Pushpanjali & Samarpanam

Pushpanjali & Samarpanam   புஷ்பாஞ்ஜலி ஸர்வஸ்வரூபே ஸர்வேஶே ஸர்வஶக்திஸமன்விதே . ப⁴யேப்⁴யஸ்த்ராஹி நோ தே³வி து³ர்கே³ தே³வி நமோ(அ)ஸ்து தே ஏதத்தே வத³னம்ʼ ஸௌம்யம்ʼ லோசனத்ரயபூ⁴ஷிதம் . பாது ந꞉ ஸர்வபூ⁴தேப்⁴ய꞉ காத்யாயனி நமோ(அ)ஸ்து தே ஜ்வாலாகராலமத்யுக்³ரமஶேஷாஸுரஸூத³னம்...

Kunjika Stothram

Kunjika Stothram   குஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரம் அத²வா ஸித்³த⁴குஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரம் ஶ்ரீ க³ணேஶாய நம꞉ . ௐ அஸ்ய ஶ்ரீகுஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய ஸதா³ஶிவ ருʼஷி꞉, அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீத்ரிகு³ணாத்மிகா தே³வதா, ௐ ஐம்ʼ பீ³ஜம்ʼ, ௐ ஹ்ரீம்ʼ ஶக்தி꞉, ௐ க்லீம்ʼ கீலகம், மம...

Murthy Rahasyam

Murthy Rahasyam 1-11 Meaning   Murthy Rahasyam 12-25 Meaning   Murthy Rahasyam 1-11 Slokas   Murthy Rahasyam 12-25 Slokas   ॥ மூர்த்தி ரஹஸ்யம் ॥   ருஷிருவாச । ஓம் நந்தா³ ப⁴க³வதீ நாம யா ப⁴விஷ்யதி நந்த³ஜா । ஸ்துதா ஸா பூஜிதா ப⁴க்த்யா...

Vaikruthika Rahasyam

Vaikruthika Rahasyam 1-17 Meaning   Vaikruthika Rahasyam 1-17 Slokas   Vaikruthika Rahasyam 18-39 Meaning   Vaikruthika Rahasyam 18-39 Slokas     ॥ வைக்ருதிக ரஹஸ்யம் ॥ ருஷிருவாச । ஓத்ரிகு³ணா தாமஸீ தே³வீ ஸாத்த்விகீ யா த்ரிதோ⁴தி³தா । ஸா ஶர்வா...

Pradhanika Rahasyam

Pradhanika Rahasyam Meaning   Pradhanika Rahasyam   ப்ராதா⁴நிக ரஹஸ்யம் ராஜோவாச । ப⁴க³வந்நவதாரா மே சண்டி³காயாஸ்த்வயோதி³தா꞉ । ஏதேஷாம் ப்ரக்ருதிம் ப்³ரஹ்மந் ப்ரதா⁴நம் வக்துமர்ஹஸி ॥ 1 ॥ ஆராத்⁴யம் யந்மயா தே³வ்யா꞉ ஸ்வரூபம் யேந ச த்³விஜ । விதி⁴நா ப்³ரூஹி ஸகலம்...

Devi Suktam & Navakshari Nyasam

ஸ்ரீ சண்டி நவாக்ஷரிமஹா மந்த்ரம் Devi Suktam & Navakshari Nyasam Meaning   Navakshari Nyasam   Devi Suktam   அஸ்ய ஸ்ரீ சண்டி நவாக்ஷரி மஹா மந்த்ரஸ்ய மார்க்கண்டேய ருஷி: ஜகதீச் சந்த: ஸ்ரீ துர்கா லக்ஷ்மி சரஸ்வதி தேவதா   ஹ்ராம் பீஜம் ஹ்ரீம் சக்தி:...