Pradhanika Rahasyam Meaning

 

Pradhanika Rahasyam

 

ப்ராதாநிக ரஹஸ்யம்

ராஜோவாச ।

ப⁴க³வந்நவதாரா மே சண்டி³காயாஸ்த்வயோதி³தா꞉ ।
ஏதேஷாம் ப்ரக்ருதிம் ப்³ரஹ்மந் ப்ரதா⁴நம் வக்துமர்ஹஸி ॥ 1 ॥

ஆராத்⁴யம் யந்மயா தே³வ்யா꞉ ஸ்வரூபம் யேந ச த்³விஜ ।
விதி⁴நா ப்³ரூஹி ஸகலம் யதா²வத்ப்ரணதஸ்ய மே ॥ 2 ॥

ருஷிருவாச ।

இத³ம் ரஹஸ்யம் பரமமநாக்²யேயம் ப்ரசக்ஷதே ।
ப⁴க்தோ(அ)ஸீதி ந மே கிஞ்சித்தவாவாச்யம் நராதி⁴ப ॥ 3 ॥

ஸர்வஸ்யாத்³யா மஹாலக்ஷ்மீஸ்த்ரிகு³ணா பரமேஶ்வரீ ।
லக்ஷ்யாலக்ஷ்யஸ்வரூபா ஸா வ்யாப்ய க்ருத்ஸ்நம் வ்யவஸ்தி²தா ॥ 4 ॥

மாதுலுங்க³ம் க³தா³ம் கே²டம் பாநபாத்ரம் ச பி³ப்⁴ரதீ ।
நாக³ம் லிங்க³ம் ச யோநிம் ச பி³ப்⁴ரதீ ந்ருப மூர்த⁴நி ॥ 5 ॥

தப்தகாஞ்சநவர்ணாபா⁴ தப்தகாஞ்சநபூ⁴ஷணா ।
ஶூந்யம் தத³கி²லம் ஸ்வேந பூரயாமாஸ தேஜஸா ॥ 6 ॥

ஶூந்யம் தத³கி²லம் லோகம் விலோக்ய பரமேஶ்வரீ ।
ப³பா⁴ர பரமம் ரூபம் தமஸா கேவலேந ஹி ॥ 7 ॥

ஸா பி⁴ந்நாஞ்ஜநஸங்காஶா த³ம்ஷ்ட்ராங்கிதவராநநா ।
விஶாலலோசநா நாரீ ப³பூ⁴வ தநுமத்⁴யமா ॥ 8 ॥

க²ட்³க³பாத்ரஶிர꞉கே²டைரலங்க்ருதசதுர்பு⁴ஜா ।
கப³ந்த⁴ஹாரம் ஶிரஸா பி³ப்⁴ராணா ஹி ஶிர꞉ஸ்ரஜம் ॥ 9 ॥

ஸா ப்ரோவாச மஹாலக்ஷ்மீம் தாமஸீ ப்ரமதோ³த்தமா ।
நாம கர்ம ச மே மாதர்தே³ஹி துப்⁴யம் நமோ நம꞉ ॥ 10 ॥

தாம் ப்ரோவாச மஹாலக்ஷ்மீஸ்தாமஸீம் ப்ரமதோ³த்தமாம் ।
த³தா³மி தவ நாமாநி யாநி கர்மாணி தாநி தே ॥ 11 ॥

மஹாமாயா மஹாகாலீ மஹாமாரீ க்ஷுதா⁴ த்ருஷா ।
நித்³ரா த்ருஷ்ணா சைகவீரா காலராத்ரிர்து³ரத்யயா ॥ 12 ॥

இமாநி தவ நாமாநி ப்ரதிபாத்³யாநி கர்மபி⁴꞉ ।
ஏபி⁴꞉ கர்மாணி தே ஜ்ஞாத்வா யோ(அ)தீ⁴தே ஸோ(அ)ஶ்நுதே ஸுக²ம் ॥ 13 ॥

தாமித்யுக்த்வா மஹாலக்ஷ்மீ꞉ ஸ்வரூபமபரம் ந்ருப ।
ஸத்த்வாக்²யேநாதிஶுத்³தே⁴ந கு³ணேநேந்து³ப்ரப⁴ம் த³தௌ⁴ ॥ 14 ॥

அக்ஷமாலாங்குஶத⁴ரா வீணாபுஸ்தகதா⁴ரிணீ ।
ஸா ப³பூ⁴வ வரா நாரீ நாமாந்யஸ்யை ச ஸா த³தௌ³ ॥ 15 ॥

மஹாவித்³யா மஹாவாணீ பா⁴ரதீ வாக் ஸரஸ்வதீ ।
ஆர்யா ப்³ராஹ்மீ காமதே⁴நுர்வேத³க³ர்பா⁴ ச தீ⁴ஶ்வரீ ॥ 16 ॥ [ஸுரேஶ்வரீ]

அதோ²வாச மஹாலக்ஷ்மீர்மஹாகாலீம் ஸரஸ்வதீம் ।
யுவாம் ஜநயதாம் தே³வ்யௌ மிது²நே ஸ்வாநுரூபத꞉ ॥ 17 ॥

இத்யுக்த்வா தே மஹாலக்ஷ்மீ꞉ ஸஸர்ஜ மிது²நம் ஸ்வயம் ।
ஹிரண்யக³ர்பௌ⁴ ருசிரௌ ஸ்த்ரீபும்ஸௌ கமலாஸநௌ ॥ 18 ॥

ப்³ரஹ்மந் விதே⁴ விரிஞ்சேதி தா⁴தரித்யாஹ தம் நரம் ।
ஶ்ரீ꞉ பத்³மே கமலே லக்ஷ்மீத்யாஹ மாதா ச தாம் ஸ்த்ரியம் ॥ 19 ॥

மஹாகாலீ பா⁴ரதீ ச மிது²நே ஸ்ருஜத꞉ ஸஹ ।
ஏதயோரபி ரூபாணி நாமாநி ச வதா³மி தே ॥ 20 ॥

நீலகண்ட²ம் ரக்தபா³ஹும் ஶ்வேதாங்க³ம் சந்த்³ரஶேக²ரம் ।
ஜநயாமாஸ புருஷம் மஹாகாலீ ஸிதாம் ஸ்த்ரியம் ॥ 21 ॥

ஸ ருத்³ர꞉ ஶங்கர꞉ ஸ்தா²ணு꞉ கபர்தீ³ ச த்ரிலோசந꞉ ।
த்ரயீ வித்³யா காமதே⁴நு꞉ ஸா ஸ்த்ரீ பா⁴ஷாக்ஷரா ஸ்வரா ॥ 22 ॥

ஸரஸ்வதீ ஸ்த்ரியம் கௌ³ரீம் க்ருஷ்ணம் ச புருஷம் ந்ருப ।
ஜநயாமாஸ நாமாநி தயோரபி வதா³மி தே ॥ 23 ॥

விஷ்ணு꞉ க்ருஷ்ணோ ஹ்ருஷீகேஶோ வாஸுதே³வோ ஜநார்த³ந꞉ ।
உமா கௌ³ரீ ஸதீ சண்டீ³ ஸுந்த³ரீ ஸுப⁴கா³ ஶிவா ॥ 24 ॥

ஏவம் யுவதய꞉ ஸத்³ய꞉ புருஷத்வம் ப்ரபேதி³ரே ।
சக்ஷுஷ்மந்தோ நு பஶ்யந்தி நேதரே(அ)தத்³விதோ³ ஜநா꞉ ॥ 25 ॥

ப்³ரஹ்மணே ப்ரத³தௌ³ பத்நீம் மஹாலக்ஷ்மீர்ந்ருப த்ரயீம் ।
ருத்³ராய கௌ³ரீம் வரதா³ம் வாஸுதே³வாய ச ஶ்ரியம் ॥ 26 ॥

ஸ்வரயா ஸஹ ஸம்பூ⁴ய விரிஞ்சோ(அ)ண்ட³மஜீஜநத் ।
பி³பே⁴த³ ப⁴க³வாந் ருத்³ரஸ்தத்³கௌ³ர்யா ஸஹ வீர்யவாந் ॥ 27 ॥

அண்ட³மத்⁴யே ப்ரதா⁴நாதி³ கார்யஜாதமபூ⁴ந்ந்ருப ।
மஹாபூ⁴தாத்மகம் ஸர்வம் ஜக³த்ஸ்தா²வரஜங்க³மம் ॥ 28 ॥

புபோஷ பாலயாமாஸ தல்லக்ஷ்ம்யா ஸஹ கேஶவ꞉ ।
ஸஞ்ஜஹார ஜக³த்ஸர்வம் ஸஹ கௌ³ர்யா மஹேஶ்வர꞉ ॥ 29 ॥

மஹாலக்ஷ்மீர்மஹாராஜ ஸர்வஸத்த்வமயீஶ்வரீ ।
நிராகாரா ச ஸாகாரா ஸைவ நாநாபி⁴தா⁴நப்⁴ருத் ॥ 30 ॥

நாமாந்தரைர்நிரூப்யைஷா நாம்நா நாந்யேந கேநசித் ॥ 31 ॥

இதி ப்ராதா⁴நிகம் ரஹஸ்யம் ஸம்பூர்ணம் ।