Devi Mahatmyam Chapter 11 Slokas 36-45 Meaning

 

Devi Mahatmyam Chapter 11 Slokas 36-45

 

தே³வ்யுவாச .. 36..

வரதா³ஹம்ʼ ஸுரக³ணா வரம்ʼ யன்மனஸேச்ச²த² .
தம்ʼ வ்ருʼணுத்⁴வம்ʼ ப்ரயச்சா²மி ஜக³தாமுபகாரகம் .. 37..

தே³வா ஊசு꞉ .. 38..

ஸர்வாபா³தா⁴ப்ரஶமனம்ʼ த்ரைலோக்யஸ்யாகி²லேஶ்வரி .
ஏவமேவ த்வயா கார்யமஸ்மத்³வைரிவிநாஶனம் .. 39..

தே³வ்யுவாச .. 40..

வைவஸ்வதே(அ)ந்தரே ப்ராப்தே அஷ்டாவிம்ʼஶதிமே யுகே³ .
ஶும்போ⁴ நிஶும்ப⁴ஶ்சைவான்யாவுத்பத்ஸ்யேதே மஹாஸுரௌ .. 41..

நந்த³கோ³பக்³ருʼஹே ஜாதா யஶோதா³க³ர்ப⁴ஸம்ப⁴வா .
ததஸ்தௌ நாஶயிஷ்யாமி விந்த்⁴யாசலநிவாஸினீ .. 42..

புனரப்யதிரௌத்³ரேண ரூபேண ப்ருʼதி²வீதலே .
அவதீர்ய ஹநிஷ்யாமி வைப்ரசித்தாம்ʼஶ்ச தா³னவான் .. 43..

ப⁴க்ஷயந்த்யாஶ்ச தானுக்³ரான் வைப்ரசித்தான் மஹாஸுரான் .
ரக்தா த³ந்தா ப⁴விஷ்யந்தி தா³டி³மீகுஸுமோபமா꞉ .. 44..

ததோ மாம்ʼ தே³வதா꞉ ஸ்வர்கே³ மர்த்யலோகே ச மானவா꞉ .
ஸ்துவந்தோ வ்யாஹரிஷ்யந்தி ஸததம்ʼ ரக்தத³ந்திகாம் .. 45..