Vaikruthika Rahasyam 1-17 Meaning

 

Vaikruthika Rahasyam 1-17 Slokas

 

Vaikruthika Rahasyam 18-39 Meaning

 

Vaikruthika Rahasyam 18-39 Slokas

 

 

வைக்ருதிக ரஹஸ்யம்

ருஷிருவாச ।
ஓத்ரிகு³ணா தாமஸீ தே³வீ ஸாத்த்விகீ யா த்ரிதோ⁴தி³தா ।
ஸா ஶர்வா சண்டி³கா து³ர்கா³ ப⁴த்³ரா ப⁴க³வதீர்யதே ॥ 1 ॥

யோக³நித்³ரா ஹரேருக்தா மஹாகாலீ தமோகு³ணா ।
மது⁴கைடப⁴நாஶார்த²ம் யாம் துஷ்டாவாம்பு³ஜாஸந꞉ ॥ 2 ॥

த³ஶவக்த்ரா த³ஶபு⁴ஜா த³ஶபாதா³ஞ்ஜநப்ரபா⁴ ।
விஶாலயா ராஜமாநா த்ரிம்ஶல்லோசநமாலயா ॥ 3 ॥

ஸ்பு²ரத்³த³ஶநத³ம்ஷ்ட்ரா ஸா பீ⁴மரூபா(அ)பி பூ⁴மிப ।
ரூபஸௌபா⁴க்³யகாந்தீநாம் ஸா ப்ரதிஷ்டா² மஹாஶ்ரிய꞉ ॥ 4 ॥

க²ட்³க³பா³ணக³தா³ஶூலசக்ரஶங்க²பு⁴ஶுண்டி³ப்⁴ருத் ।
பரிக⁴ம் கார்முகம் ஶீர்ஷம் நிஶ்ச்யோதத்³ருதி⁴ரம் த³தௌ⁴ ॥ 5 ॥

ஏஷா ஸா வைஷ்ணவீ மாயா மஹாகாலீ து³ரத்யயா ।
ஆராதி⁴தா வஶீகுர்யாத்பூஜாகர்துஶ்சராசரம் ॥ 6 ॥

ஸர்வதே³வஶரீரேப்⁴யோ யா(ஆ)விர்பூ⁴தா(அ)மிதப்ரபா⁴ ।
த்ரிகு³ணா ஸா மஹாலக்ஷ்மீ꞉ ஸாக்ஷாந்மஹிஷமர்தி³நீ ॥ 7 ॥

ஶ்வேதாநநா நீலபு⁴ஜா ஸுஶ்வேதஸ்தநமண்ட³லா ।
ரக்தமத்⁴யா ரக்தபாதா³ நீலஜங்கோ⁴ருருந்மதா³ ॥ 8 ॥

ஸுசித்ரஜக⁴நா சித்ரமால்யாம்ப³ரவிபூ⁴ஷணா ।
சித்ராநுலேபநா காந்திரூபஸௌபா⁴க்³யஶாலிநீ ॥ 9 ॥

அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜா பூஜ்யா ஸா ஸஹஸ்ரபு⁴ஜா ஸதீ ।
ஆயுதா⁴ந்யத்ர வக்ஷ்யந்தே த³க்ஷிணாத⁴꞉கரக்ரமாத் ॥ 10 ॥

அக்ஷமாலா ச கமலம் பா³ணோ(அ)ஸி꞉ குலிஶம் க³தா³ ।
சக்ரம் த்ரிஶூலம் பரஶு꞉ ஶங்கோ² க⁴ண்டா ச பாஶக꞉ ॥ 11 ॥

ஶக்திர்த³ண்ட³ஶ்சர்ம சாபம் பாநபாத்ரம் கமண்ட³லு꞉ ।
அலங்க்ருதபு⁴ஜாமேபி⁴ராயுதை⁴꞉ கமலாஸநாம் ॥ 12 ॥

ஸர்வதே³வமயீமீஶாம் மஹாலக்ஷ்மீமிமாம் ந்ருப ।
பூஜயேத்ஸர்வலோகாநாம் ஸ தே³வாநாம் ப்ரபு⁴ர்ப⁴வேத் ॥ 13 ॥

கௌ³ரீதே³ஹாத்ஸமுத்³பூ⁴தா யா ஸத்த்வைககு³ணாஶ்ரயா ।
ஸாக்ஷாத்ஸரஸ்வதீ ப்ரோக்தா ஶும்பா⁴ஸுரநிப³ர்ஹிணீ ॥ 14 ॥

த³தௌ⁴ சாஷ்டபு⁴ஜா பா³ணமுஸலே ஶூலசக்ரப்⁴ருத் ।
ஶங்க²ம் க⁴ண்டாம் லாங்க³லம் ச கார்முகம் வஸுதா⁴தி⁴ப ॥ 15 ॥

ஏஷா ஸம்பூஜிதா ப⁴க்த்யா ஸர்வஜ்ஞத்வம் ப்ரயச்ச²தி ।
நிஶும்ப⁴மதி²நீ தே³வீ ஶும்பா⁴ஸுரநிப³ர்ஹிணீ ॥ 16 ॥

இத்யுக்தாநி ஸ்வரூபாணி மூர்தீநாம் தவ பார்தி²வ ।
உபாஸநம் ஜக³ந்மாது꞉ ப்ருத²கா³ஸாம் நிஶாமய ॥ 17 ॥

மஹாலக்ஷ்மீர்யதா³ பூஜ்யா மஹாகாலீ ஸரஸ்வதீ ।
த³க்ஷிணோத்தரயோ꞉ பூஜ்யே ப்ருஷ்ட²தோ மிது²நத்ரயம் ॥ 18 ॥

விரஞ்சி꞉ ஸ்வரயா மத்⁴யே ருத்³ரோ கௌ³ர்யா ச த³க்ஷிணே ।
வாமே லக்ஷ்ம்யா ஹ்ருஷீகேஶ꞉ புரதோ தே³வதாத்ரயம் ॥ 19 ॥

அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜா மத்⁴யே வாமே சாஸ்யா த³ஶாநநா ।
த³க்ஷிணே(அ)ஷ்டபு⁴ஜா லக்ஷ்மீர்மஹதீதி ஸமர்சயேத் ॥ 20 ॥

அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜா சைஷா யதா³ பூஜ்யா நராதி⁴ப ।
த³ஶாநநா சாஷ்டபு⁴ஜா த³க்ஷிணோத்தரயோஸ்ததா³ ॥ 21 ॥

காலம்ருத்யூ ச ஸம்பூஜ்யௌ ஸர்வாரிஷ்டப்ரஶாந்தயே ।
யதா³ சாஷ்டபு⁴ஜா பூஜ்யா ஶும்பா⁴ஸுரநிப³ர்ஹிணீ ॥ 22 ॥

நவாஸ்யா꞉ ஶக்தய꞉ பூஜ்யாஸ்ததா³ ருத்³ரவிநாயகௌ ।
நமோ தே³வ்யா இதி ஸ்தோத்ரைர்மஹாலக்ஷ்மீம் ஸமர்சயேத் ॥ 23 ॥

அவதாரத்ரயார்சாயாம் ஸ்தோத்ரமந்த்ராஸ்ததா³ஶ்ரயா꞉ ।
அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜா சைஷா பூஜ்யா மஹிஷமர்தி³நீ ॥ 24 ॥

மஹாலக்ஷ்மீர்மஹாகாலீ ஸைவ ப்ரோக்தா ஸரஸ்வதீ ।
ஈஶ்வரீ புண்யபாபாநாம் ஸர்வலோகமஹேஶ்வரீ ॥ 25 ॥

மஹிஷாந்தகரீ யேந பூஜிதா ஸ ஜக³த்ப்ரபு⁴꞉ ।
பூஜயேஜ்ஜக³தாம் தா⁴த்ரீம் சண்டி³காம் ப⁴க்தவத்ஸலாம் ॥ 26 ॥

அர்க்⁴யாதி³பி⁴ரலங்காரைர்க³ந்த⁴புஷ்பைஸ்ததா²க்ஷதை꞉ ।
தூ⁴பைர்தீ³பைஶ்ச நைவேத்³யைர்நாநாப⁴க்ஷ்யஸமந்விதை꞉ ॥ 27 ॥

ருதி⁴ராக்தேந ப³லிநா மாம்ஸேந ஸுரயா ந்ருப ।
ப³லிமாம்ஸாதி³பூஜேயம் விப்ரவர்ஜ்யா மயேரிதா ॥ 28 ॥

தேஷாம் கில ஸுராமாம்ஸைர்நோக்தா பூஜா ந்ருப க்வசித் ।
ப்ரணாமாசமநீயேந சந்த³நேந ஸுக³ந்தி⁴நா ॥ 29 ॥

ஸகர்பூரைஶ்ச தாம்பூ³லைர்ப⁴க்திபா⁴வஸமந்விதை꞉ ।
வாமபா⁴கே³(அ)க்³ரதோ தே³வ்யாஶ்சி²ந்நஶீர்ஷம் மஹாஸுரம் ॥ 30 ॥

பூஜயேந்மஹிஷம் யேந ப்ராப்தம் ஸாயுஜ்யமீஶயா ।
த³க்ஷிணே புரத꞉ ஸிம்ஹம் ஸமக்³ரம் த⁴ர்மமீஶ்வரம் ॥ 31 ॥

வாஹநம் பூஜயேத்³தே³வ்யா த்⁴ருதம் யேந சராசரம் ।
குர்யாச்ச ஸ்தவநம் தீ⁴மாம்ஸ்தஸ்யா ஏகாக்³ரமாநஸ꞉ ॥ 32 ॥

தத꞉ க்ருதாஞ்ஜலிர்பூ⁴த்வா ஸ்துவீத சரிதைரிமை꞉ ।
ஏகேந வா மத்⁴யமேந நைகேநேதரயோரிஹ ॥ 33 ॥

சரிதார்த⁴ம் து ந ஜபேஜ்ஜபஞ்சி²த்³ரமவாப்நுயாத் ।
ப்ரத³க்ஷிணாநமஸ்காராந் க்ருத்வா மூர்த்⁴நி க்ருதாஞ்ஜலி꞉ ॥ 34 ॥

க்ஷமாபயேஜ்ஜக³த்³தா⁴த்ரீம் முஹுர்முஹுரதந்த்³ரித꞉ ।
ப்ரதிஶ்லோகம் ச ஜுஹுயாத்பாயஸம் திலஸர்பிஷா ॥ 35 ॥

ஜுஹுயாத்ஸ்தோத்ரமந்த்ரைர்வா சண்டி³காயை ஶுப⁴ம் ஹவி꞉ ।
பூ⁴யோ நாமபதை³ர்தே³வீம் பூஜயேத்ஸுஸமாஹித꞉ ॥ 36 ॥

ப்ரயத꞉ ப்ராஞ்ஜலி꞉ ப்ரஹ்வ꞉ ப்ரணம்யாரோப்ய சாத்மநி ।
ஸுசிரம் பா⁴வயேதீ³ஶாம் சண்டி³காம் தந்மயோ ப⁴வேத் ॥ 37 ॥

ஏவம் ய꞉ பூஜயேத்³ப⁴க்த்யா ப்ரத்யஹம் பரமேஶ்வரீம் ।
பு⁴க்த்வா போ⁴கா³ந் யதா²காமம் தே³வீஸாயுஜ்யமாப்நுயாத் ॥ 38 ॥

யோ ந பூஜயதே நித்யம் சண்டி³காம் ப⁴க்தவத்ஸலாம் ।
ப⁴ஸ்மீக்ருத்யாஸ்ய புண்யாநி நிர்த³ஹேத்பரமேஶ்வரீ ॥ 39 ॥

தஸ்மாத்பூஜய பூ⁴பால ஸர்வலோகமஹேஶ்வரீம் ।
யதோ²க்தேந விதா⁴நேந சண்டி³காம் ஸுக²மாப்ஸ்யஸி ॥ 40 ॥

இதி வைக்ருதிகம் ரஹஸ்யம் ஸம்பூர்ணம் ॥