தேவீ மஹாத்ம்யம் பாராயணக்ரமம்

ஆசமனம்

ஐம் ஆத்ம தத்வம் சோதயாமி ஸ்வாஹா

ஹ்ரீம் வித்யா தத்வம் சோதயாமி ஸ்வாஹா

க்லீம் சிவ தத்வம் சோதயாமி ஸ்வாஹா

ஐம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஸர்வ தத்வம் சோதயாமி ஸ்வாஹா

 

கணபதி த்யானம்

சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் ப்ரசன்ன வதனம் த்யாயேத் சர்வ விக்னோப சாந்தயே

 

சுபே சோபனே முஹுர்த்த ஆத்யப்ரஹ்மண: த்விதீய பரார்த்தே  ஸ்வேத வராஹ கல்பே வைஸ்வத மன்வந்தரே அஷ்டா விம்சதிதமே  ப்ரதமே பாதே ஐம்பூத்வீபே பாரத வர்ஷே பரத கண்டே மேரோ: தக்ஷிணே பார்ஷ்வே ஸஹாப்தே அஸ்மின் வர்த்தமானே வ்யாவஹாரிகே ப்ரபவாதி சஷ்டி ஸம்வத்சரானாம் மத்யே …நாம ஸம்வத்சரே … அயனே … ருதௌ … மாஸே … பக்ஷே … சுபதிதௌ … வாஸர யுக்தாயாம் … நக்ஷத்ர யுக்தாயாம் சுபயோக சுபகரண ஏவாங்குண விசேஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் சுபதிதௌ மமோபாக்த ஸமஸ்த துரித க்ஷயத்வாரா ஸ்ரீ துர்கா லக்ஷ்மி சரஸ்வதி ப்ரீத்யர்த்தம் அஸ்மாகம் ஸர்வேஷாம் ஸகுடும்பானாம் க்ஷேமஸ்தைர்ய வீர்ய விஜய ஐஸ்வர்யானாம் அபிவ்ருத்யர்த்தம் ஸமஸ்த மங்கள அவாப்யர்த்தம் ஸர்வ பாப நிவர்த்யர்த்தம்  வ்யாதி நாச பூர்வகம் க்ஷிப்ர ஆரோக்ய அவாப்யர்த்தம் அப ம்ருத்யு பரிஹார பூர்வகம் ஆயுர் அபிவ்ருத்யர்த்தம் கிரஹ பீடா நிவாரணார்த்தம் பூத ப்ரேத பிசாசோபத்ரவாதி ஸர்வாரிஷ்ட நிவாரணார்த்தம் சகல ஐஸ்வர்ய ஸித்தித்வாரா குல தேவதா பிரசாத ஸித்தியர்த்தம் கவச அர்க்கல கீலக படன பூர்வகம் நவாக்ஷரி மந்த்ர ஜப தேவீ சூக்த ரஹஸ்யத்ரய படனாந்தம்   ஸ்ரீ தேவீ மஹாத்ம்ய பாராயணம் கரிஷ்யே

தேவீ மாஹாத்மியம்

பூர்வ பாகம்

கவசம்

 

Devi Mahatmyam Aachamanam, Sankalpam, Kavacham 1-5

 

அஸ்ய ஸ்ரீ தேவீ கவச ஸ்தோத்ர மஹா மந்த்ரஸ்ய ப்ரஹ்மா ருஷி: அனுஷ்டுப் சந்த: ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீர் தேவதா .  ஹ்ராம் பீஜம், ஹ்ரீம் சக்தி: ஹ்ரூம் கீலகம் .  ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி பிரசாத சித்தியர்த்தே ஜபே விநியோக:

மார்கண்டே³ய உவாச .

ௐ யத்³கு³ஹ்யம்ʼ பரமம்ʼ லோகே ஸர்வரக்ஷாகரம்ʼ ந்ருʼணாம் .

யன்ன கஸ்யசிதா³க்²யாதம்ʼ தன்மே ப்³ரூஹி பிதாமஹ .. 1..

 

ப்³ரஹ்மோவாச .

அஸ்தி கு³ஹ்யதமம்ʼ விப்ர ஸர்வபூ⁴தோபகாரகம் .

தே³வ்யாஸ்து கவசம்ʼ புண்யம்ʼ தச்ச்²ருʼணுஷ்வ மஹாமுனே .. 2..

 

ப்ரத²மம்ʼ ஶைலபுத்ரீதி த்³விதீயம்ʼ ப்³ரஹ்மசாரிணீ .

த்ருʼதீயம்ʼ சந்த்³ரக⁴ண்டேதி கூஷ்மாண்டே³தி சதுர்த²கம் .. 3..

 

பஞ்சமம்ʼ ஸ்கந்த³மாதேதி ஷஷ்ட²ம்ʼ காத்யாயனீ ததா² .

ஸப்தமம்ʼ காலராத்ரிஶ்ச மஹாகௌ³ரீதி சாஷ்டமம் .. 4..

 

நவமம்ʼ ஸித்³தி⁴தா³த்ரீ ச நவது³ர்கா³꞉ ப்ரகீர்திதா꞉ .

உக்தான்யேதானி நாமானி ப்³ரஹ்மணைவ மஹாத்மனா .. 5..