதா ஶுப்⁴ர வஸ்த்ரோத்தரீயா .

லக்ஷ்மீர்தி³வ்யைர்க³ஜேந்த்³ரைர்மணிக³ண க²சிதைஸ்ஸ்னாபிதா ஹேமகும்பை⁴꞉ .

நித்யம்ʼ ஸா பத்³மஹஸ்தா மம வஸது க்³ருʼஹே ஸர்வமாங்க³ல்யயுக்தா ..

 

லக்ஷ்மீம்ʼ க்ஷீரஸமுத்³ர ராஜதனயாம்ʼ ஶ்ரீரங்க³தா⁴மேஶ்வரீம் .

தா³ஸீபூ⁴தஸமஸ்த தே³வ வனிதாம்ʼ லோகைக தீ³பாங்குராம் .

ஶ்ரீமன்மந்த³கடாக்ஷலப்³த⁴ விப⁴வ ப்³ரஹ்மேந்த்³ரக³ங்கா³த⁴ராம்ʼ .

த்வாம்ʼ த்ரைலோக்ய குடும்பி³னீம்ʼ ஸரஸிஜாம்ʼ வந்தே³ முகுந்த³ப்ரியாம் ..

 

ஸித்³த⁴லக்ஷ்மீர்மோக்ஷலக்ஷ்மீர்ஜயலக்ஷ்மீஸ்ஸரஸ்வதீ .

ஶ்ரீலக்ஷ்மீர்வரலக்ஷ்மீஶ்ச ப்ரஸன்னா மம ஸர்வதா³ ..

 

வராங்குஶௌ பாஶமபீ⁴திமுத்³ராம்ʼ கரைர்வஹந்தீம்ʼ கமலாஸனஸ்தா²ம் .

பா³லார்க கோடி ப்ரதிபா⁴ம்ʼ த்ரிணேத்ராம்ʼ ப⁴ஜேஹமாத்³யாம்ʼ ஜக³தீ³ஶ்வரீம்ʼ தாம் ..

 

ஸர்வமங்க³லமாங்க³ல்யே ஶிவே ஸர்வார்த² ஸாதி⁴கே .

ஶரண்யே த்ர்யம்ப³கே தே³வி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே ..

 

ஸரஸிஜநிலயே ஸரோஜஹஸ்தே த⁴வலதராம்ʼஶுக க³ந்த⁴மால்யஶோபே⁴ .

ப⁴க³வதி ஹரிவல்லபே⁴ மனோஜ்ஞே த்ரிபு⁴வனபூ⁴திகரிப்ரஸீத³ மஹ்யம் ..

 

விஷ்ணுபத்னீம்ʼ க்ஷமாம்ʼ தே³வீம்ʼ மாத⁴வீம்ʼ மாத⁴வப்ரியாம் .

விஷ்ணோ꞉ ப்ரியஸகீ²ம்ʼம் தே³வீம்ʼ நமாம்யச்யுதவல்லபா⁴ம்

மஹாலக்ஷ்மீ ச வித்³மஹே விஷ்ணுபத்னீ ச தீ⁴மஹீ .

தன்னோ லக்ஷ்மீ꞉ ப்ரசோத³யாத் ..

 

श्रीसूक्त (ऋग्वेद)

 

ॐ ॥ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम् ।

चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ॥ १॥

 

तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् ।

यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् ॥ २॥

 

अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीम् ।

श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मादेवीर्जुषताम् ॥ ३॥

 

कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम् ।

पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम् ॥ ४॥

 

चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम् ।

तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्येऽलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे ॥ ५॥

 

आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः ।

तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः ॥ ६॥

 

उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह ।

प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे ॥ ७॥

 

क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् ।

अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् ॥ ८॥

 

गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ।

ईश्वरीꣳ सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् ॥ ९॥

 

मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि ।

पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः ॥ १०॥

 

कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम ।

श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् ॥ ११॥

 

आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस मे गृहे ।

नि च देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले ॥ १२॥

 

आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीम् ।

चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ॥ १३॥

 

आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीम् ।

सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ॥ १४॥

 

तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् ।

यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान्विन्देयं पुरुषानहम् ॥ १५॥

 

यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्य मन्वहम् ।

श्रियः पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत् ॥ १६॥

 

फलश्रुति

पद्मानने पद्म ऊरू पद्माक्षी पद्मसम्भवे ।

त्वं मां भजस्व पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् ॥

 

अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने ।

धनं मे जुषतां देवि सर्वकामांश्च देहि मे ॥

 

पुत्रपौत्र धनं धान्यं हस्त्यश्वादिगवे रथम् ।

प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु माम् ॥

 

धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः ।

धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्नु ते ॥

 

वैनतेय सोमं पिब सोमं पिबतु वृत्रहा ।

सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः ॥

 

न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः ॥

 

भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत्सदा ॥

 

वर्षन्तु ते विभावरि दिवो अभ्रस्य विद्युतः ।

रोहन्तु सर्वबीजान्यव ब्रह्म द्विषो जहि ॥

 

पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षि ।

विश्वप्रिये विष्णु मनोऽनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व ॥

 

या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी ।

गम्भीरा वर्तनाभिः स्तनभर नमिता शुभ्र वस्त्रोत्तरीया ।

लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगण खचितैस्स्नापिता हेमकुम्भैः ।

नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता ॥

 

लक्ष्मीं क्षीरसमुद्र राजतनयां श्रीरंगधामेश्वरीम् ।

दासीभूतसमस्त देव वनितां लोकैक दीपांकुराम् ।

श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्ध विभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां ।

त्वां त्रैलोक्य कुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम् ॥

 

सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मीस्सरस्वती ।

श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा ॥

 

वरांकुशौ पाशमभीतिमुद्रां करैर्वहन्तीं कमलासनस्थाम् ।

बालार्क कोटि प्रतिभां त्रिणेत्रां भजेहमाद्यां जगदीश्वरीं ताम् ॥

 

सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ।

शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥

 

सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुक गन्धमाल्यशोभे ।

भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरिप्रसीद मह्यम् ॥

 

विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियाम् ।

विष्णोः प्रियसखींम् देवीं नमाम्यच्युतवल्लभाम् ॥

 

महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमही ।

तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॥