Ratri Suktam

Ratri Suktam Meaning   Ratri Suktam   ராத்ரிஸூக்தம் ராத்ரீதி ஸூக்தஸ்ய குஶிக꞉ ருʼஷி꞉, கா³யத்ரீச்ச²ந்த³꞉, ராத்ரிர்தே³வதா, ஶ்ரீஜக³த³ம்பா ப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ௐ ராத்ரீ வ்யக்²யதா³யதி புருத்ரா தே³வ்யக்ஷபி⁴ ꞉. விஶ்வா அதி⁴ ஶ்ரியோ(அ)தி⁴த .. 1.. ஓர்வப்ரா...

Keelaka Stothram and Meaning

Keelaka Stothram Meaning   Keelaka Stothram   அஸ்ய ஶ்ரீ கீலக ஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய விசுத்தஜ்ஞானருʼஷி꞉, அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீ சண்டிகா தே³வதா, ஸாம் பீஜம், க்லீம் சக்தி: க்லூம் கீலகம். ஸ்ரீ சண்டிகா ப்ரஸாத ஸித்தியர்த்தே ஜபே விநியோக: விஶுத்³த⁴ஜ்ஞானதே³ஹாய...

Argala Stotram with Meaning

அர்க³லாஸ்தோத்ரம்   அஸ்ய ஶ்ரீஅர்க³லாஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவருʼஷி꞉ அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ சண்டிகா தே³வதா, அம்  பீஜம் கம் சக்தி: லம்  கீலகம்  ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி சண்டிகா பிரசாத சித்தியர்த்தே ஜபே விநியோக:   Argala Sthothram & meaning...

Sri Raja Mathangi Ashtottara Shatanamavali

Sri Matangi Ashtottara Shatanamavali (108 Names of Sri Matangi) श्री मातंगी अष्टोत्तरा शतनामावली The aṣṭottara śatanāmāvali (108 names) of śrī mātaṅgi is a treatise in itself, containing the very essence of the śrī mātaṅgi sahasranāma. All the benefits that can be...