Devi Mahatmyam Chapter 11 Slokas 11-21 Meaning

 

Devi Mahatmyam Chapter 11 Slokas 11-21

 

ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திவிநாஶானாம்ʼ ஶக்திபூ⁴தே ஸனாதனி .
கு³ணாஶ்ரயே கு³ணமயே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .. 11..

ஶரணாக³ததீ³னார்தபரித்ராணபராயணே .
ஸர்வஸ்யார்திஹரே தே³வி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .. 12..

ஹம்ʼஸயுக்தவிமானஸ்தே² ப்³ரஹ்மாணீரூபதா⁴ரிணி .
கௌஶாம்ப⁴꞉க்ஷரிகே தே³வி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .. 13..

த்ரிஶூலசந்த்³ராஹித⁴ரே மஹாவ்ருʼஷப⁴வாஹினி .
மாஹேஶ்வரீஸ்வரூபேண நாராயணி நமோ(அ)ஸ்துதே .. 14..

மயூரகுக்குடவ்ருʼதே மஹாஶக்தித⁴ரே(அ)னகே⁴ .
கௌமாரீரூபஸம்ʼஸ்தா²னே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .. 15..

ஶங்க²சக்ரக³தா³ஶார்ங்க³க்³ருʼஹீதபரமாயுதே⁴ .
ப்ரஸீத³ வைஷ்ணவீரூபே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .. 16..

க்³ருʼஹீதோக்³ரமஹாசக்ரே த³ம்ʼஷ்ட்ரோத்³த்⁴ருʼதவஸுந்த⁴ரே .
வராஹரூபிணி ஶிவே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .. 17..

ந்ருʼஸிம்ʼஹரூபேணோக்³ரேண ஹந்தும்ʼ தை³த்யான் க்ருʼதோத்³யமே .
த்ரைலோக்யத்ராணஸஹிதே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .. 18..

கிரீடினி மஹாவஜ்ரே ஸஹஸ்ரநயனோஜ்ஜ்வலே .
வ்ருʼத்ரப்ராணஹரே சைந்த்³ரி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .. 19..

ஶிவதூ³தீஸ்வரூபேண ஹததை³த்யமஹாப³லே .
கோ⁴ரரூபே மஹாராவே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .. 20..

த³ம்ʼஷ்ட்ராகராலவத³னே ஶிரோமாலாவிபூ⁴ஷணே .
சாமுண்டே³ முண்ட³மத²னே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .. 21..