Devi Mahatmyam Chapter 6 Slokas 14-24 Meaning

 

Devi Mahatmyam Chapter 6 Slokas 14-24

 

அத² க்ருத்³த⁴ம்ʼ மஹாஸைன்யமஸுராணாம்ʼ ததா²ம்பி³காம்
வவர்ஷ ஸாயகைஸ்தீக்ஷ்ணைஸ்ததா² ஶக்திபரஶ்வதை⁴꞉ .. 14..

ததோ து⁴தஸட꞉ கோபாத்க்ருʼத்வா நாத³ம்ʼ ஸுபை⁴ரவம் .
பபாதாஸுரஸேனாயாம்ʼ ஸிம்ʼஹோ தே³வ்யா꞉ ஸ்வவாஹன꞉ .. 15..

காம்ʼஶ்சித்கரப்ரஹாரேண தை³த்யானாஸ்யேன சாபரான் .
ஆக்ராந்த்யா சாத⁴ரேணான்யான் ஸஞ்ஜகா⁴ன மஹாஸுரான் .. 16..

கேஷாஞ்சித்பாடயாமாஸ நகை²꞉ கோஷ்டா²னி கேஸரீ .
ததா² தலப்ரஹாரேண ஶிராம்ʼஸி க்ருʼதவான்ப்ருʼத²க் .. 17..

விச்சி²ன்னபா³ஹுஶிரஸ꞉ க்ருʼதாஸ்தேன ததா²பரே .
பபௌ ச ருதி⁴ரம்ʼ கோஷ்டா²த³ன்யேஷாம்ʼ து⁴தகேஸர꞉ .. 18..

க்ஷணேன தத்³ப³லம்ʼ ஸர்வம்ʼ க்ஷயம்ʼ நீதம்ʼ மஹாத்மனா .
தேன கேஸரிணா தே³வ்யா வாஹனேனாதிகோபினா .. 19..

ஶ்ருத்வா தமஸுரம்ʼ தே³வ்யா நிஹதம்ʼ தூ⁴ம்ரலோசனம் .
ப³லம்ʼ ச க்ஷயிதம்ʼ க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ தே³வீகேஸரிணா தத꞉ .. 20..

சுகோப தை³த்யாதி⁴பதி꞉ ஶும்ப⁴꞉ ப்ரஸ்பு²ரிதாத⁴ர꞉ .
ஆஜ்ஞாபயாமாஸ ச தௌ சண்ட³முண்டௌ³ மஹாஸுரௌ .. 21..

ஹே சண்ட³ ஹே முண்ட³ ப³லைர்ப³ஹுபி⁴꞉ பரிவாரிதௌ .
தத்ர க³ச்ச²த க³த்வா ச ஸா ஸமானீயதாம்ʼ லகு⁴ .. 22..

கேஶேஷ்வாக்ருʼஷ்ய ப³த்³த்⁴வா வா யதி³ வ꞉ ஸம்ʼஶயோ யுதி⁴ .
ததா³ஶேஷாயுதை⁴꞉ ஸர்வைரஸுரைர்வினிஹன்யதாம் .. 23..தஸ்யாம்ʼ ஹதாயாம்ʼ து³ஷ்டாயாம்ʼ ஸிம்ʼஹே ச விநிபாதிதே .
ஶீக்⁴ரமாக³ம்யதாம்ʼ ப³த்³த்⁴வா க்³ருʼஹீத்வா தாமதா²ம்பி³காம் .. 24..
ஓம்

ஓம் ஜெய ஜெய ஶ்ரீ மார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மன்வந்தரே

தே³வீமாஹாத்ம்யே ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉