Devi Mahatmyam Chapter 10 Slokas 11-21 Meaning

 

Devi Mahatmyam Chapter 10 Slokas 11-21

 

ஶரவர்ஷை꞉ ஶிதை꞉ ஶஸ்த்ரைஸ்ததா²ஸ்த்ரைச் சைவ தா³ருணை꞉ .
தயோர்யுத்³த⁴மபூ⁴த்³பூ⁴ய꞉ ஸர்வலோகப⁴யங்கரம் .. 11..

தி³வ்யான்யஸ்த்ராணி ஶதஶோ முமுசே யான்யதா²ம்பி³கா .
ப³ப⁴ஞ்ஜ தானி தை³த்யேந்த்³ரஸ்தத்ப்ரதீகா⁴தகர்த்ருʼபி⁴꞉ .. 12..

முக்தானி தேன சாஸ்த்ராணி தி³வ்யானி பரமேஶ்வரீ .
ப³ப⁴ஞ்ஜ லீலயைவோக்³ரஹுங்காரோச்சரணாதி³பி⁴꞉ .. 13..

தத꞉ ஶரஶதைர்தே³வீமாச்சா²த³யத ஸோ(அ)ஸுர꞉ .
ஸாபி தத்குபிதா தே³வீ த⁴னுஶ்சிச்சே²த³ சேஷுபி⁴꞉ .. 14..

சி²ன்னே த⁴னுஷி தை³த்யேந்த்³ரஸ்ததா² ஶக்திமதா²த³தே³ .
சிச்சே²த³ தே³வீ சக்ரேண தாமப்யஸ்ய கரே ஸ்தி²தாம் .. 15..

தத꞉ க²ட்³க³முபாதா³ய ஶதசந்த்³ரம்ʼ ச பா⁴னுமத் .
அப்⁴யதா⁴ வத தாம்ʼ தே³வீம்ʼ தை³த்யாநாமதி⁴பேஶ்வர꞉ .. 16..

தஸ்யாபதத ஏவாஶு க²ட்³க³ம்ʼ சிச்சே²த³ சண்டி³கா .
த⁴னுர்முக்தை꞉ ஶிதைர்பா³ணைஶ்சர்ம சார்ககராமலம் .
அஶ்வாம்ʼஶ்ச பாதயாமாஸ ரத²ம்ʼ ஸாரதி²னா ஸஹ .. 17..

ஹதாஶ்வ꞉ ஸ ததா³ தை³த்யஶ்சி²ன்னத⁴ன்வா விஸாரதி²꞉ .
ஜக்³ராஹ முத்³க³ரம்ʼ கோ⁴ரமம்பி³காநித⁴னோத்³யத꞉ .. 18..

சிச்சே²தா³பததஸ்தஸ்ய முத்³க³ரம்ʼ நிஶிதை꞉ ஶரை꞉ .
ததா²பி ஸோ(அ)ப்⁴யதா⁴வத்தாம்ʼ முஷ்டிமுத்³யம்ய வேக³வான் .. 19..

ஸ முஷ்டிம்ʼ பாதயாமாஸ ஹ்ருʼத³யே தை³த்யபுங்க³வ꞉ .
தே³வ்யாஸ்தம்ʼ சாபி ஸா தே³வீ தலேனோரஸ்யதாட³யத் .. 20..

தலப்ரஹாராபி⁴ஹதோ நிபபாத மஹீதலே .
ஸ தை³த்யராஜ꞉ ஸஹஸா புனரேவ ததோ²த்தி²த꞉ .. 21..